Тестові питання до кваліфікаційного іспиту приватного виконавця

[spoiler title=»Загальні питання»]1. Які адміністративні справи не підсудні місцевим загальним судам як адміністративним?
2. До якого моменту громадянин України користується правами і несе обов’язки громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з громадянства України?
3. Що є підставою для втрати громадянства України?
4. Який спосіб набуття права власності може бути реалізований лише фізичними особами?
5. Чи допускається визнання права власності на незавершений об’єкт самочинного будівництва?
6. Хто набуває права власності на конфісковане майно?
7. Яку презумпцію щодо володіння майном закріплено у ЦК України?
8. Яка юридична можливість характеризує правомочність володіння?
9. Що не може бути підставою виникнення права державної власності?
10. Суб’єктами якого виду представництва є біржові брокери?
11. Хто є власником майна господарського товариства?
12. Що із перерахованого НЕ належить до речових прав?
13. Що є підставою виникнення сервітуту відповідно до чинного законодавства України?
14. Протягом якого максимально часу з дня відкриття провадження у справі має бути розглянута справа в суді першої інстанції про відшкодування шкоди?
15. Протягом якого максимально часу має бути розглянута справа в суді першої інстанції про стягнення аліментів?
16. В який день закінчується трьохрічний строк подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, якщо рішення суду постановлене 29 лютого 2012 року
17. Дружина подала до чоловіка позов про стягнення аліментів. Як визначити ціну позову?
18. В справі про встановлення факту переселення під час операції «Вісла» суд першої інстанції відмовив залучити до матеріалів справи в якості доказу довідку з архіву, вказавши в ухвалі, що вона є неналежним доказом. Суд в цілому відмовив у задоволенні заяви. Позивач оскаржив це рішення і знову надав довідку з архіву. Апеляційний суд долучив довідку як доказ. Чи правомірні дії суду?
19. Як має діяти суд у випадку несплати заявником судового збору за подання апеляційної скарги згідно вимог ЦПК України?
20. При перегляді справи в суді касаційної інстанції про визнання кредитного договору недійсним, позивач по справі помер. Як має вчинити суд у даному випадку?
21. В судовому засіданні у справі про відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок залиття квартири, відповідач зробив усну заяву про визнання позовних вимог за умови зменшення розміру компенсації моральної шкоди. Позивач проти цього не заперечував. Суд ухвалив рішення про задоволення позову в частині, визнаній відповідачем, у зв’язку з визнанням позову відповідачем. Чи правильно вчинив суд?
22. Які дії суду в разі звернення до суду неналежного позивача?
23. Чи обов’язково особа повинна бути учасником спірних матеріальних правовідносин для зайняття статусу сторони?
24. Яке прагнення характеризує позивача у цивільному процесі?
25. Що означає процесуальна співучасть у цивільному процесі?
26. Що таке активна співучасть у цивільному процесі?
27. Коли сплачується судовий збір за подання позовної заяви, якщо судом не було прийнято ухвалу про відстрочення його сплати?
28. У якому випадку судом постановляється ухвала про повернення судового збору?
29. Які особливості порівняно із загальним правилом встановлено цивільним процесуальним законодавством щодо строків розгляду судом першої інстанції справ про поновлення на роботі?
30. Які положення закріплює Цивільний процесуальний кодекс щодо можливості подовження строків розгляду цивільної справи?
31. Суд першої інстанції ухвалив рішення про визнання договору купівлі — продажу нерухомого майна недійсним. Сторони були присутні в залі судового засідання під час проголошення рішення суду. Коли починається перебіг десятиденного строку, встановленого цивільним процесуальним законом для подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції?
32. Суд постановив рішення про позбавлення громадянки батьківських прав. Позов до суду подав орган опіки і піклування, який неодноразово вилучав дітей у матері для тимчасового їх перебування у кризисному центрі у зв’язку із пияцтвом матері. Відповідач, вважаючи рішення суду першої інстанції необгрунтованим, вирішила оскаржити його в апеляційному порядку. Який порядок подання апеляційної скарги в цій ситуації?
33. Коли закінчиться строк звернення з заявою про перегляд судового рішення Верховним Судом України, якщо рішення, щодо якого подано заяву, ухвалено 30.11.2015 р.?
34. В якому з наведених положень правильно вказано вид судових витрат:
35. У якому з наведених положень правильно вказано об’єкт справляння судового збору?
36. Які судові витрати підлягають оплаті при зверненні в суд із заявою про видачу судового наказу?
37. У якому випадку сплачена сума судового збору підлягає поверненню за ухвалою суду?
38. Якими є межі розгляду справи апеляційним судом?
39. Вкажіть, яке з наведених положень, що стосується скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду в касаційному порядку, є правильним?
40. У справі про захист честі, гідності та ділової репутації шляхом спростування неправдивих відомостей в мережі Інтернет на стороні позивача бере участь Петренко, а на стороні відповідача автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта. Який це вид співучасті?
41. Підприємець Васькович звернувся в суд до редакції газети «Вечірні новини» з позовом про захист честі, гідності та стягнення моральної шкоди. Стаття, що була опублікована в газеті за 21 вересня 2009 р. «Що, де і скільки» на думку позивача містить неправдиву інформацію і ганьбить його перед мешканцями міста. В процесі підготовки справи до розгляду суд вважав за необхідне долучити до участі у якості співвідповідача у справі автора статті Антоненка.У якому процесуальному статусі може бути залучений до розгляду справи про спростування опублікованих у пресі відомостей, що принижують честь і гідність особи, автор статті?
42. З якого моменту виникає цивільна правоздатність фізичної особи?
43. Які правові можливості боржника, який виконав солідарний обов’язок?
44. Т. подав адміністративний позов до Головного управління Національної поліції в області, у якому просив суд визнати незаконним та скасувати наказ про його звільнення, поновити на посаді, а також нарахувати і виплатити середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Визначте, до якої категорії публічно-правових спорів, віднесених законом до юрисдикції адміністративних судів, належить даний спір?
45. Протягом якого часу з моменту набуття громадянства України іноземець повинен подати документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України?
46. Який із вказаних суб’єктів встановлює квоту на імміграцію?
47. Яка важлива конституційна гарантія права на життя людини прямо закріплена в Конституції України?
48. Що з зазначеного НЕ є принципом громадянства України відповідно до Закону України «Про громадянство України»?
49. Що з наведеного є підставою для обмеження активного виборчого права громадянина?
50. Які з перелічених прав відносять до групи політичних прав людини і громадянина?
51. Довіреність буде нікчемною, якщо
52. Строком в цивільному праві є:
53. Слідчий, розслідуючи злочин, який вчинив Ж., для покращення службових показників запропонував йому зізнатися у двох крадіжках, яких він не вчиняв. Ж. погодився і дав за повідомленою йому підозрою показання про вчинення вказаних крадіжок, оскільки слідчий, у разі відмови, погрожував поширити про Ж. у слідчому ізоляторі, де він знаходився, інформацію, яка ганьбить Ж. Як кваліфікувати дії слідчого?
54. Які види юридичних осіб приватного права можуть створюватися згідно Цивільного кодексу України?
55. Непідприємницькі товариства можуть здійснювати підприємницьку діяльність за умови, якщо:
56. Що є обов’язком співвласника у праві спільної часткової власності?
57. Вкажіть, як слід кваліфікувати ухилення особи від відбування покарання у виді виправних робіт, якій це покарання було застосовано у порядку заміни невідбутої частини призначеного вироком суду покарання у виді обмеження волі, на більш м’яке?
58. Яке майно, за загальним правилом, є об’єктом права спільної часткової власності?
59. Невиконання службовою особою рішення якого суду тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з ч. 4 ст. 382 «Невиконання судового рішення» Кримінального кодексу України?
60. Що НЕ відноситься до речових прав на чуже майно?
61. За якої підстави сервітут НЕ припиняється?
62. Права за якими цінними паперами передаються шляхом вчинення передавального напису (індосаменту)?:
63. 26 квітня укладено договір купівлі-продажу, яким передбачено, що продавець зобов’язується передати товар покупцеві через 5 днів після укладення договору. Коли продавець повинен виконати свій обов’язок?:
64. Які правові наслідки відповідно до чинного законодавства очікують громадянина України у разі його добровільного вступу на військову службу іншої держави?
65. Чи має право кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій власності, вимагати виділу частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї?
66. Як може виникати право довірчої власності?
67. Яким за конструкцією є склад злочину «Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку» (ст. 386 Кримінального кодексу України)?
68. Що НЕ є підставою надання повної цивільної дієздатності?
69. Що є майном, відповідно до ЦК України?
70. Який документ видається громадянам України, іноземцям або особам без громадянства, котрі перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, котрих змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру?
71. Хто є законним представником малолітньої особи?
72. Емфітевзис встановлюється на підставі
73. Що є підставою для втрати громадянства України?
74. Засновник приватного підприємства прийняв рішення про відчуження належних йому як засновнику прав іншій особі за договором купівлі-продажу. Які наслідки матиме таке рішення?
75. Кому за загальним правилом належить право власності на плоди та доходи?
76. Який статус надається особі, котру жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином?
77. Як називається здатність фізичної особи мати цивільні права і обов’язки?
78. На кого, за Законом України «Про громадянство України», розповсюджується принцип неможливості позбавлення громадянства?
79. Які цінні папери відносяться до боргових?
80. Кому надається дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції?
81. Яке твердження щодо співвідношення права власності на річ та права інтелектуальної власності річ є вірним?
82. Яким принципом закріплюється вимога подання декларації про відсутність іноземного громадянства при набутті громадянства України?
83. Що НЕ є ознакою дрібного побутового правочину?
84. Що є об’єктом права інтелектуальної власності?
85. Яка з перерахованих обставин є підставою поновлення в громадянстві України?
86. Акуленко уклав у м. Запоріжжя у філії страхової компанії АКСА договір КАСКО. Оскільки після настання страхового випадку страхова компанія відмовилася виплатити страхове відшкодовування, Акуленко вирішив звернутися в суд. Хто виступатиме відповідачем у справі?
87. Якого громадянського стану набуває дитина, народжена на території України від особи без громадянства та громадянина Польщі?
88. Особа подала заяву про визнання факту спільного проживання. Протягом якого строку з дня відкриття провадження у справі має бути розглянута ця справа?
89. На якому з зазначених принципів базується законодавство України про громадянство?
90. Суд надав строк два місяці подружжю для примирення. Яку ухвалу повинен постановити суд у даному випадку?
91. Суд оголосив у розгляді справи перерву та призначив справу на наступний день. Які правові наслідки наступають при відкритті судового засідання наступного дня?
92. Позивач відмовився від позову у зв’язку із задоволенням відповідачем його позовних вимог. Яку процесуальну дію має вчинити суд у даній правовій ситуації?
93. Що є підставою набуття громадянства України?
94. Декілька позивачів подали позов до двох відповідачів щодо права власності на земельну ділянку. Кожен з них виступав у спорі самостійно. Справа була призначена на 10 червня, однак на судове засідання не прийшли один з позивачів та обидва відповідачі. Суд відклав розгляд справи на 20 червня. На це засідання не прийшли інший позивач та знову обидва відповідачі. Яку процесуальну дію має вчинити суд у цьому випадку?
95. Що є умовою прийняття до громадянства України?
96. Протягом якого строку позивач має право змінити предмет позову?
97. Строк апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції, винесеного в порядку цивільного судочинства, складає:
98. Що таке вихід з громадянства України?
99. Яким чином відбувається вихід з громадянства України дітей віком від 14 до 18 років?
100. У якому разі суд за клопотанням зацікавленої особи може поновити або продовжити процесуальний строк?
101. Що з вказаного НЕ є підставою, за якої набувається громадянство України?
102. Які витрати належать до судових витрат?
103. Яким чином подається касаційна скарга?
104. Яке судове рішення має прийняти суд у разі подання позовної заяви неналежним позивачем?
105. У справі про визнання права власності відповідач під час судових дебатів почав розповідати про те, які були колись відносини між ним та сусідом (позивачем) до його одруження. Головуючий зупинив його. Чи правомірно вчинив головуючий?
106. Як визначається граничний розмір витрат на правову допомогу?
107. Оберіть правильну відповідь (з наведених нижче) на запитання: що являє собою «припинення громадянства України»?
108. Що береться за основу при визначенні розміру компенсації за втрачений заробіток стороні, на користь якої ухвалено судове рішення?
109. У який строк судом застосовуються заходи процесуального примусу?
110. З якого моменту набуває громадянство України повнолітня особа, яку усиновили громадяни України?
111. Цивільний процесуальний кодекс України допускає виникнення ситуацій, коли декілька позивачів, маючи спільні права, які виникли із однієї підстави, пред’являють позов до одного і того ж самого відповідача. Яким терміном позначається ця ситуація?
112. Цивільний процесуальний кодекс встановлює певний порядок подання апеляційної скарги, врегулювавши, до якого суду вона подається та яким чином апеляційний суд отримує відповідну цивільну справу. Який із запропонованих варіантів є вірним?
113. Яка теза вірно характеризує співвідношення проведення судових дебатів в апеляційному провадженні та у суді першої інстанції?
114. Що НЕ належить до повноважень суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги на судовий наказ?
115. В якому випадку особа, яка народилася на території України від іноземців, набуває громадянство України?
116. Що НЕ є підставою процесуального правонаступництва?
117. Подружжя, яке має малолітню дитину, прийняло рішення проживати окремо. На сімейній раді вирішили, що дитина буде проживати з матір’ю, а батько буде в добровільному порядку забезпечувати дитину матеріально. Але матеріальне забезпечення дитини не здійснювалось. Мати звернулась до органу опіки та піклування, де їй надали консультацію щодо необхідності судового захисту прав дитини в цій ситуації. Хто матиме процесуальний статус позивача при зверненні до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини?
118. Яким чином дитина, яка відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України?
119. Громадянин після проголошення рішення суду першої інстанції у справі про визнання права власності на житло через загострення гіпертонічної хвороби потрапив до реанімації місцевої лікарні, де перебував 14 днів. Як наслідок даний громадянин пропустив строк, встановлений законом для оскарження. Громадянин звернувся до суду із клопотанням, де виклав поважність причин пропущення строку, та надав відповідні медичні документи. Яку ухвалу має постановити суд при вирішенні цього питання?
120. Що належить до особистих прав і свобод людини і громадянина?
121. Призначене судове засідання з розгляду цивільної справи. Місце перебування відповідача відоме. У судове засідання відповідач не з’явився і судовий розгляд справи був відкладений. На повторному судовому засіданні відповідач знову не з’явився і знову не повідомив суд про причини неявки. Які правові наслідки такої поведінки відповідача?
122. Що таке підприємство як об’єкт цивільних прав?
123. Засудженому до покарання у виді позбавлення волі не відбута частина цього покарання була замінена громадськими роботами на підставі ст. 82 КК України. Чи можуть діяння такої особи, що виразилися в ухиленні від відбування громадських робіт, бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 389 КК України (ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських робіт)?
124. Як охороняються комп’ютерні програми?
125. Який правовий режим майна, набутого в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі?:
126. Чи можуть непідприємницькі товариства здійснювати підприємницьку діяльність?
127. Яку правоздатність мають юридичні особи?
128. До яких видів речей відносяться гроші?
129. Що є місцезнаходженням юридичної особи?
130. Що НЕ є підставою набуття права власності?
131. Що може бути віднесено до дрібних побутових правочинів?
132. На яку категорію публічно-правових справ юрисдикція адміністративних судів НЕ поширюється?
133. Хто належить до осіб, які беруть участь у справі?
134. Позивач подав заяву про поновлення процесуальних строків. Який процесуальний документ має постановити суд?
135. Як вправі поступити суд, якщо адвокат повторно порушив порядок в залі судового засідання?
136. Дружина звернулася із позовом до чоловіка про стягнення аліментів. Як вирішується питання із сплатою судового збору при зверненні до суду?
137. Процесуальне правонаступництво є:
138. Які із перерахованих звернень підлягають розгляду та вирішенню?
139. Що з вказаного є підставою зупинення розгляду цивільної справи?
140. Коли має закінчитись перебіг річного процесуального строку, який почався 29 лютого 2016 року?
141. За якої умови процесуальний строк НЕ вважається пропущеним?
142. В якому з наведених положень правильно вказано вид судових витрат?
143. У якому з наведених положень правильно вказано об’єкт справляння судового збору?
144. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», які строки подання скарги на рішення органу місцевого самоврядування?
145. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення, яким наклав на Р. адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Р. вирішив звернутися до відповідної міської ради у зв’язку з незгодою із прийнятим рішенням. Якою має бути форма звернення Р.?
146. Громадяни Німеччини усиновили Олександра (18 років), Ганну (14 років) та Сергія (5 років), які є братами та сестрою і мають громадянство України. Після чого уся сім’я переїхала жити до Берліну, а Олександр, Ганна та Сергій автоматично набули громадянства Німеччини. Вирішіть чи припиниться громадянство України у Олександра, Ганни та Сергія за клопотанням їх нових батьків?
147. Який захід процесуального примусу застосовується до відповідача у разі повторного порушення ним порядку під час судового засідання?
148. До кого з учасників процесу може бути застосований привід до суду?
149. Які суди здійснюють розгляд адміністративних справ?
150. Яка із запропонованих нижче послідовностей пояснень осіб, які беруть участь у справі, є вірною при розгляді справи по суті у суді першої інстанції?
151. Який порядок подання касаційної скарги встановлює цивільне процесуальне законодавство?
152. Який порядок проведення попереднього розгляду справи у суді касаційної інстанції?
153. Працівник поліграфічного комбінату запізнився на роботу на півтори години, внаслідок чого був звільнений з роботи за згодою профспілкового комітету. Вважаючи таке звільнення безпідставним, звільнений працівник звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Хто у цьому провадженні має процесуальний статус відповідача?
154. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль громадянина був пошкоджений. Батько даного громадянина, всупереч запереченням сина, прийняв рішення звернутись до суду з позовом про відшкодування спричиненої матеріальної шкоди. Як має вчинити суд у випадку пред’явлення позову таким позивачем?
155. Розгляд цивільних справ у судах проводиться відкрито. Але в деяких випадках встановлені заборони щодо присутності певних осіб в залі судового засідання під час розгляду цивільної справи. Які особи не можуть перебувати в залі судового засідання під час розгляду справи?
156. Який процесуальний порядок подачі касаційної скарги в цивільному процесі?
157. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як скарга?
158. Яку особливу форму колективного звернення громадян до Президента України запроваджено в Україні?
159. Хто уповноважений розглядати скарги громадян на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи?
160. За якої умови громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації?
161. У рішенні суду було визначено стягнути з Т. борг. Для забезпечення виконання цього рішення державним виконавцем накладено арешт на транспортні засоби, які належали Т. Арештоване майно було передано Т. на відповідальне зберігання, яке той приховав. Як кваліфікувати дії Т.?
162. Об’єктивна сторона втечі з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК) характеризується:
163. Крижень, вчинивши з помсти вбивство Миронова, прийшов до матері з проханням «забезпечити його алібі». Мати, побоюючись за сина, повідомила на допиті слідчому, що в день вбивства вона себе погано почувала, тож син був постійно коло неї. Надайте кримінально-правову оцінку дій матері Крижня.
164. Вкажіть, яка із перелічених об’єктивних ознак є обов’язковою для складу злочину, передбаченого ст. 373 КК України — «Примушування давати показання»?
165. Що належить до судових витрат?:
166. В якому випадку суд закриває провадження у справі?
167. Що є обов’язком осіб, присутніх в залі судового засідання?
168. В якому випадку суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду?
169. Хто є суб’єктом права на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції?
170. В якому випадку апеляційний суд ухвалює рішення?
171. Що є підставою для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення в апеляційному порядку?
172. Які підстави касаційного оскарження?
173. Що перевіряє суд в межах касаційної скарги під час розгляду справи в касаційному порядку?
174. Які з наведених положень, що стосуються меж розгляду справи касаційним судом, є правильними?
175. Що є передумовою участі у здійснені підприємницької діяльності фізичних осіб, які досягай віку 16 років?
176. Хто є суб’єктами права комунальної власності в Україні?
177. Що НЕ є характерним для земельного сервітуту?
178. Як визначається відповідач у справі?
179. У справі інтереси позивача представляв адвокат Денисенко. На судовому засідання Денисенко подав заяву про зупинення провадження у зв’язку з тим, що позивач поїхав з експедицією в Антарктиду і повернеться через 8 місяців. Як має вчинити суд?
180. В якому з зазначених випадків співучасть виключається?
181. Що із вказаного НЕ може бути самостійним об’єктом апеляції?
182. З якою метою суд вживає заходи процесуального примусу, передбачені ЩІК?
183. Громадянин Т., подавши касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції у цивільній справі, вирішив її доповнити. Протягом якого часу він може це зробити?
184. Яке з наведених положень розкриває зміст принципу безпосередності судового розгляду?
185. Яка з ознак притаманна сервітуту:
186. Що є підставою припинення сервітуту?:
187. Яке речове право, похідне від права власності, підлягає державній реєстрації?
188. Який максимальний строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб щодо земельних ділянок державної або комунальної власності?
189. Яке правильне законодавче положення щодо повного товариства?
190. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати ?
191. У якому віці фізичні особи мають часткову цивільну дієздатність?
192. Яка класифікація речей є правильною?
193. «…Ще й на світ не благословиться, а вже та бідна пасербиця була на роботі… А тим часом навіть за спільний стіл сісти не сміла. Та й як же їй було з такими панянками попліч сідати, коли ж ходила вона в старих лахах, а спала просто на долівці, під піччю! Цілими днями й доброго слова ні від кого не чула, бо мачуха все її вичитувала, а сестри коли й озивались до неї, то лише з глумом і глузуванням. Найбільше ж усі чіплялись до неї за те, що вона раз у раз була замазана попелом. Тому й звали її не хресним найменням, а вигадали для неї прізвисько Попелюшка » Порушення якого права людини описується у наведеній частині казки «Попелюшка»?
194. Вкажіть, яка із перелічених суб’єктивних ознак є обов’язковою для складу злочину, передбаченого ст. 376 КК України — «Втручання в діяльність судових органів»?[/spoiler][spoiler title=»Антикорупційне законодавство»]1) В який граничний строк державні органи та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати інформацію на запит Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?
2) Для яких органів державної влади та місцевого самоврядування НЕ передбачена обов’язкова наявність Антикорупційної програми?
3) Якими повноваженнями Національне агентство з питань запобігання корупції — НЕ наділене?
4) Хто (яка посадова особа) має право на вручення члену Національного агентства з питань запобігання корупції повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення?
5) Ким оцінюються активи, що приймаються в управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?
6) В який граничний строк Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечує виконання звернень органів досудового
розслідування, прокуратури та судів щодо виявлення і розшуку активів, якщо більший строк — не передбачений зверненням або не погоджений з суб’єктом звернення?
7) В якому разі НЕ передбачено складання, затвердження та направлення до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції висновку щодо виявленого Національним агентством з питань запобігання корупції корупційного правопорушення?
8) До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належить здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо діяльності політичних партій. Яка діяльність політичних партій є предметом моніторингу з боку НАЗК?
9) Національне антикорупційне бюро України є державним органом, на який покладається протидія вчиненню та запобіганню корупційним правопорушенням: оберіть види правопорушень, протидія яким входить до компетенції Національного антикорупційного бюро України.
10) Протидія вчиненню кримінальних корупційних правопорушень є основним завданням Національного антикорупційного бюро. Хто є суб’єктами вчинення кримінальних правопорушень, протидія яким є компетенцією НАЗК?
11) Діяльність Національного антикорупційного бюро України спрямована на попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також на запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень. Визначте організаційно-правовий статус Національного антикорупційного бюро України:
12) Законами України гарантована незалежність діяльності Національного антикорупційного бюро від сторонніх неправомірних впливів, втручання і тиску. Які механізми і процедури гарантують незалежність НАБ України?
13) Національне антикорупційне бюро України має внутрішньо централізовану організаційну структуру. Основні структурні підрозділи НАБУ:
14) Національне антикорупційне бюро України чинним законодавством України наділено комплексом повноважень щодо протидії корупційним правопорушеннями. Основні (базові) функціональні повноваження НАБУ:
15) Діяльність Національного антикорупційного бюро підзвітна і підконтрольна органам державної влади та їх керівникам, інститутам громадянського суспільства. Які органи державної влади та органи громадськості, їх посадові особи здійснюють нагляд і контроль за діяльністю НАБУ?
16) Законодавством України врегульовано проходження служби та трудова діяльність особового складу Національного антикорупційного бюро України. Якими законодавчими і нормативно-правовими актами регулюється служба начальницького складу та трудова діяльність працівників НАБУ?
17) Однією з гарантій незалежності Національного антикорупційного бюро України є особливий порядок відбору, призначення та звільнення Директора бюро. Хто і за якою процедурою призначає особу на посаду Директора НАБУ?
18) Який конституційно-правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції?
19) Однією з основних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції є виявлення ознак вчинення корупційного правопорушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На підставі якого основного документу Національне агенство з питань запобігання корупції може виявити ознаки такого корупційного правопорушення?
20) Організаційна структура Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) в якості колегіального центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом передбачає наявність: членів, апарату і територіальних органів НАЗК. Яка кількість членів Національного агенства з питань запобігання корупції передбачена чинним законодавством України?
21) Який організаційно-правовий статус Національної поліції України?
22) Які нормативно-правові акти є правовою основою діяльності Національної поліції України?
23) За яких умов та в яких обсягах допускається обмеження з боку Національної поліції — прав і свобод людини та громадянина України?
24) Які дії заборонено вчиняти поліцейським для виконання покладених на них завдань?
25) Які органи становлять систему Національної поліції та хто затверджує їх структуру і штатний розпис?
26) Які особливі умови виконання обов’язків поліцейського в часі та просторі, передбачені законами України ?
27) Хто відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції та окремим поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень?
28) Хто і в якому порядку може покласти на поліцію інші (додаткові) повноваження, не передбачені Законом України «Про національну поліцію»?
29) Єдність системи прокуратури України забезпечується її організаційно-правовим статусом. Які механізми забезпечення такої єдності?
30) Законами України передбачені основні засади діяльності прокуратури, спрямовані на виконання покладених на неї функцій. Які повноваження є неприпустимими в діяльності прокуратури ?
31) Якою є процедура (механізм) нагляду Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство?
32) В яких випадках Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді ?
33) В якому порядку особа призначається на посаду прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?
34) Чинне законодавство України передбачає гарантії забезпечення незалежності прокурора, оберіть гарантію захисту незалежності прокурора.
35) Які функції НЕ виконує Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ?
36) На якій підставі Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечує представництво України у закордонних юрисдикційних органах ?
37) 3 яким органом погоджується рішення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, про реалізацію активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати?
38) 3 якими органами та установами державної влади та управляння НАБУ взаємодіє при досудовому розслідуванні корупційних правопорушень?
39) Правову основу діяльності Національного антикорупційного бюро України становлять: Конституція України, міжнародні договори і закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти. Якими законами, крім Конституції України і Закону «Про Національне антикорупційне бюро», безпосередньо врегульована діяльність НАБУ?
40) Однією з функцій прокуратури є представництво інтересів держави в суді у визначених законом випадках: назвати в якому випадку НЕ допускається здійснення прокурором представництва інтересів держави в суді?
41) Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з Національною поліцією стосуються всіх базових напрямків її діяльності. Які з таких повноважень пов’язані з фінансовим і матеріально- технічним забезпеченням діяльності поліції?
42) Чинним законодавством України створені державні органи у сфері протидії корупції: позначте вичерпний перелік спеціально уповноважених суб’єктів, діяльність яких спрямована на протидію корупції.
43) Які функції держави не покладені на прокуратуру ?
44) На чий розгляд Національне агентство з питань запобігання корупції направляє щорічну Національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики для її подальшого схвалення та оприлюднення?
45) Перед якими органами державної влади Національне агентство з питань запобігання корупції є підзвітним, підконтрольним та відповідальним?
46) Кому (яким фізичним особам) Національна поліція має повноваження надавати поліцейські послуги?
47) Які особи, крім членів Національного агентства з питань запобігання корупції, мають право представляти інтереси цього Агентства в судах?
48) Скільком розмірам мінімальної заробітної плати дорівнює або перевищує вартість активів, що передаються в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів?
49) За яких обставин може здійснюватися зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів шляхом звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
50) Який соціально-правовий статус мають члени і працівники апарату Національного агентства з питань запобігання корупції?
51) Якої мінімальної кількості голосів членів Національного агентства з питань запобігання корупції достатньо для ухвалення його рішення?
52) Яке обмеження НЕ поширюється на праводієздатність осіб після припинення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ?
53) Хто може бути Уповноваженою особою Національного агентства з питань запобігання корупції?
54) Використання яких коштів партії є предметом моніторингу та контролю з боку Національного агентства з питань запобігання корупції?
55) Ким та на яких засадах затверджується склад членів Національного агентства з питань запобігання корупції?
56) Яким є організаційно-правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ?
57) Який вид контролюпроводитьНаціональне агентство з питань запобігання корупції щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування?:
58) Яким органом затверджується перелік посад, які пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків?
59) Вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством з питань запобігання корупції щодо:
60) Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування є:
61) У який строк суб’єкт декларування зобов’язаний повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття ним або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента?
62) Заходи фінансового контролю у спосіб, що унеможливлює розкриття належності особи до відповідного органу, посади, здійснюються щодо:
63) Що зобов’язані зробити після обрання (призначення) на посаду особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в них підприємств чи корпоративних прав?
64) Що мають передбачати закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, органів місцевого самоврядування, щодо провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування?
65) Що повинна зробити особа, яка входить до складу колегіального органу, у разі виникнення у неї конфлікту інтересів?
66) Що повинен зробити безпосередній керівник після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи конфлікту інтересів?
67) Ким (яким органом) затверджується державна програма з виконання Антикорупційної стратегії?
68) На кого НЕ поширюються обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
69) Який із заходів з протидії корупції НЕ визначений Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року?
70) Які із зазначених у декларації відомостей не підлягають відображенню у відкритому доступі? Відомості щодо:
71) Що є визначальною ознакою реального конфлікту інтересів?
72) Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обов’язково забезпечується:
73) В якому випадку особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування НЕ має права одержувати подарунки для себе:
74) Що НЕ зобов’язана зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди?
75) Виконання якої дії є зайвим у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди особі, уповноваженій на виконання функцій держави?
76) Що зобов’язана зробити особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, якщо вона виявила подарунок у своєму службовому приміщенні?
77) До кого, за консультацією, має право письмово звернутись особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі сумнівів щодо можливостей одержання нею подарунка?
78) Яку суму немає перевищувати вартість подарунка для можливості приймати такий подарунок без обмежень особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняними до них особами ?
79) Якими з видів оплачуваної діяльності не мають право займатись особи, уповноважені на виконання функцій держави, крім депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних?
80) Яким вважається рішення, прийняте особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівненою до нею особою, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, в порушення антикорупційного законодавства?
81) Які наслідки повинні настати, якщо близькі особи добровільно не усунули обставини спільної роботи та не можливо обмежити спільну роботу близьких осіб шляхом їх переведення на іншу посаду, що виключає їх пряме підпорядкування між собою?
82) Що повинна зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави, якщо вважає надані їй керівництвом доручення не законними?
83) Яким чином, особа уповноважена на здійснення функцій держави, оцінює правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень?
84) На яку посадову особу, уповноважену на здійснення функцій держави, НЕ розповсюджується вимога щодо її політичної нейтральності?
85) В чому полягає вимога неупередженості в діяльності посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави?
86) Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено основні ознаки інформації, яку слід вважати публічною. Назвіть, яка ознака НЕ характеризує інформацію, як публічну:
87) До якої публічної інформації не може бути обмежено доступ, за виключенням випадків, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину?
88) За умови дотримання сукупності яких вимог здійснюється обмеження доступу до публічної інформації ?
89) Яка ознака характеризує інформацію як конфіденційну?
90) Яка умова НЕ є обов’язковою для надання публічної інформації у формі відкритих даних, що містять персональні дані фізичної особи?
91) Хто, у сфері доступу до публічної інформації, НЕ може бути запитувачем публічної інформації?
92) Хто, у сфері доступу до публічної інформації, є розпорядником інформації щодо послуг та цін на них?
93) Яку публічну інформацію, розпорядник такої інформації НЕ зобов’язаний оприлюднювати?
94) На протязі якого строку розпорядник інформації має надати відповідь на Запит щодо отримання інформації?
95) У який строк, розпорядник інформації має надати відповідь на Запит публічної інформації щодо аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці?
96) На який термін розпорядник інформації може подовжити строк розгляду запиту у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних?
97) Виготовлення якого обсягу копій документів, зобов’язує запитувача публічної інформації відшкодувати фактичні витрати на копіювання і друк?
98) У відповідності до приписів яких законодавчих актів здійснюється оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації ?
99) Вкажіть ознаку, яка характеризує вид звернення громадян, як пропозицію (зауваження):
100) Вкажіть ознаку, яка характеризує звернення громадян, як заяву:
101) За яких умов, наслідки діяльності посадових осіб, НЕ породжують право на оскарження громадянами рішень, дій (бездіяльності) в управлінській сфері?
102) Якою мовою мають право звертатись громадяни до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб?
103) В який загальний термін повинні бути розглянуті звернення громадян?
104) В якій термін повинні бути розглянуті звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення?
105) На який строк можливо продовжити вирішення питань, порушених у зверненні громадян, якщо їх не можливо вирішити у місячний термін?
106) В який граничний строк особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, повинна, відповідно до антикорупційного законодавства, повідомити свого безпосереднього керівника у разі отримання майна, що може бути неправомірною вигодою ?
107) Яка гранична сукупна вартість подарунків, що можуть бути отримані особою, уповноваженою на виконання функцій держави, від однієї особи (групи осіб) протягом року?
108) На які подарунки, що даруються особам уповноваженим на здійснення функцій держави, поширюються обмеження щодо їх вартості?
109) Не пізніше якого строку з дня вчинення дисциплінарного проступку Дисциплінарна комісія приймає рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?
110) В якому органі НЕ приймаються антикорупційні програми?
111) На кого НЕ поширюються безумовно положення Закону України «Про запобігання корупції»?
112) Які відносини, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», НЕ вважаються прямим підпорядкуванням?
113) У скільки разів більше від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян мають перевищувати наслідки зловживання владою або службовим становищем для визнання таких наслідків, відповідно до законодавства України про кримінальну відповідальність, тяжкими?
114) За вчинення якого злочину приватний виконавець може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності якщо з дня його вчинення минуло три роки?
115) За вчинення якого з наведених злочинів особа НЕ може бути звільнена від кримінальної відповідальності якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду та вчинила його вперше?
116) Хто НЕ є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення за законодавством України?
117) У разі засудження і після відбуття покарання за який злочин НЕ допускається дострокове зняття судимості з державного виконавця?
118) Яке покарання може застосовуватись до приватного виконавця, який одночасно займається підприємницькою діяльністю з відповідною реєстрацією?
119) В яких межах кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян знаходиться істотна шкода в розумінні ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем)?
120) Якої ознаки НЕ містить офіційний документ відповідно до законодавства України про кримінальну відповідальність?
121) Яке висловлювання вважається пропозицією надати особі, яка надає публічні послуги, неправомірної вигоди у розумінні Кримінального кодексу України?
122) Не пізніше якого строку з дня його виявлення може бути накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією?
123) Особа уповноважена на здійснення функцій держави з’ясувала, що близька їй особа влаштувалась на роботу до тієї ж установи та є йому підлеглою. У який строк, мають бути вжиті заходи щодо обмеження спільної роботи близьких осіб?
124) Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік подається суб’єктом декларування шляхом:
125) Чи повинен суб’єкт декларування зазначати у декларації відомості про належне йому рухоме майно (крім транспортних засобів)?
126) Коли особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування?
127) Суб’єкт декларування після подання декларації має право подати виправлену декларацію упродовж:
128) Щорічна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік подається:
129) У декларації відомості щодо подарунка суб’єкту декларування зазначаються лише у разі, якщо вартість такого подарунка перевищує:
130) У декларації зазначаються відомості про видатки суб’єкта декларування у звітному періоді у разі, якщо розмір відповідного видатку:
131) Видатки, здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату:
132) Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця не зазначають у деклараціях відомості щодо:
133) Упродовж якого строку зберігається остання декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після припинення виконання нею зазначених функцій в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб?
134) Зазначення суб’єктом декларування в декларації факту відмови члена його сім’ї надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації є підставою для:
135) Якщо за результатами контролю своєчасності подання декларацій Національним агентством з питань запобігання корупції встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, такий суб’єкт протягом десяти днів з дня отримання відповідного повідомлення повинен:
136) Відповідно до статті 50 Закону України «Про запобіганні корупції» обов’язковій повній перевірці підлягають декларації усіх:
137) Відповідно Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкт декларування зобов’язаний письмово повідомити про суттєві зміни у своєму майновому стані:
138) Що є визначальною ознакою потенційного конфлікту інтересів?
139) Які є види конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
140) Яку дію має вчинити Національне агентство з питань запобігання корупції у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального конфлікту інтересів?
141) Кого повинна повідомити особа, яка дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів?
142) Які рішення може приймати особа, уповноважена на виконання функцій держави, в умовах реального конфлікту інтересів?
143) Яким чином не може здійснюватися зовнішнє врегулювання інтересів?
144) Яким чином, особа, уповноважена на виконання функцій держави, у якої наявний конфлікт інтересів, може самостійно вжити заходів щодо його врегулювання?
145) У якому випадку зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів може відбуватись шляхом перегляду обсягу службових повноважень особи?
146) Яким шляхом здійснюється врегулювання конфлікту інтересів, якщо усунення особи від прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення?
147) Що є обов’язковою умовою для здійснення врегулювання конфлікту інтересів шляхом переведення особи на іншу посаду?
148) За якої обставини, договір щодо управління корпоративними правами, належними особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не запобігатиме конфлікту інтересів?
149) Чим є виконання особою завдання у присутності визначеного керівником органу працівника у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
150) Яка форма здійснення повноважень під зовнішнім контролем може застосовуватись у роботі колегіального органу, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
151) Що повинна зробити особа, яка самостійно вжила заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу?
152) Що зобов’язана зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, коли дізналася про наявність у неї конфлікту інтересів?
153) Що зобов’язана зробити особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у разі існування сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів?
154) Згідно Закону України «Про запобігання корупції» у якому випадку особа звільняється від відповідальності, якщо у її діях, було виявлено конфлікт інтересів?
155) В якому випадку, розпорядником інформації, надається інформація з обмеженим доступом?
156) Яка дія НЕ є складовою права на доступ до інформації про особу?
157) В який строк розпорядник публічної інформації повинен повідомити запитувача про подовження строку розгляду запиту на інформацію?
158) На протязі якого строку можуть бути оскаржені рішення посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення?
159) Хто з учасників виконавчого провадження, НЕ має право оскаржити дії державного виконавця до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець?
160) Який орган належить до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції?
161) За який злочин приватний виконавець НЕ може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки, вчинивши вперше такий злочин та щиро покаявшись?
162) В який строк підлягає оприлюдненню публічна інформація про порядок оскарження рішень суб’єкта владних повноважень, дій чи бездіяльності?
163) На протязі якого строку можуть бути оскарженні рішення посадових осіб органів державної виконавчої служби, які НЕ пов’язані з виконанням судового рішення?
164) Що повинен вказати запитувач інформації в запиті на надання публічної інформації?
165) Якою є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до закону та розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі?
166) Чиї інтереси, протягом року після свого звільнення з посади, заборонено представляти особі, уповноваженій на здійснення функцій держави, у справах в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вона працювала на момент звільнення?
167) Що є гарантією права на доступ до публічної інформації передбаченого Законом України «Про доступ до публічної інформації»?
168) Яка особа НЕ є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення?
169) В якому разі особи НЕ можуть бути визнані близькими в розумінні Закону України «Про запобігання корупції»?
170) У яких випадках Закон України «Про запобігання корупції» НЕ дозволяє суб’єктам відповідальності за корупційні правопорушення мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб?
171) Як називається використання особою — суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення наданих їй службових реальних чи удаваних повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою прийняття обіцянки неправомірної вигоди для себе або інших осіб?
172) Яка особа (за умови вчинення корупційного правопорушення або порушення пов’язаного з корупцією) не може бути приватним виконавцем?
173) Якою оплачуваною діяльністю не може займатися приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності?
174) В який строк Реєстратор Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, зобов’язаний повідомити особу, включену до цього реєстру, про її права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» ?
175) Що НЕ є підставою для вилучення з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про приватного виконавця, який вчинив корупційне правопорушення?
176) Кому головне територіальне управління юстиції в місті Києві не надає безоплатно витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, на його письмовий запит?
177) В розумінні Закону України «Про запобігання корупції» неправомірною вигодою НЕ є грошові кошти, які:
178) Ким не може бути скасовано або визнано незаконним нормативно- правовий акт чи рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
179) Що не є дисциплінарним проступком приватного виконавця?
180) Які дії НЕ може вчинити Дисциплінарна комісія, розглядаючи подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності?
181) На який максимальний строк може бути зупинено діяльність приватного виконавця за вчинення дисциплінарного проступку?
182) Які злочини НЕ вважаються корупційними?
183) За вчинення уповноваженою особою юридичної особи якого злочину до останньої НЕ можуть застосовуватись заходи кримінально-правового характеру?
184) Що НЕ вважається неправомірною вигодою у складі злочину «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації»?
185) Не пізніше якого строку з дня вчинення дисциплінарного проступку Дисциплінарна комісія приймає рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?
186) Які особи не відносяться до службових осіб іноземних держав відповідно до ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем)?
187) Яке з наведених діянь не має невід’ємних ознак зловживання у кримінальному праві?
188) Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення приватним виконавцем про відкриття якого рахунку тягне за собою відповідальність такої особи за нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення?
189) Яка відповідальність передбачена за неповідомлення приватним виконавцем (якщо вчинене вперше) у встановлених законом випадках та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів?
190) Складом адміністративного правопорушення відповідно до ст. 185- 13 КУпАП (Невиконання законних вимог посадових осіб Національного антикорупційного бюро України) НЕ є:
191) Відповідальність за ст. 366-1 КК (Декларування недостовірної інформації) за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму:
192) Хто є суб’єктом відповідальності за ст. 366-1 КК (Декларування недостовірної інформації)?
193) За який злочин приватний виконавець НЕ може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки?
[/spoiler][spoiler title=»Виконавче провадження»]1. Учасниками виконавчого провадження є
2. За якими виконавчими документами можливе звернення стягнення у розмірі 50% із заробітної плати боржника? Виберіть повну відповідь.
3. Яку кількість помічників має право мати приватний виконавець?
4. Розмір заборгованості зі сплати аліментів виконавець обчислює:
5. У разі надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій.
6. Строк надання суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання письмового звіту про оцінку майна може бути продовжений:
7. Який орган (установа) забезпечує доступ до інформації
автоматизованої системи виконавчого провадження?
8. При пред’явленні на виконання виконавчого документа майнового характеру стягувачем не додано до заяви про відкриття виконавчого провадження квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчинити приватний виконавець?
9. Для здійснення своєї діяльності приватному виконавцю необхідно відкрити розрахункові рахунки. До якої установи слід звернутись приватному виконавцю?
10. Строк розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян складає:
11. Яке право роз’яснює виконавець стягувану за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці?
12. На кошти яких з нижчеперелічених виплат виконавцю заборонено звертати стягнення?
13. До досягнення дитиною якого віку стягується заборгованість із сплати аліментів у разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не уклала договорів про надання правової допомоги?
14. Представники яких органів входять до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
15. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить виконавчі дії за обов’язковою участю:
16. За чиєю ініціативою адміністративний суд у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником?
17. До вас, як виконавця звернувся стягувач із заявою про стягнення неустойки з боржника за невиплачені аліменти. Ваші дії?
18. У випадку включення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій, до:
19. Який нормативно-правовий акт надає визначення конфлікту інтересів при примусовому виконанні рішень?
20. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про арешт коштів сторонам виконавчого провадження?
21. Судом прийнято ухвалу про задоволення скарги на дії приватного виконавця щодо прийняття постанови про відкладення виконавчих дій. Протягом якого терміну остання підлягає апеляційному оскарженню?
22. У разі виявлення транспортного засобу або іншого рухомого майна боржника, яке перебувало в розшуку, витрати пов’язані із зберіганням такого майна можуть бути понесені:
23. Визначте періодичність, із якою здійснюється обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів:
24. До компетенції якого органу віднесено визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватних виконавців та надання права на здійснення діяльності приватного виконавця?
25. Виконавцем призначено примусові заходи виконання рішення шляхом опису квартири, що належить боржнику. Боржник повідомив виконавця, що в день проведення опису буде перебувати у відрядженні та надав відповідні докази. Які дії може вчинити виконавець?
26. Стягувач (юридична особа) при поданні заяви про відкриття виконавчого провадження зазначив адресу для листування, яка відрізняється від адреси, вказаної у виконавчому документі. За час виконання рішення суду стягувач змінив місце знаходження, про що повідомив виконавця. На яку адресу направляються документи виконавчого провадження?
27. У разі виявлення транспортного засобу або іншого майна боржника яке перебувало в розшуку, на території не підвідомчій даному виконавцю:
28. Хто може бути призначений головою Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
29. Вкажіть виконавчий документ, на який не поширюється заборона звернення стягнення на допомогу по безробіттю?
30. Порядок ведення електронного обліку і звітності за сумами на рахунку щодо кожного відкритого приватним виконавцем рахунку визначається:
31. Чи допускається стягнення з боржника додаткової винагороди?
32. Чи допускається стягнення з боржника додаткових витрат, крім визначених Міністерством юстиції України?
33. Які рахунки для здійснення діяльності зобов’язаний відкрити приватний виконавець у державному банку?
34. Приватним виконавцем в ході примусового виконання стягнуто з боржника грошові кошти. В яку чергу мають бути задоволені вимоги щодо сплати основної винагороди приватного виконавця?
35. В ході примусового виконання приватним виконавцем стягнуто з боржника грошові суми. В якому розмірі від стягнутої суми мають бути розподілені кошти на погашення основної винагороди?
36. В ході примусового виконання у приватного виконавця виникла необхідність на здійснення додаткових витрат на проведення виконавчих дій. За яких обставин такі витрати можуть бути здійснені?
37. При здійсненні виконавчих дій приватним виконавцем використано суму авансового внеску. Натомість, в ході виконання виникла необхідність залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання на платній основі. Які дії має вчинити приватний виконавець?
38. У приватного виконавця виникли боргові зобов’язання по відношенню до третьої особи. Чи може бути накладено арешт на кошти, цінні папери та інші цінності вилучені або стягнуті з боржника за результатами вчинення виконавчих дій, в рахунок погашення заборгованості приватного виконавця?
39. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця та за умови наявності залишку коштів на рахунках відкритих для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, які дії із такими коштами має вчинити приватний виконавець?
40. В яку чергу приватний виконавець має стягнути штраф, накладений виконавцем відповідно до вимог закону при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
41. В яку чергу компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувана при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
З
42. На якій стадії виконавчого провадження виноситься постанова про стягнення з боржника витрат виконавчого провадження?
43. В ході примусового виконання у приватного виконавця виникла необхідність виготовлення технічної документації на нерухоме майно. При цьому, вартість виготовлення такої документації перевищує суму сплаченого стягувачем авансового внеску. Приватним виконавцем на адресу стягувана направлено вимогу здійснити додаткове авансування витрат, проте стягувач відмовився проводити додаткове авансування. Які дії має вчинити приватний виконавець?
44. Чи можуть бути включені до складу спадщини, у разі смерті приватного виконавця, кошти, цінні папери та інші цінності вилучені або стягнуті приватним виконавцем за результатами вчинення виконавчих дій?
45. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про стягнення аліментів. При цьому стягувачем до заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?
46. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про стягнення заробітної плати. При цьому стягувачем до
заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?
47. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи . При цьому стягувачем до заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?
48. З якого часу встановлюється переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, у разі його повернення стягувану у зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення?
49. З якого часу встановлюється переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, у разі його повернення стягувану у зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника?
50. Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці транспортних засобів, які було розшукано, здійснюється в порядку:
51. В якому випадку приватний виконавець не зобов’язаний відкривати рахунок у державному банку?
52. В яку чергу повертається авансовий внесок стягувана на організацію та проведення виконавчих дій при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
53. Які дії має вчинити виконавець, у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника — фізичної особи?
54. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, переказують залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС на підставі:
55. Яким чином надсилається постанова про зупинення виконавчого провадження стороні виконавчого провадження?
56. При виконанні своїх професійних обов’язків помічник приватного виконавця керується:
57. Помічник приватного виконавця має право:
58. З якого часу розпочинаються строки пред’явлення виконавчих документів до виконання, крім рішень що підлягають негайному виконанню?
59. В якому порядку стягується основна винагорода приватного виконавця?
60. Які дії повинен вчинити виконавець у разі виявлення оголошеного в розшук транспортного засобу?
61. В ході примусового виконання приватним виконавцем понесено додаткові витрати на проведення виконавчих дій. Яка із сторін зобов’язана додатково авансувати такі витрати?
62. У процесі виконання наказу господарського суду, виконавцем залучено суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання для проведення оцінки майна. До якого суду суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання може подати скаргу на дії виконавця?
63. На порядок денний з’їзду приватних виконавців м. Києва поставлено питання щодо обрання членів ради приватних виконавців м. Києва. Список претендентів складається з декількох осіб, при цьому гр-н. А. є членом Дисциплінарної комісії приватних виконавців, гр-н. Б. попередньо займав посаду члена ради приватних виконавців м. Києва протягом трьох років, гр-н. В. є членом Кваліфікаційної комісії приватних виконавців, гр-н. Г. є членом Ревізійної комісії. Хто з зазначених осіб не може бути обраний до складу даного органу самоврядування приватних виконавців?
64. Боржник за виконавчим провадженням про стягнення аліментів звернувся до виконавця із заявою, в якій повідомляє, що він є постраждалою особою від аварії на Чорнобильській АЕС, тому на виплати які він отримує, державний виконавець не має право звертати стягнення. В якому разі державному виконавцю забороняється звернення стягнення на грошові кошти, що належать вищезазначеному боржнику?
65. Із якою умовою у виконавчому проваджені пов’язана можливість звернення стягнення на майно боржника за виконавчими документами із стягнення аліментів?
66. Під час якої процесуальної дії виконавець зобов’язаний повідомити стягувану і боржнику розрахунок заборгованості із сплати аліментів?
67. На які виплати з нижчеперелічених забороняється звертати стягнення?
68. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 Сімейного Кодексу України, то в якому розмірі призначається дитині державна допомога відповідно до закону?
69. Скільки осіб входить до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
70. Яке майно боржника — юридичної особи реалізується в першу чергу?
71. У разі пропуску строку пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, стягувач має право:
72. Чи дозволяється приватному виконавцю укладати угоди з метою зміни розміру основної винагороди?
73. На підставі якого документа установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження мають переказати залишок коштів на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС?
74. Вирішуючи спір господарський суд задовольнив позов юридичної особи до п’яти відповідачів. Як повинен діяти суддя в цьому випадку, видаючи наказ?
75. При якому документообігу застосовується лише журнальна форма реєстрації документів?
76. Яким(и) документом(ами) посвідчуються повноваження адвоката як представника сторони виконавчого провадження?
77. Залучення для участі у виконавчому провадженні суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання здійснюється:
78. Призначення для участі у виконавчому провадженні перекладача здійснюється:
79. Залучення для участі у виконавчому провадженні спеціаліста здійснюється:
80. Генеральною прокуратурою України подано до суду позов про стягнення з юридичної особи грошових коштів до державного бюджету та визнання недійсним з моменту укладення договору поставки. Вказаний позов судом задоволено та видано наказ. За заявою прокурора приватним виконавцем відкрито виконавче провадження. Представником Кабінету Міністрів України подано приватному виконавцю скаргу на його дії. Які наслідки подання такої скарги?
81. Який нормативно-правовий акт дає визначення поняттю «пов’язані особи»?
82. Які відомості, крім даних виконавчого документа, обов’язково вносяться до автоматизованої системи виконавчого провадження?
83. До приватного виконавця звернувся стягувач із заявою про відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про відібрання дитини. Які дії має вчини приватний виконавець?
84. Протягом якого строку можуть бути пред’явлені до примусового виконання посвідчення комісій по трудових спорах та виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган?
85. Виберіть з запропонованого кола осіб суб’єкта, відносно якого виконавець не може виконувати рішення?
86. Які дії вчиняє приватний виконавець у разі виявлення конфлікту інтересів при розгляді заяви про відкриття виконавчого провадження?
87. Стягувач, який є братом виконавця, звернувся до останнього з заявою про відкриття виконавчого провадження. Які дії повинен вчинити виконавець?
88. Який з процесуальних документів надсилається сторонам виконавчого провадження рекомендованим листом з повідомленням про вручення?
89. При виконанні рішення суду про передачу майна, стягувач повідомив виконавця про перебування його на стаціонарному лікуванні у зв’язку з чим він не має можливості приймати участь у проведенні виконавчих дій. Які дії може вчинити виконавець?
90. В якому випаду виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій?
91. У якому випадку припиняється діяльність помічника приватного виконавця?
92. Інформація про помічників приватного виконавця обов’язково має міститься:
93. У якому випадку особа може бути приватним виконавцем?
94. Ким видається посвідчення помічника приватного виконавця?
95. Ким здійснюється заміна посвідчення помічника приватного виконавця?
96. Особа пропрацювала помічником приватного виконавця два роки, після чого виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця. Які дії повинна вчини така особа?
97. Помічник приватного виконавця виявив викрадення власного посвідчення. Кому направляється у такому випадку відповідне повідомлення?
98. Стягувач звернувся до приватного виконавця з заявою про відкриття виконавчого провадження про стягнення коштів. Боржник є зятем виконавця. Які дії повинен вчинити виконавець?
99. У виконавця на виконанні перебуває рішення суду про зобов’язання боржника знести паркан. Боржник повідомив виконавця, що постанову про відкриття виконавчого провадження він отримав несвоєчасно, що порушує його права. Які дії може вчинити виконавець?
100. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про відновлення виконавчого провадження стороні виконавчого провадження?
101. Протягом якого строку замість втраченого посвідчення помічника приватного виконавця видається нове?
102. Протягом якого строку замість пошкодженого посвідчення помічника приватного виконавця видається нове?
103. Яка кількість понятих є обов’язковою при проведенні виконавчих
дій?
104. Які дії може вчиняти представник від імені особи, яку він представляє у виконавчому провадженні?
105. Залучення для участі у виконавчому провадженні експерта здійснюється:
106. За допомогою якої комп’ютерної програми здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування виконавчих дій?
107. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується надання сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження
108. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується централізоване зберігання документів виконавчого провадження?
109. За допомогою якої комп’ютерної програми виконавець здійснює виготовлення документів виконавчого провадження?
110. Ким здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції в автоматизованій системі виконавчого провадження?
111. Ким здійснюється реєстрація вихідної кореспонденції в
автоматизованій системі виконавчого провадження?
112. Ким здійснюється реєстрація виконавчих документів в
автоматизованій системі виконавчого провадження?
113. Які відомості обов’язково вносяться до автоматизованої системи виконавчого провадження?
114. В який строк платіжні вимоги підлягають внесенню до журналу реєстрації вихідної кореспонденції?
115. З якого(ї) моменту (дати) обчислюється строк зберігання переданих до електронного архіву завершених, повернутих без прийняття до виконання виконавчих проваджень?
116. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується підготовка статистичних даних щодо виконання рішень?
117. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції виконавчого провадження?
118. В якому розмірі здійснюється виплата державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян тощо?
119. Грошові кошти, стягнуті з боржника, зараховуються:
120. Ким обираються Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України?
121. Повноваження і порядок роботи Ради приватних виконавців України визначаються:
122. Голова та члени ревізійної комісії, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації приватних виконавців України та її органів, можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням:
123. За результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Асоціації приватних виконавців України та її органів ревізійна комісія складає висновки, які подає на розгляд та затвердження:
124. Яким органом визначаються вимоги до офісу приватного виконавця?
125. До якої черги розподілу стягнутих з боржника грошових сум належить задоволення вимог стягувана та стягнення виконавчого збору у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми або основної винагороди приватного виконавця?
126. На який строк обираються Голова та члени ревізійної комісії Асоціації приватних виконавців України?
127. Голова та члени ревізійної комісії Асоціації приватних виконавців України обираються:
128. Звернення до суду з поданням про розшук дитини та рішення про примусове проникнення до житла, в якому перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання є:
129. У випадку передачі майна за виконавчим документом, розмір основної винагороди приватного виконавця становить:
130. На виконанні у приватного виконавця перебуває два виконавчих документа за якими виконавець має право вимагати виконання обов’язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Яким чином в такому випадку, приватний виконавець має стягнути основну винагороду?
131. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється:
132. В який строк приватний виконавець здійснює розрахунок основної винагороди після відкриття виконавчого провадження?
133. Приватним виконавцем відкрито виконавче провадження. Які дії має вчинити приватний виконавець протягом трьох днів з моменту відкриття виконавчого провадження?
134. На виконання до приватного виконавця пред’явлено заяву про примусове виконання рішення та виконавчий документ про стягнення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Які дії має вчинити приватний виконавець за результатами розгляду поданих документів?
135. З якого часу встановлюється строк пред»явлення виконавчого документа до виконання (після його переривання), у разі повернення виконавчого документа стягувану у зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника?
136. За рахунок яких коштів, окрім стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження, здійснюються витрати виконавчого провадження приватного виконавця?
137. Якого принципу повинен дотримуватись виконавець?
138. На підставі якого принципу виконавець здійснює свою діяльність?
139. У виконавця на виконанні перебуває рішення суду про зобов’язання боржника вчинити дії. Боржник постанову про відкриття виконавчого провадження отримав після сплину десятиденного стору. Які дії повинен вчинити виконавець?
140. Які дії вчиняє виконавець у разі виявлення конфлікту інтересів під час виконання рішення суду?
141. До якого суду звертається юридична особа, яка вважає, що нерухоме майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові?
142. Інформація отримана помічником приватного виконавця при виконанні повноважень є:
143. Інформація отримана виконавцем при виконанні повноважень є:
144. До якого органу стягувач може подати скаргу на дії приватного виконавця щодо прийняття постанови про відкладення виконавчих дій?
145. В яку чергу стягується основна винагорода приватного виконавця при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
146. Які дії з коштами авансового внеску вчиняє виконавець після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувану?
147. Розмір та види витрат виконавчого провадження встановлюються:
148. Виконавець не може виконувати рішення, якщо боржник:
149. Приватний виконавець не може виконувати рішення, якщо боржник — це:
150. Щодо яких осіб виконавець не може виконувати рішення суду?
151. З дотриманням якого принципу здійснює свою діяльність виконавець?
152. За якої умови документи виконавчого провадження можуть надсилатись сторонам виконавчого провадження рекомендованими листами?
153. Яку дію може вчинити виконавець у разі наявності обставин, що перешкоджають проведенню виконавчих дій?
154. Що таке конфлікт інтересів?
155. В ході виконання рішення суду приватним виконавцем встановлено, що боржник є близьким родичем його помічника. Які дії повинен вчинити виконавець?
156. Який процесуальний документ приймає господарський суд за результатами розгляду скарги на дії приватного виконавця?
157. Стягувач звернувся до виконавця з заявою про відкриття виконавчого провадження на підставі рішення суду про стягнення коштів з фізичної особи. Які дії повинен вчинити приватний виконавець, якщо боржник перебуває з ним у трудових відносинах?
158. Виконавець може прийняти постанову про відкладення проведення виконавчих дій у разі:
159. Виконавець може прийняти постанову про відкладення проведення виконавчих дій у разі:
160. На виконанні перебуває наказ виданий господарським судом. Боржником подано скаргу на постанову про відкладення виконавчих дій. Скарга розглядається судом:
161. Який процесуальний документ приймає загальний суд за результатами розгляду скарги на дії приватного виконавця?
162. У разі часткового стягнення за виконавчим документом майнового характеру, сума основної винагороди виплачується в розмірі:
163. В якій установі приватний виконавець відкриває рахунки для здійснення діяльності?
164. Яка черговість розподілу грошових сум одержаних від реалізації майна боржника?
165. Коли стягується основна винагорода приватного виконавця, у разі виконання рішення немайнового характеру?
166. У якому вигляді встановлюється основна винагорода приватного виконавця при виконанні рішення немайнового характеру?
167. У якому вигляді встановлюється основна винагорода приватного виконавця під час виконання рішення майнового характеру?
168. Який встановлений строк повноважень ради приватних виконавців регіону?
169. Хто, з зазначеного переліку, не уповноважений на скликання з’їзду приватних виконавців регіону?
170. Яка кількість членів ради приватних виконавців регіону повинна брати участь у засіданні для того, щоб останнє вважалося повноважним?
171. Відносно якої особи (боржник) виконавець не може виконувати рішення?
172. Чи допускається здійснення приватним виконавцем додаткових витрат на проведення виконавчих дій, крім визначених Міністерством юстиції України?
173. Ким здійснюється управління архівом?
174. Які дії має вчинити стягувач у разі перебування виконавчого провадження на виконанні у приватного виконавця, якщо суми сплаченого авансового внеску недостатньо для залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання на платній основі?
175. Із чого складаються кошти виконавчого провадження?
176. На підставі чого приватний виконавець може здійснювати додаткові витрати на проведення виконавчих дій?
177. Чи може розповсюджуватись інформація, що містить професійну таємницю, у разі звільнення виконавця?
178. З якого моменту боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішення?
179. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про витрати виконавчого провадження боржнику?
180. Чи підлягає розповсюдженню інформація, що містить професійну таємницю, виконавцем?
181. Якою діяльність, крім виконання своїх обов’язків має право займатися приватний виконавець?
182. Що входить до обов’язків понятого?
183. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким стягувачем є ТОВ «Г.». При цьому приватний виконавець разом з ПАТ «В» спільно володіють корпоративними правами ТОВ «Г.». Які його дії?
184. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким стягувачем є ТОВ «П». При цьому приватний виконавець та
ТОВ «П» є афілійованими особами. Якими будуть дії приватного виконавця?
185. Які особи (органи, установи) не є користувачами автоматизованої системи виконавчого провадження?
186. Яким чином сторонам виконавчого провадження забезпечується доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження?
187. У якій формі боржник або стягувач може отримати дані з
автоматизованої системи виконавчого провадження?
188. За допомогою якої комп’ютерної програми здійснюється облік та звітність за сумами на рахунках, відкритих приватним виконавцем?
189. В якому документі відображається рух коштів на рахунках, відкритих приватним виконавцем?
190. Яким чином вноситься інформація до Єдиного реєстру боржників?
191. Приватний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого документу стягувану, яку останній оскаржив до суду. Через вісім місяців після завершення виконавчого провадження судом винесено ухвалу, якою визнано незаконною вказану постанову. Яким чином завершене виконавче провадження повертається з електронного архіву?
192. Приватний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого документа до суду на підставі статті 38 Закону України «Про виконавче провадження». Яким чином інформація про боржника виключається з Єдиного реєстру боржників?
193. Приватний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого документа стягувану на підставі пункту 11 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження». Яким чином інформація про боржника виключається з Єдиного реєстру боржників?
194. При примусовому виконанні виконавчого документа про звернення стягнення на заставлене майно таке майна реалізовано, однак виручених від продажу грошових коштів недостатньо для задоволення вимог стягувача- заставодержателя. Приватним виконавцем виконавче провадження завершено, про що винесено відповідну постанову. Яким чином інформація про боржника буде виключатись з Єдиного реєстру боржників?
195. Приватний виконавець звернувся до правоохоронного органу з повідомленням про вчинення боржником кримінального правопорушення передбаченого статтею 382 Кримінального кодексу України. Виконавче провадження закінчено, оскільки рішення суду без участі боржника виконати неможливо. Яким чином інформація про боржника буде виключатись з Єдиного реєстру боржників?
196. Приватному виконавцю надійшов на виконання наказ господарського суду про виселення боржника з орендованого ним приміщення, який відповідає встановленим законом вимогам. Однак з технічних причин автоматизована система виконавчого провадження не працює. Які дії повинен вчинити виконавець?
197. Не нижче якого рівня юридичну освіту повинен мати помічник приватного виконавця?
198. Кому направляється повідомлення у разі втрати помічником приватного виконавця власного посвідчення?
199. Яким документом мають бути підтверджені повноваження представника сторони виконавчого провадження?
200. Кого під час виконання рішення про відібрання дитини обов’язково залучає виконавець?
201. З якою метою здійснюється залучення для участі у виконавчому провадженні експерта або спеціаліста?
202. Який максимально можливий строк може бути встановлено виконавцем особі для запрошення перекладача?
203. У який строк суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання зобов’язаний надати письмовий звіт про оцінку майна?
204. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким стягувачем є ТОВ «А.». При цьому приватний виконавець є одним із учасників цього товариства. Якими будуть дії приватного виконавця?
205. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «Б.». При цьому приватний виконавець є одним із учасником цього товариства. Якими будуть дії приватного виконавця?
206. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «Г.». При цьому приватний виконавець разом з ПАТ «В» спільно володіють корпоративними правами ТОВ «Г.». Якими будуть дії приватного виконавця?
207. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким стягувачем є ТОВ «Д.». При цьому приватний виконавець є акціонером ПАТ «В», яке є учасником ТОВ «Д.». Якими будуть дії приватного виконавця?
208. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «М.». При цьому приватний виконавець є акціонером ПАТ «К», яке є учасником ТОВ «М.». Якими будуть дії приватного виконавця?
209. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «М.». При цьому приватний виконавець та ТОВ «М.» є афілійованими особами. Якими будуть дії приватного виконавця?
210. Який строк зберігання переданих до електронного архіву завершених, повернутих без прийняття до виконання виконавчих проваджень?
211. Що з наведеного не відноситься до повноважень помічника приватного виконавця?
212. Звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника — виконавець може:
213. Чи зупиняє виконавець проведення виконавчих дій і за яких умов у разі затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство боржника?
214. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при зверненні виконавця та/або заінтересованої особи до суду із заявою про заміну вибулої сторони правонаступником?
215. Постанову про відкладення проведення виконавчих дій виконавець може прийняти:
216. Чи накладається арешт на кошти, цінні папери та інші цінності, вилучені або стягнуті з боржника за результатами вчинення виконавчих дій, у разі виникнення боргових зобов’язань у приватного виконавця?
217. В якому розмірі стягується основна винагорода при розподілі стягнутої з боржника грошової суми?
218. Яке рішення приймає виконавець, якщо до передачі на реалізацію вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації, його вартість змінилася внаслідок псування?
219. З дотриманням якого принципу здійснює свою діяльність виконавець?
220. Яким з вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації, має право розпоряджатися митниця ДФС?
221. За якої умови транспортний засіб, що безоплатно переданий під час виконання рішення про конфіскацію вилученого митницею ДФС майна, може бути відчужено?
222. Хто може бути помічником приватного виконавця?
223. Яка дата вважається датою проведення оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності-суб’єктом господарювання?
224. Хто є делегатами приватних виконавців регіону на з’їзд приватних виконавців України?
225. За рішенням якого органу, кількість членів ради приватних виконавців регіону може бути збільшена?
226. Ким обираються голова та члени ради приватних виконавців регіону?
227. Погодження якого органу необхідно для передачі конфіскованих транспортних засобів до визначених законодавством органів державної влади?
228. Який граничний термін з моменту розміщення повідомлення про безоплатну передачу конфіскованого за рішенням суду майна для звернення із заявою особи, якій надано право безоплатно отримати це майно?
229. Хто повинен вжити заходів щодо усунення наявного конфлікту інтересів у виконавчому провадженні?
230. Які дії має вчинити державний виконавець або приватний виконавець у разі виявлення під час виконання рішення суду конфлікту інтересів?
231. Вжиття виконавцем заходів, спрямованих на усунення конфлікту інтересів, є:
232. Яку процесуальну дію може вчинити виконавець у разі виникнення обставин, що перешкоджають проведенню виконавчих дій?
233. На виконанні перебуває виконавчий документ, що передбачає звернення стягнення на транспортний засіб боржника. Стягувач звернувся до приватного виконавця з клопотанням про накладення арешту на все майно боржника у межах суми боргу, визначеної виконавчим документом. З дотриманням якого принципу виконавець здійснює дані дії?
234. Боржник у виконавчому провадженні не володіє українською мовою, у зв’язку з чим звернувся до виконавця з проханням надати час для запрошення перекладача. Які дії може вчинити виконавець?
235. Додаткова винагорода приватного виконавця встановлюється:
236. Коли та в якому розмірі сплачується додаткова винагорода приватного виконавця при здійсненні виконавчого провадження?
237. Які дії повинен вчинити приватний виконавець, прийнявши рішення про збільшення розміру основної винагороди?
238. Які дії має вчинити виконавець, у разі необхідності розшуку боржника — юридичної особи?
239. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю виконавчий документ про поновлення на роботі. При цьому стягувачем до заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?
240. За рішенням якого органу (посадової особи), секретар Ради приватних виконавців України може бути достроково відкликаний з посади?
241. Які із вказаних повноважень не належать до компетенції Ради приватних виконавців України?
242. Який орган, відповідно до Конституції України здійснює контроль за виконанням судових рішень?
243. Скільки членів Кваліфікаційної комісії приватних виконавців призначаються З’їздом приватних виконавців України?
244. Скількох членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців призначає З’їзд приватних виконавців України?
245. Які повноваження НЕ належать до компетенції З’їзду приватних виконавців України?
246. За пропозицією членів Ради приватних виконавців України її засідання НЕ може бути скликано, якщо кількість таких осіб складає:
247. У разі здійснення в одному офісі діяльності двох і більше приватних виконавців офіс повинен забезпечувати можливість здійснення кожним приватним виконавцем своєї діяльності:
248. Боржник повідомив державного виконавця про перебування на стаціонарному лікуванні, у зв’язку з чим він позбавлений можливості виконати рішення. Якими повноваженнями наділений виконавець?
249. Відповідно до процесуального законодавства сторони у процесі виконання рішення мають право:
250. Помічник приватного виконавця виявив викрадення власного посвідчення. Яку(і) дію(ї) він повинен вчинити?
251. Помічник приватного виконавця втратив власне посвідчення. Яку(і) дію(ї) він повинен вчинити?
252. Хто з перелічених осіб має право представляти юридичну особу у виконавчому провадженні без довіреності?
253. Хто повинен допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать боржнику, або якими він користується, для проведення виконавчих дій?
254. В який строк може бути оскаржена відмова у задоволенні відводу державного виконавця?
255. В який строк посадові особи, які мають право на розгляд питання про відвід державного виконавця, зобов’язані розглянути заяву про відвід або самовідвід?
256. Професійна таємниця — це інформація яка стала відома виконавцю:
257. Професійна таємниця — це інформація яка стала відома помічнику приватного виконавця:
258. Хто затверджує структуру архіву?
259. Як має вчинити виконавець у разі повернення виконавчого документа стягувачеві, у зв’язку з невиявленням рухомого майна?
260. Чи може розповсюджуватись інформація, що містить професійну таємницю, помічником приватного виконавця?
261. Конфлікт інтересів у Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначається як суперечність між:
262. Виконавцем в ході здійснення примусового виконання рішення суду прийнято постанову про арешт майна боржника (квартири). Боржник та стягувач отримали зазначену постанову з запізненням, у зв’язку з чим не мали достатнього часу для визначення вартості майна, про що повідомили виконавця. Які дії може вчинити виконавець?
263. З якого моменту приватні виконавці стають членами Асоціації приватних виконавців України?
264. У період між з’їздами приватних виконавців регіону функції самоврядування приватних виконавців виконує:
265. В якій черговості проводиться розподіл грошових сум, стягнутих з боржника, в разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог щодо виплати заборгованості по заробітній платі, сплати аліментів та сплати заборгованості за житлово-комунальні послуги?
266. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації приватних виконавців України та її органів діє:
267. В якому випадку членство приватного виконавця в Асоціації приватних виконавців України НЕ припиняється?
268. Що таке державний архів?
269. Позначте виплату, на яку не може бути звернуто стягнення?
270. Яким нормативно-правовим актом встановлюється правовий захист та гарантії здійснення професійної діяльності виконавців?
271. Вкажіть коло осіб, які є суб’єктами конфлікту інтересів?
272. За якими цінами проводиться попередня оцінка вилученого митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме культурних цінностей, а також предметів релігійного культу?
273. Що зобов’язаний передати суб’єкту оціночної діяльності-суб’єкту господарювання представник митниці ДФС під час опису майна, що підлягає конфіскації за рішенням суду?
274. Який максимальний строк для виготовлення довідки про розмір податків і зборів, що підлягають сплаті під час переміщення майна через митний кордон України, з моменту опису вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації?
275. До виконавця надійшов звіт про оцінку вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації. Не пізніше якого строку виконавець зобов’язаний направити копію звіту про оцінку майна до митниці ДФС?
276. Виконавець надсилає митниці ДФС звіт про оцінку вилученого митницею ДФС майна, яке підлягає конфіскації. Що перевіряє митниця ДФС у звіті при визначенні суб’єктом оціночної діяльності ринкової вартості майна?
277. Який строк встановлений законодавством для митниці ДФС на погодження звіту про оцінку майна?
278. Транспортний засіб, вилучений митницею ДФС та підлягає конфіскації, передано органу державної виконавчої служби. До виконавця надійшов висновок технічної експертизи про заборону експлуатації такого транспортного засобу. Яке рішення може бути прийнято щодо вказаного майна для подальшого виконання рішення суду?
279. В якому випадку вилучений митницею ДФС транспортний засіб, щодо якого є рішення суду про конфіскацію майна повертається власнику?
280. Перекладач бере участь у виконавчому провадженні:
281. Яким чином сторонами виконавчого провадження здійснюється реалізація своїх прав і обов’язків:
282. До осіб, що можуть залучатися до проведення виконавчих дій відносяться:
283. Стягнення аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття відбувається у разі виїзду боржника на постійне проживання до держави:
284. На яку з виплат виконавцю заборонено звертати стягнення?
285. Якою дією Рада приватних виконавців України починає перевірку діяльності приватного виконавця?
286. За чиїм зверненням в межах планової перевірки можуть перевірятися попередні періоди діяльності приватного виконавця, що вже були предметом перевірки?
287. Що таке номенклатура справ?
288. З якою метою складається номенклатура справ?
289. Законом України «Про запобігання корупції» визначено коло суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону. Чи відноситься приватний виконавець до таких суб’єктів?
290. У якому випадку виконавець може надавати інформацію, що містить професійну таємницю?
291. Яким документом встановлюються норми оплати праці помічника приватного виконавця?
292. Ким залучаються поняті до проведення виконавчих дій?
293. Приватним виконавцем проведено вилучення готівки боржника за його місцезнаходженням. Які дії повинен вчинити виконавець після закінчення проведення виконавчої дії?
294. На примусовому виконанні у приватного виконавця перебуває зведене виконавче провадження до складу якого входять: 5 виконавчих документів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та 2 виконавчі документи про стягнення штрафів, накладених виконавцем. Яким чином підлягає розподіл стягнутих з боржника сум в разі їх недостатності для повного погашення заборгованості за всіма виконавчими документами?
295. Яка мінімальна кількість (у відсотковому співвідношенні) приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні, необхідна для того, щоб повторний з’їзд приватних виконавців регіону вважався повноважним, в разі коли перший з’їзд не відбувся у зв’язку з відсутністю кворуму?
296. Не пізніше якого терміну сторони виконавчого провадження зобов’язані невідкладно письмово повідомити виконавцю про обставини, що обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій?
297. Зазначте вид майна, на яке заборонено звернення стягнення?
298. За якими з виконавчих документів дозволяється звернення стягнення на соціальну допомогу інвалідам з дитинства?
299. Чи звільняє укладення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо) того з батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь у витратах на дитину?
300. Ким вирішується питання про відвід приватному виконавцю, який не заявив самовідвід?
301. Куди саме у випадку самовідводу приватного виконавця він зобов’язаний повернути виконавчий документ?
302. Чи повинен виконавець вчинити дії направлені на усунення конфлікту інтересів на стадії примусового виконання рішення?
303. На який термін, з дня встановлення, зупиняється діяльність приватного виконавця, якщо ним не укладено договір про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму?
304. Виконавець описав та наклав арешт на належний боржнику автомобіль. Зберігачем цього майна призначив іншу особу та встановив зберігачу обмеження права користування транспортним засобом. Які дії повинен вчинити виконавець якщо зберігай порушив заборону державного виконавця щодо користування, внаслідок чого автомобіль було пошкоджено?
305. Протягом якого строку у виконавчому провадженні є дійсним звіт про оцінку майна?
306. Яким чином визначається вартість майна у разі якщо виконавцю складно визначити вартість майна (окремих предметів)?
307. Яким чином виконавець здійснює визначення вартості майна боржника у разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості майна?
308. Протягом якого строку дійсний звіт про оцінку належного боржнику рухомого майна — транспортного засобу?
309. Коли має бути складений звіт про оцінку майна боржника у разі накладення виконавцем арешту на таке майно?
310. Як проводиться оцінка за регульованими цінами, оцінка нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден?
311. За яких умов виконавець має право визначати вартість майна боржника?
312. Для проведення оцінки якого майна, окрім нерухомого майна та транспортних засобів, виконавець зобов’язаний залучити суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?
313. Яким документом оформлюється передача транспортного засобу на зберігання боржникові або іншій особі, що призначена виконавцем у постанові про опис та арешт майна боржника?
314. Які подальші дії виконавця щодо визначення вартості чи оцінки майна боржника, у випадку надходження заяви сторін виконавчого провадження про те, що вони не дійшли згоди щодо визначення вартості нерухомого майна боржника?
315. На виконанні у приватного виконавця протягом року перебували виконавчі документи на загальну суму стягнення 12 687 321 грн. Мінімальний розмір заробітної плати станом на початок календарного року становить 1600 грн. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно- правової відповідальності приватного виконавця в цьому випадку має становити:
316. Зберігай описаного та арештованого виконавцем майна, призначений виконавцем, повідомив про неможливість в подальшому зберігати зазначене майно. Які дії може вчинити виконавець в такому випадку?
317. Не пізніше якого терміну, до дня початку роботи з’їзду, Рада приватних виконавців України повідомляє всіх членів рад приватних виконавців регіонів про день, час і місце початку роботи з’їзду приватних виконавців України та про питання, що виносяться на обговорення?
318. З якою періодичністю Міністерством юстиції України проводяться планові перевірки приватного виконавця?
319. Яку відповідальність несе оцінювач у разі недостовірної чи необ’єктивної оцінки майна?
320. При поверненні стягувану виконавчого документа з підстав, передбачених статтею 37 ЗУ «Про виконавче провадження», та повернення невикористаних сум авансового внеску, в якому випадку приватний виконавець повинен надати стягувану звіт про використання авансового внеску?
321. Яким органом затверджується положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців?
322. До якої відповідальності може бути притягнено приватного виконавця? Оберіть найбільш повну відповідь.
323. У разі виникнення необхідності приватний виконавець для участі у здійсненні виконавчих дій призначає експерта, спеціаліста. Який обов’язок такого експерта, спеціаліста у разі залучення його до здійснення виконавчих дій?
324. Що зобов’язаний вчинити приватний виконавець при призначенні суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні?
325. Відбір виконавчих проваджень для знищення та їх знищення здійснюються один раз на рік, не пізніше:
326. З’їзд приватних виконавців України скликається не рідше:
327. Асоціація приватних виконавців України утворюється:
328. До повноважень якого органу належить організація перевірки оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію приватного виконавця, та вжиття заходів щодо їх спростування?
329. Голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних виконавців регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням:
330. Повноваження і порядок роботи ради приватних виконавців регіону визначаються:
331. Яким є кількісний склад Дисциплінарної комісії приватних виконавців?
332. Помічник приватного виконавця звернувся з заявою про заміну власного посвідчення у зв’язку з його пошкодженням, після чого йому видано нове посвідчення. Кому здається пошкоджене посвідчення?
333. Ким здійснюється контроль за діяльністю приватного виконавця?
334. Наявні підстави для відводу експерта, спеціаліста або суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання. Які дії приватного виконавця у разі надходження вмотивованої заяви стягувана, боржника або їх представників про вищезазначені обставини?
335. Не раніше якої дати має бути складеним звіт про оцінку майна?
336. Яка тривалість заборгованості із сплати аліментів є підставою для звернення стягнення на майно боржника?
337. В який термін має бути повідомлений приватний виконавець про проведення планової перевірки?
338. Від якої дати обчислюються терміни виконання вхідних документів після їх реєстрації?
339. Який нормативно-правовий акт визначає засади правового захисту та гарантій здійснення професійної діяльності виконавців?
340. Який відсоток загального відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та іншого доходу боржника, що має бути виплачене працівнику не може перевищувати?
341. Згідно даних Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень України державний виконавець встановлює, що у нього та приватного виконавця на виконанні перебувають виконавчі провадження щодо одного й того ж самого боржника. Чи має право державний виконавець в ситуації, що склалася, ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у приватного виконавця?
342. Який строк повноважень членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців?
343. В якому випадку розмір відрахувань із заробітної плати може досягати 70%?
344. Яким правом наділений експерт, спеціаліст або суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання у разі залучення його приватним виконавцем для участі у виконавчому провадженні?
345. Членом Ради приватних виконавців України за посадою є:
346. Строк зберігання переданих до архіву завершених виконавчих проваджень становить:
347. Протягом якого часу з дня отримання вимоги про скликання з’їзду приватних виконавців України Рада приватних виконавців України зобов’язана скликати та організувати проведення з’їзду приватних виконавців України?
348. Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України обираються шляхом:
349. Протягом скількох строків поспіль одна й та сама особа не може бути Головою, заступником Голови, секретарем або членом Ради приватних виконавців України?
350. Розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації приватних виконавців України встановлюється:
351. Який документ підтверджує право суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання проводити оцінку майна у виконавчому провадженні?
352. Який орган затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців України, її органів, а також звіти про їх виконання:
353. Який орган затверджує статут Асоціації приватних виконавців України та вносить зміни до нього:
354. Кому передаються на розгляд письмові звернення громадян після їх реєстрації?
355. Який орган затверджує Кодекс професійної етики приватних виконавців:
356. До другої черги при розподілі стягнутих з боржника за виконавчим провадженням грошових сум належить:
357. Що обов’язково має містити звіт про оцінку майна згідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність»?
358. У якому випадку виконавчі документи для відправлення передаються державним виконавцем діловоду органу під розписку в книзі обліку?
359. В яку чергу стягується основна винагорода приватного виконавця при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
360. У разі якщо виконавчі документи щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інших вимог, пов’язаних із трудовими правовідносинами, надійшли протягом одного дня і стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог за такими виконавчими документами, відповідні вимоги задовольняються:
361. Стягувану — юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем у встановленому порядку на:
362. Яким органом приймається рішення про видачу суб’єкту оціночної діяльності-суб’єкту господарювання сертифіката?
363. Хто повинен повідомити про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, з дня виникнення відповідної обставини виконавця?
364. Ким встановлюється порядок використання печатки приватного виконавця?
365. У яких випадках допускається виготовлення виконавцем документів виконавчого провадження не в автоматизованій системі виконавчого провадження?
366. В якому випадку здійснюється звернення стягнення на заробітну плату пенсію стипендію та інший дохід боржника? Виберіть правильну відповідь.
367. За виконавчим документом, звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника можливе за письмовою заявою сягувача або якщо сума стягнення не перевищує:
368. Чи має бути зроблений відповідний запис у Єдиному реєстрі приватних виконавців України про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?
369. До приватного виконавця надійшли кілька рішень про стягнення коштів з одного і того ж боржника. Що зобов’язаний зробити приватний виконавець у такому випадку?
370. Виберіть із запропонованого кола осіб суб’єкта, щодо якого застосовується поняття конфлікт інтересів:
371. До приватного виконавця надійшло кілька рішень немайнового характеру, за якими боржником є одна і та ж особа. Що зобов’язаний зробити приватний виконавець у такому випадку?
372. До якого органу може бути оскаржено приватним виконавцем рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, яке введено в дію наказом Міністерства юстиції України?
373. Як здійснюється виконання кількох рішень про стягнення коштів з одного боржника відповідно до статті ЗО Закону України «Про виконавче провадження»?
374. Членство в Асоціації приватних виконавців України припиняється у
разі:
375. За якої умови можливе звернення стягнення на одноразову допомогу у зв’язку з народженням дитини?
376. В який строк приватний виконавець зобов’язаний повідомити Міністерство юстиції України про зупинення діяльності за власним бажанням?
377. Чи допускається зупинення діяльності приватного виконавця за власним бажанням у випадку перебування у нього на виконанні виконавчих проваджень?
378. Виконання яких рішень не здійснює приватний виконавець?
379. У який строк вирішується питання про відвід приватному виконавцю, який не заявив самовідвід?
380. У яких випадках прокурор бере участь у виконавчому провадженні?
381. На виконання від стягувана надійшла заява про примусове виконання виконавчого листа, виданого на підставі рішення відповідно до якого фізична особа зобов’язана передати стягувану обладнання. Який строк встановлюється виконавцем у постанові про відкриття виконавчого провадження для добровільного виконання боржником рішення?
382. Зазначте категорію виплати, на яку забороняється звернення стягнення за виконавчими документами?
383. Протягом якого строку з дня відкриття виконавчого провадження боржник за рішеннями майнового характеру зобов’язаний подати виконавцю декларацію про доходи та майно?
384. З’їзд приватних виконавців України може бути скликано за вимогою:
385. Який строк пред’явлення до примусового виконання виконавчих документів, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган?
386. Ким може бути оскаржена постанова приватного виконавця про самовідвід, або про відмову у відводі?
387. У разі надходження заяви про відкриття виконавчого провадження по виконанню рішення про конфіскацію майна, приватний виконавець повинен:
388. Які суми, окрім суми стягнення, витрат виконавчого провадження та основної винагороди приватного виконавця, враховуються виконавцем під час накладення арешту на все майно боржника або окремі речі?
389. Де повинен приватний виконавець забезпечити належні умови для зберігання печатки?
390. З’їзд приватних виконавців України є правомочним, якщо у його роботі беруть участь:
391. Яким чином забезпечується зберігання печаток приватних виконавців у разі здійснення в одному офісі діяльності двох і більше виконавців відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (далі — Закон)?
392. Положення про Раду приватних виконавців України затверджується:
393. У який строк боржник — фізична особа зобов’язаний повідомити виконавцю про зміну місця роботи?
394. Окрім з’їзду приватних виконавців, ким ще може бути висловлено недовіру Голові, заступникам Голови Ради приватних виконавців України?
395. Окрім як за рішенням Голови та заступників Голови, засідання Ради приватних виконавців України може бути скликане за пропозицією:
396. В яких випадках виконавець зобов’язаний повідомити про розрахунок заборгованості стягувану і боржнику ?
397. За яких умов стягнення аліментів здійснюється за весь період до досягнення дитиною повноліття?
398. Що забезпечує організацію реєстрації виконавчих документів та іншої кореспонденції?
399. Виконавцем відкрито виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа, виданого районним судом про стягнення з громадянина «Ікс» на користь громадянки «Зет» аліментів до досягнення дитиною повноліття. Протягом одного місяця боржником заборгованість не сплачувалась. У зв’язку з чим, стягувачем подано клопотання виконавцю про звернення стягнення на майно боржника. Яке рішення має прийняти виконавець?
400. На виконання до приватного виконавця надійшло рішення про стягнення коштів з боржника. Після відкриття приватним виконавцем виконавчого провадження з виконання вищезазначеного рішення згідно даних автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що в нього на виконанні вже перебуває виконавче провадження про стягнення з того ж самого боржника коштів, щодо якого винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій. Які дії має вчинити виконавець у такому випадку?
401. Що є основною обліковою одиницею для документів незалежно від матеріального носія інформації?
402. Які дії вчиняються виконавцем після проведення опису цінних паперів?
403. До якого органу за дорученням виконавця передаються зброя та боєприпаси вилучені митними органами?
404. Відносно кого приватний виконавець не може виконувати рішення?
405. Засідання Ради приватних виконавців України є повноважним, якщо на ньому присутні:
406. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку тимчасової його відсутності, що триває понад 10 календарних днів, у разі якщо після спливу 10-денного строку тимчасової відсутності до Міністерства юстиції України від приватного виконавця не надійшло відповідне звернення?
407. Розмір винагороди, яку можуть отримувати Голова, заступник голови, Ради приватних виконавців України, встановлюється:
408. Стягувач має намір пред’явити до виконання виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо. В який строк такий виконавчий документ може бути пред’явлений до виконання?
409. Ким визначається перелік документів, які подаються Кваліфікаційній комісії приватних виконавців особою, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця?
410. У разі отримання банківською установою постанови виконавця про арешт усіх рахунків боржника, за умов наявності належних боржнику рахунків із спеціальним режимом використання, банк:
411. У який термін надсилаються копії постанов про арешт майна (коштів) боржника до банків чи інших фінансових установ та органів, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна?
412. Основна винагорода приватного виконавця стягується в порядку:
413. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інші вимоги, пов’язані з трудовими правовідносинами, задовольняються:
414. За якої умови не витребувані стягувачем протягом одного року грошові кошти зараховуються до Державного бюджету України?
415. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця?
416. Положення про Раду приватних виконавців регіону, затверджується:
417. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку застосування до приватного виконавця як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою?
418. Який орган самоврядування приватних виконавців приймає рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності?
419. Хто з перелічених осіб входить до складу Ради приватних виконавців України за посадою?
420. Приватний виконавець здійснював свою діяльність відповідно до чинного законодавства, однак у зв’язку з певними обставинами Міністерством юстиції України відносно приватного виконавця видано наказ про зупинення діяльності та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру приватних виконавців України. При вирішені питання щодо передачі виконавчих проваджень приватний виконавець не досяг згоди зі стягувачем щодо заміщення його іншим приватним виконавцем. Які має вчинити дії приватний виконавець?
421. З якого моменту приватний виконавець має право здійснювати свою діяльність після усунення обставин, які були підставою для зупинення його діяльності?
422. Ким здійснюється зупинення та припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця?
423. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку з несплатою членських внесків Асоціації приватних виконавців України. На підставі якого документу діяльність приватного виконавця поновлюється після сплати зазначених внесків?
424. Конфлікт інтересів виконавець повинен усунути:
425. На виконанні у виконавця знаходилось виконавче провадження щодо стягнення заборгованості із сплати аліментів, період заборгованості, за якими становить 2-а місяці. Виконавцем звернено стягнення на рухоме майно боржника, а саме на газонокосарку. Боржник не був згодний з рішенням державного виконавця, так як у вільний час від роботи він додатково працював, доглядавши газони у третіх осіб. Як наслідок останній звернувся зі скаргою до суду, де просив скасувати арешт на вищевказане майно, у зв’язку з тим, що з його заробітної плати вже здійснюються відповідні утримання для сплати аліментів. За результатами розгляду скарги, вона була задоволена. Чому?
426. Документ, засвідчується печаткою таким чином, щоб вона:
427. Чи допускається припинення діяльності приватного виконавця при поданні приватним виконавцем заяви про припинення діяльності у випадку перебування у нього на виконанні виконавчих проваджень?
428. З якого виду (доходу) заробітку відбувається стягнення аліментів?
429. Кому надсилає митниця ДФС інформацію про погодження звіту про оцінку майна, що підлягає конфіскації?
430. За яких процесуальних дій у виконавця виникає обов’язок повідомити стягувану і боржнику про розрахунок заборгованості із сплати аліментів?
431. Залучення для проведення виконавчих дій працівників поліції здійснюється:
432. Які дії вчиняє виконавець якщо відраховані з боржника суми аліментів (після закінчення строку передбаченого законом для стягнення аліментів) не були перераховані стягувану?
433. Яким чином можливо оформити перелік документів, що додаються до заяви?
434. Рішення Ради приватних виконавців України приймаються:
435. У випадку якщо, підприємство, установа, організація, фізична особа, фізичній особа — підприємець, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи не здійснюють відрахування:
436. В процесі виконання рішення суду, з цивільної справи, виконавцем прийнято постанову про відкладення виконавчих дій. Боржником подано скаргу на відповідну постанову. Відповідно до норм процесуального права скарга розглядається:
437. У разі припинення здійснення перерахувань коштів стягувану, у який строк підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи — підприємці, повинні повідомити про це виконавця?
438. На виконанні у приватного виконавця перебуває виконавчий напис нотаріуса. Боржником (юридична особа) оскаржено постанову про відкладення виконавчих дій. Який суд буде слухати справу?
439. Звіт про відрахування та виплат здійснюється:
440. До трудової книжки вносяться відомості:
441. Законом можуть встановлюватися особливості щодо:
442. В який строк виконавець перераховує виконавчий збір до Державного бюджету України?
443. Що є об’єктом архівознавства?
444. Що передбачає зупинення судом реалізація арештованого майна?
445. Що є предметом архівознавства?
446. Які виконавчі дії вчиняє виконавець у разі зупинення судом реалізація арештованого майна?
447. У разі перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника сум при порушенні судом справи про банкрутство боржника виконавець:
448. У разі повернення виконавчого документа стягувану у зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення, строк пред’явлення такого документа до виконання після переривання встановлюється:
449. З якого часу починається відлік строків зберігання документів у архіві, завершених у поточному році?
450. Передавання документів діяльності органів ДВС до архіву за рік, що минув, проводиться в строк не пізніше:
451. Які дії вчиняє виконавець відносно виконавчого збору у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що підлягало виконанню?
452. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій порушеного господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувана поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом?
453. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий документ, строк на пред’явлення якого пропущено. Які дії має вчинити приватний виконавець?
454. Хто зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо)?
455. У якому випадку виконавчий збір не сплачується?
456. Що означає «формування справ» в роботі приватного виконавця?
457. Під час примусового виконання приватним виконавцем рішення про стягнення з боржника грошових коштів, судом, який видав виконавчий документ, за заявою боржника було відстрочено його виконання. Боржником надано відповідне судове рішення до приватного виконавця для його врахування при здійсненні виконавчих дій по виконавчому провадженню. Яке рішення, у цьому випадку, має прийняти приватний виконавець?
458. Які існують види винагороди приватного виконавця?
459. На кого покладається безпосередній контроль за виконанням документів?
460. Який граничний строк проведення оцінки вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації за рішенням суду, суб’єктом оціночної діяльності за письмовою домовленістю з органом державної виконавчої служби та митницею ДФС, при виникненні потреби у залученні фахівців з інших підприємств, установ та організацій?
461. Ким вирішуються спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів?
462. Виконавець не може виконувати рішення, якщо стягувач:
463. До приватного виконавця на виконання стягувачем подано виконавчий документ, який був виданий на підставі рішення, яке не набрало законної сили. Які дії у цьому випадку має вчинити приватний виконавець?
464. На користь якого органу перераховуються податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні майна (товарів і транспортних засобів) через митний кордон України при виконанні рішень про конфіскацію майна?
465. Дайте визначення поняттю «Архівний фонд».
466. До приватного виконавця на виконання надійшов виконавчий документ за яким боржником є банківська установа, відносно якої Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника. Які дії має вчинити приватний виконавець у цьому випадку?
467. Яким чином надсилається постанова про відкриття виконавчого провадження?
468. Коли господарським судом розглядається заява державного виконавця про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та інших фінансових установах?
469. Якому органу надаються повноваження притягати приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності ДО скликання першого З’їзду приватних виконавців України?
470. В який строк виконавець виносить постанову про зняття майна з розшуку, у випадку виявлення транспортного засобу, оголошеного в розшук?
471. Який документ надсилає виконавець сторонам виконавчого провадження у разі прийняття виконавчого документа до виконання?
472. Кому передається на зберігання майно у разі здійснення опису і арешту майна на виконання рішення про забезпечення позову?
473. Що є підставою для зупиняє вчинення виконавчих дій?
474. До приватного виконавця на виконання стягувачем був поданий виконавчий документ, яким не передбачено застосування заходів примусового виконання (наприклад: рішення, яким за стягувачем визнано право власності на майно, за яким видано виконавчий документ). Яке рішення має прийняти приватний виконавець у цьому випадку?
475. Протягом якого строку Рада приватних виконавців України зобов’язана розглянути матеріали, надані приватним виконавцем, на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку?
476. Які дії має вчинити виконавець, у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування дитини за виконавчими документами про відібрання дитини?
477. Яким чином надсилається повідомлення стягувану про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання?
478. Які дії проводить виконавець, у разі якщо боржник умисно перешкоджає виконанню рішення про відібрання дитини?
479. Який орган самоврядування приватних виконавців приймає рішення про внесення Міністерству юстиції України клопотання про зупинення діяльності приватного виконавця?
480. Які внески приватний виконавець зобов’язаний сплачувати Асоціації приватних виконавців України?
481. Виконавчий документ перебуває у приватного виконавця на виконанні менше року, а відносно майна боржника здійснюються заходи щодо його розшуку. Чи підлягає поверненню стягувану виконавчий документ, який перебуває у приватного виконавця на виконанні, у випаду надходження від стягувана заяви про повернення виконавчого документа?
482. Сторонами виконавчого провадження є:
483. Протягом якого строку приватний виконавець зобов’язаний надати на запит Ради приватних виконавців України пояснення та копії відповідних документів?
484. Яке рішення має прийняти приватний виконавець, якщо в результаті вжитих приватним виконавцем заходів за виконавчим документом, за яким мають бути стягнуті кошти чи інше майно, неможливо встановити місце проживання та перебування боржника-фізичної особи?
485. Які питання НЕ можуть бути предметом перевірки діяльності приватних виконавців Радою приватних виконавців України?
486. В процесі виконання виконавчого документа про передачу стягувачу конкретно визначеного майна з’ясувалося, що у боржника відсутнє визначене виконавче документом майно, яке він за виконавчим документом повинен передати стягувачу в натурі. Яке рішення має прийняти приватний виконавець?
487. Протягом скількох років поспіль одна й та сама особа не може бути головою або членом ради приватних виконавців регіону?
488. При зупиненні судом реалізації арештованого майна виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій:
489. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів. В ході проведення виконавчих дій, встановлено, що боржник отримує офіційний дохід у вигляді допомоги державного соціального страхування. Які дії повинен вчинити виконавець:
490. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про арешт майна боржника сторонам виконавчого провадження?
491. За якою адресою надсилається боржнику постанова про відкриття виконавчого провадження боржнику?
492. Яким органом державної влади встановлюється порядок розпорядження конфіскованим майном та майном, яке не підлягає реалізації?
493. Яким чином надсилається постанова про повернення виконавчого документа стягувачу?
494. Чи можуть бути предметом позапланової перевірки приватного виконавця питання, що вже перевірялися раніше?
495. У разі якщо судом поновлено строк подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ, або прийнято таку апеляційну скаргу до розгляду (крім виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню), яке рішення приймає приватний виконавець?
496. Яку дію зобов’язаний зробити виконавець у п’ятиденний строк з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження при виконанні рішення суду про конфіскацію вилученого митницями ДФС майна?
497. У випадку стягнення із заробітної плати боржника який відбуває покарання у виді виправних робіт розмір відрахування:
498. На виконання до органу державної виконавчої служби / приватного виконавця подано рішення третейського суду. Якими мають бути дії виконавця?
499. До приватного виконавця пред’явлене на виконання рішення про відібрання і передання дитини. Якими мають бути дії приватного виконавця?
500. Який строк повноважень Голови, заступників Голови, секретаря і членів Ради приватних виконавців України?
501. Яким договором оформлюються правовідносини приватного виконавця та його помічника?
502. Засідання Ради приватних виконавців України скликаються не рідше:
503. На підставі якого документа здійснюється стягнення аліментів із заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації фізичної особи, фізичної особи — підприємця?
504. Яким чином, відповідно до приписів Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про поновлення виконавчого провадження сторонам виконавчого провадження?
505. Головою Асоціації приватних виконавців України є:
506. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про заміну сторони виконавчого провадження учасникам виконавчого провадження?
507. Який орган або уповноважена особа здійснює виконання рішення суду про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною?
508. Яка мінімальна кількість членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців має бути призначена до її складу, щоб вона вважалася повноважною?
509. Яким чином проводиться попередня оцінка майна, а саме товарів низької якості, що конфісковані за рішенням суду?
510. У випадку стягнення аліментів із заробітної плати розмір відрахування:
511. До якого органу, за необхідності, може звернутися виконавець з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу?
512. За якими цінами проводиться попередня оцінка вилученого митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів?
513. Протягом якого строку Дисциплінарна комісія приватних виконавців розглядає подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та приймає рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?
514. Виконавцем було винесено постанову про накладення арешту на майно боржника. В який строк виконавець направляє постанову до органів, які здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна?
515. Хто має бути присутнім під час опису майна при виконанні рішення суду про конфіскацію майна, вилученого митницями ДФС?
516. За наявності якої заборгованості із сплати аліментів в діях боржника може бути склад кримінального правопорушення, що полягає в ухиленні від сплати аліментів?
517. При примусовому виконанні виконавчого документа про стягнення
періодичних платежів, виконавцем встановлено факт відсутності
заборгованості за даним виконавчим документом. У який строк відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників?
518. В процесі виконання приватним виконавцем виконавчого провадження виникла необхідність, в порядку передбаченому ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», на заміщення приватного виконавця, який веде виконавче провадження, іншим приватним виконавцем. Однак, стягувачем не надана згода на заміщення приватного виконавця. Яке рішення має прийняти приватний виконавець щодо виконавчого документу, який перебуває в нього на виконанні?
519. Протягом якого терміну надсилаються документи виконавчого провадження сторонам?
520. В якому випадку приватний виконавець не має права повернути виконавчий документ стягувану при виконанні виконавчого провадження, боржником за яким є банківська установа, відносно якої під час виконання запроваджено тимчасову адміністрацію?
521. В якому порядку розпочинається позапланова невиїзна перевірка діяльності приватного виконавця?
522. Реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку встановленому:
523. У разі звернення стягнення на пенсію боржника розмір відрахувань:
524. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилаються документи виконавчого провадження (крім постанови про відкриття виконавчого провадження та повідомлення про повернення виконавчого документа без прийняття до виконання)?
525. Які форми проведення перевірок приватних виконавців передбачені Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»?
526. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, виконавець звертає стягнення на:
527. Яка причина НЕ може бути підставою для проведення позапланових перевірок діяльності приватних виконавців при виконанні судових рішень?
528. Приватним виконавцем відкрито виконавче провадження про стягнення коштів з боржника. До виконавця в день відкриття виконавчого провадження надійшла заява боржника про те, що на виконанні у іншого виконавця вже більше року перебуває зведене виконавче провадження про стягнення коштів з цього ж боржника. Який обов’язок покладений на виконавця відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження»?
529. Визначте вид доходу, на який може бути звернено стягнення при виконанні виконавчого документу?
530. Що має право вчинити виконавець у разі, якщо боржник без поважних причин не з’явився за викликом?
531. На примусовому виконанні приватного виконавця перебуває виконавчий документ майнового характеру, боржником за яким є банківська установа. Під час виконання, відносно банку-боржника, було запроваджено тимчасову адміністрацію. Яке рішення має прийняти приватний виконавець?
532. Делегатами, які представляють приватних виконавців регіону на з’їзді приватних виконавців України є:
533. Не пізніше якого строку до початку планової перевірки має повідомлятися приватний виконавець про час і місце її проведення?
534. При примусовому виконанні рішення суду про конфіскацію всього належного на праві власності майна, у випадку відсутності належного на праві власності майна, на яке можливо звернути стягнення, виконавець:
535. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, виконавець звертає стягнення на:
536. Не рідше якого строку радою приватних виконавців регіону скликається З’їзд приватних виконавців регіону?
537. Впродовж якого терміну письмові звернення громадян, після їх реєстрації, передаються на розгляд начальнику органу ДВС?
538. Ким визначається порядок організації та проведення з’їзду приватних виконавців регіону?
539. Де зберігаються цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті вилучені митницею ДФС?
540. З якою періодичністю проводяться планові перевірки діяльності приватних виконавців при виконанні судових рішень?
541. В ході примусового виконання приватним виконавцем частково стягнуто суму заборгованості за виконавчим документом. Який розмір основної винагороди має отримати приватний виконавець?
542. Виконавцем було винесено постанову про накладення арешту на кошти боржника. В який строк виконавець направляє постанову до банків чи інших фінансових установ?
543. Який максимальний граничний розмір усіх відрахувань на аліменти під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника?
544. Який максимальний сторок передбачений законодавством для відкладення проведення виконавчих дій?
545. Виконавець при примусовому виконанні виконавчого документа для огляду земельної ділянки боржника — юридичної особи має право безперешкодно входити на такі земельні ділянки:
546. За якої умови виконавець роз’яснює стягувану право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів?
547. Не пізніше якого дня розглянуте начальником органу ДВС звернення громадян передається державному виконавцю?
548. На кого покладається розподіл кореспонденції, що надійшла до органу ДВС?
549. Яким документом вводиться в дію рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців про задоволення відповідного подання Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?
550. За рахунок яких коштів відшкодовується вартість робіт, пов’язаних з оцінкою вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації?
551. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця за його ініціативою?
552. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про відкладення виконавчих дій сторонам виконавчого провадження?
553. Відмітка про надходження документа наноситься:
554. У разі, якщо в заяві про відкриття виконавчого провадження, стягувач просить оголосити в розшук транспортний засіб або інше рухоме майно боржника, виконавець:
555. На яких бланках розташовують індекс підприємства зв’язку, поштову адресу та телеграфні адреси загалом?
556. Яким чином проводяться вибори голови та членів ради приватних виконавців регіону?
557. Що визначається в угоді між виконавцем та стягувачем ?
558. Протягом якого строку може бути оскаржена постанова про відкладення проведення виконавчих дій?
559. Чи може дозволити собі виконавець укласти угоду з метою зміни розміру основної винагороди?
560. На виконанні знаходиться виконавчий документ щодо стягнення заборгованості з Особа_1 на користь Особа_2. Під час перевірки майнового стану боржника було встановлено відсутність майна, на яке може бути звернено стягнення, та безробіття боржника. Проте, боржник отримує допомогу на дітей, над якими встановлено опіку. Яке рішення має прийняти виконавець?
561. Що має додати стягувач до заяви про відкриття виконавчого провадження, у разі виконання рішення майнового характеру?
562. До якого органу боржник може подати скаргу на рішення приватного виконавця про відкладення проведення виконавчих дій?
563. Стягувач повідомив державного виконавця про перебування його у відрядженні, у зв’язку з чим він позбавлений можливості приймати участь у проведенні виконавчих дій. Якими повноваженнями наділений виконавець?
564. До якого органу має право звернутися виконавець або сторони виконавчого провадження, у разі якщо зміст виконавчого документа не зрозумілий?
565. Які з перелічених відомостей обов’язково необхідно зазначати у повідомленні про початок діяльності приватного виконавця, що направляється до Міністерства юстиції України?
566. Ким встановлюється розмір та порядок виплати винагороди, яку можуть отримувати Голова, заступник голови, секретар ради приватних виконавців регіону?
567. У якому разі для проведення виконавчих дій виконавець залучає понятих?
568. До якого суду сторонами виконавчого провадження подається скарга на рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій щодо виконання судового рішення?
569. Ревізійна комісія Асоціації приватних виконавців України підконтрольна і підзвітна:
570. Які документи зобов’язаний передати виконавцю представник митниці ДФС під час опису вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації?
571. В якому розмірі стягувач має сплатити авансовий внесок при пред’явленні на виконання приватному виконавцю виконавчого документа майнового характеру?
572. На виконанні перебуває наказ виданий на підставі колегіального рішення господарського суду. Боржником подано скаргу на постанову про відкладення виконавчих дій. Хто розглядає зазначену справу?
573. Яким органом здійснюється контроль за діяльністю приватних виконавців при виконанні судових рішень?
574. Хто зобов’язаний повідомити виконавця про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, з дня виникнення відповідної обставини?
575. Яким органом визначається порядок здійснення контролю за діяльністю приватних виконавців при виконанні судових рішень?
576. Вкажіть виплату, на яку державному виконавцю заборонено звертати стягнення?
577. Кількість членів ревізійної комісії Асоціації приватних виконавців України визначається:
578. Уповноваженим на скликання з’їзду приватних виконавців України є:
579. Хто з зазначеного переліку не належить до органів Асоціації приватних виконавців України?
580. Що відноситься до витрат виконавчого провадження?
581. Боржник не погоджуючись з прийнятою державним виконавець постановою про відкладення проведення виконавчих дій подав скаргу на дії приватного виконавця. При поданні скарги скаржником заявлено клопотання про зупинення виконавчого провадження. З урахуванням вимог процесуального законодавства суд повинен:
582. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при затвердженні плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство?
583. Протягом якого строку розглядається скарга у цивільному процесі, подана на дії виконавця щодо прийняття постанови про відкладення проведення виконавчих дій?
584. До якого суду звертається фізична особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові?
585. На виконання до приватного виконавця 01.08.2017 пред’явлено посвідчення комісії по трудових спорах, що набуло чинності 15.08.2016. Які дії має вчинити приватний виконавець?
586. До якого суду може бути оскаржена постанова про відкладення виконавчих дій особою, що не є стороною виконавчого провадження?
587. У випадку надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій до надходження від відповідного органу повідомлення про:
588. До якої відповідальності може бути притягнуто приватного виконавця у разі виявлення факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю приватного виконавця, порушення правил професійної етики приватного виконавця, розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, невиконання статуту Асоціації приватних виконавців України, рішень Ради приватних виконавців України та з’їзду приватних виконавців України?
589. Коли виконавець має надіслати постанову, якщо в заяві стягувана про відкриття виконавчого провадження зазначене конкретне місце отримання доходу боржника?
590. В який строк тимчасовий приватний виконавець зобов’язаний здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця?
591. Чи має право стягувач безпосередньо надіслати виконавчий документ підприємству, установі, організації, фізичній особі — підприємцю, для утримання, які виплачують боржникові відповідно заробітну плату, стипендію, пенсію та інші види доходу?
592. Іванов І.І.(стягувач) самостійно надіслав виконавчий документ до ТОВ «Онікс», як до підприємства яке виплачуює Балабану Р.Р. (боржник) офіційний дохід у вигляді заробітної плати. Як повинно відреагувати підприємство?
593. На виконанні у відділі ДВС перебуває виконавче провадження щодо стягнення заборгованості по аліментам, за яким існує заборгованість в один місяць. Стягувачем у виконавчому провадженні подана заява про звернення стягнення на транспортний засіб, який належить на праві власності боржнику, у зв’язку з наявною заборгованістю за місяць. Яке рішення в даному випадку має прийняти виконавець?
594. Додаткові витрати на проведення виконавчих дій стягуються з :
595. В якому випадку виконавець роз’яснює стягувану право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів?
596. Який орган перевіряє цільове витрачання аліментів?
597. Як має вчинити виконавець при наявності обставин що ускладнюють виконання рішення?
598. В яких випадках документи виконавчого провадження можуть надсилатись факсимільним зв’язком, електронною поштою або з використанням інших засобів?
599. За якими вимогами, викладеними у виконавчому документі, забороняється звернення стягнення на допомогу з державного соціального страхування та соціальну допомогу інвалідам з дитинства?
600. Ким можуть бути оскаржені до господарського суду рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця?
601. У разі прийняття рішення про передачу виконавчого документа від одного приватного виконавця іншому, або відповідному органу державної виконавчої служби, виконавець:
602. Як виконується рішення про відстрочку?
603. Достовірним текст документа є тоді, коли?
604. Постанову про відкриття виконавчого провадження скеровано на адресу боржника, зазначену у виконавчому документі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, проте остання повернулась до виконавця. Які дії повинен вчинити виконавець?
605. У випадку припинення перерахування коштів стягувану, роботодавець повідомляє виконавця про причину припинення виплат з зазначенням нового місця роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно відоме у:
606. Сукупність реквізитів, властивих документам певного комплексу, розташованих у встановленій послідовності, називається:
607. У період зупинення вчинення виконавчих дій виконавець має право вживати заходів щодо:
608. Виконавець продовжує примусове виконання рішення після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих дій:
609. Які реквізити необхідно вказати при адресуванні документа фізичній особі?
610. Яке право мають сторони виконавчого провадження за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим?
611. За яких умов виконавець може відстрочити або розстрочити виконання рішення (крім судового рішення), за наявності обставин, що ускладнюють його виконання?
612. Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці виявленого за результатами розшуку транспортного засобу боржника здійснюється в порядку визначеному:
613. У процесі виконання рішення хто має право укладати мирову угоду?
614. Яким нормативно-правовим актом, встановлений порядок визначення виконавцем суми заборгованості із сплати аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу)?
615. Рішення про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною, виконуються:
616. Ким можуть бути оскаржені до адміністративного суду постанови приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів?
617. План роботи архіву виконавцем супроводжується?
618. Що розуміють під архівним описуванням?
619. Якому адміністративному суду підсудні справи за скаргами на постанови приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів?
620. На підставі якого документу відбувається примусове виселення після реалізації предмета іпотеки?
621. Якими місцевими загальними судами розглядаються адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця при виконанні рішень органів (посадових осіб)?
622. У який строк суд розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення:
623. Протягом якого строку начальник відділу державної виконавчої служби, після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію, перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна?
624. Де саме забороняється зберігати архівні справи?
625. У разі надходження до приватного виконавця на виконання виконавчого документа, боржником за яким виступає його близький родич, виконавець повинен:
626. Який вид винагороди встановлюється угодою між виконавцем та стягувачем?
627. Чи знімається арешт, накладений виконавцем на майно боржника, якщо виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на підставі рішення суду?
628. Який документ виконавець виносить при зверненні стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника?
629. Ким можуть бути оскаржені до суду рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця?
630. На який термін виконавець зупиняє проведення виконавчих дій у разі затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство?
631. Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду відбуває покарання без позбавлення волі здійснюється:
632. Які органи уповноважені розглядати скарги на рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця при виконанні судових рішень?
633. В якому порядку оскаржуються рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця?
634. Із заробітної плати засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, а також з осіб, які перебувають у наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів та стаціонарних лікувальних закладах, відрахування здійснюється:
635. Які особи можуть оскаржувати рішення, дії та бездіяльність приватних виконавців?
636. До якого органу сторони виконавчого провадження можуть оскаржити рішення, дії та бездіяльність приватних виконавців щодо виконання судового рішення?
637. До якого органу можуть бути оскаржені рішення, дії та бездіяльність приватних виконавців щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб)?
638. Заробітна плата — це:
639. Який вид відповідальності передбачений Законом за злісне ухилення від сплати аліментів?
640. Протягом якого строку з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів, можуть бути оскаржені рішення та дії приватного виконавця (крім рішення про відкладенння проведення виконавчих дій)?
641. Які дії повинен вчинити виконавець у разі якщо, строк дійсності звіту майна закінчився після проведення перших торгів, які не відбулись у зв’язку із відсутністю учасників?
642. Який нормативно-правовий акт визначає порядок стягнення аліментів?
643. Звернення стягнення на заробітну плату, стипендію, пенсію та інші види дохо дує заходами:
644. Виконавцем було встановлено відсутність у боржника майна, визначеного виконавчим документом, яке треба було передати стягувану в натурі. Яку постанову має винести виконавець?
645. Не пізніше якого строку виконавче провадження підлягає відновленню з моменту отримання виконавцем відповідного рішення?
646. Який строк встановлено для оскарження рішень приватного виконавця про відкладення виконавчих дій?
647. При здійсненні відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи — підприємці, надсилають :
648. Які з обставин НЕ є підставою для самовідводу приватного виконавця?
649. Ким вирішується питання про відвід приватному виконавцю, який не заявив самовідводу?
650. Не пізніше якогу строку проводяться повторні (треті) електронні торги майна, яке швидко не псується?
651. Протягом скількох робочих днів з дня надходження заяви вирішується питання про відвід приватного виконавця, який НЕ заявив самовідвід самостійно?
652. У разі надходження на виконання рішення суду про стягнення коштів з державного органу, приватний виконавець приймає наступне рішення:
653. Чи звільняються від сплати авансового внеску особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?
654. Порядок ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України визначається:
655. Кому належить офіційний сайт, на якому розміщуються відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників?
656. Після винесення постанови про закінчення виконавчого провадження, у випадку визнання судом відмови стягувана від примусового виконання судового рішення, виконавець повинен:
657. До скількох робочих днів виконавець може погодити продовження строку надання висновку експерта чи спеціаліста, якщо його не було надано протягом 15 робочих днів?
658. У разі наявності на розгляді в Міністерстві юстиції України письмового звернення учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, це є підставою для:
659. Хто може бути учасником виконавчого провадження у разі призначення відповідною постановою приватного виконавця в рамках виконавчого провадження?
660. Які дії має вчинити Міністерство юстиції України відносно приватного виконавця у разі виявлення під час здійснення перевірки ознак дисциплінарного проступку?
661. Кого залучає приватний виконавець для проведення оцінки арештованого майна?
662. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця у разі встановлення факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю приватного виконавця?
663. Який орган забезпечує підготовку приватних виконавців?
664. При якому органі утворюється Дисциплінарна комісія приватних виконавців?
665. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про закінчення виконавчого провадження боржнику?
666. Ким затверджується персональний склад Дисциплінарної комісії приватних виконавців?
667. Резолюція керівника органу державної виконавчої служби складається з:
668. З якою періодичністю виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів?
669. Яким документом оформлюється зупинення діяльності приватного виконавця?
670. Ким вирішуються спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів?
671. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку не укладення договору про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму?
672. Протягом якого строку, із дня встановлення обставин для поновлення діяльності приватного виконавця або припинення дії обставин, що були підставою для зупинення такої діяльності, Міністерство юстиції України зобов’язано видати наказ про поновлення діяльності приватного виконавця?
673. У випадку стягнення із заробітної плати або іншого доходу боржника загальна загальний відсоток відрахувань:
674. У випадку прийняття приватним виконавцем рішення про припинення його діяльності за власним бажанням, які дії, до моменту видачі наказу Міністерством юстиції України про припинення його діяльності, повинен зробити приватний виконавець?
675. Коли може бути заявлена стягувачем, боржником або їхніми представниками заява про відвід експерта, спеціаліста або суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?
676. Ким має бути призначений тимчасовий приватний виконавець у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний виконавець засуджений за умисний злочин?
677. Яка обов’язкова інформація має бути зазначена стягувачем в заяві при подачі виконавчого документа для виконання рішення про стягнення періодичних платежів?
678. Якого принципу дотримується виконавець при виконанні рішення суду?
679. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді припинення діяльності приватного виконавця?
680. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі не укладення приватним виконавцем договору страхування цивільно-правової відповідальності протягом одного місяця з дня зупинення діяльності приватного виконавця?
681. Яка з наведених умов договору на проведення оцінки майна визначена істотною в Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»?
682. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі встановлення Міністерством юстиції України факту невідповідності приватного виконавця вимогам, визначеним статтею 18 ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»?
683. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі втрати приватним виконавцем громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання?
684. У який строк та яке рішення зобов’язаний прийняти приватний виконавець у разі надходження до нього на виконання виконавчого документу про конфіскацію майна?
685. З якого виду доходу відбувається звернення стягнення у разі примусового виконання рішення суду про відшкодування моральної або матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням?
686. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі смерті приватного виконавця?
687. За наявності кримінального правопорушення в діях боржника, що полягає в ухиленні від сплати аліментів, виконавець роз’яснює стягувану право на звернення до:
688. У якому випадку виконавець може надавати інформацію, що стала йому відома у зв’язку із здійсненням професійної діяльності?
689. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування шкоди,у зв’язку із втратою годувальника звернення стягнення відбувається:
690. Які дії повинен вчинити виконавець в разі надходження на виконання рішення третейського суду?
691. У якому разі експерт, спеціаліст або суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання зобов’язаний заявити самовідвід?
692. Юридичну особу-боржника, в порядку чинного законодавства, відповідним господарським судом визнано банкрутом. Яке рішення має прийняти приватний виконавець у разі пред’явлення йому на виконання виконавчого документа, за яким боржником є юридична особа, яка визнана банкрутом?
693. Приватний виконавець не може виконувати рішення якщо, боржник є:
694. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоровя або смертью звернення стягнення відбувається:
695. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, яка залишається після? Виберіть повну відповідь.
696. Чи підлягає прийняттю до виконання виконавчий документ, який надійшов на адресу приватного виконавця разом із заявою стягувана про примусове його виконання, у випадку встановлення, що виконавчий документ пред’явлено не за підвідомчістю?
697. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при зупиненні судом реалізації арештованого майна у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення?
698. Виконавець під час здійснення професійної діяльності є незалежним, керується принципом верховенства права та діє виключно відповідно до:
699. Якого принципу дотримується виконавець при виконанні рішення суду?
700. Які дії зобов’язаний вчинити приватний виконавець у разі, якщо він наклав арешт на нерухоме майно боржника та в подальшому з’ясував, що у боржника відсутні кошти та інше майно, на яке можливо звернути стягнення, а законом встановлено заборону щодо звернення стягнення на арештоване майно боржника?
701. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при зупиненні судом стягнення на підставі виконавчого документа?
702. Які дії повинен вчинити державний виконавець, в разі надходження до нього заяви стягувана за відкритим виконавчим провадженням, про передачу виконавчого документа на виконання до приватного виконавця?
703. Що включає вартість транспортного засобу при виконанні виконавчих проваджень про конфіскацію вилученого митницями ДФС майна?
704. На підставі якого процесуального документа виконавця здійснюється відрахування із заробітної плати?
705. Який нормативно-правовий акт встановлює допомогу, на яку дозволяється звернути стягнення лише при виконанні певної категорії виконавчих документів?
706. На рахунок органу державної виконавчої служби надійшли кошти від реалізації вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію. Кабінетом Міністрів України встановлено обов’язок першочергового перерахування таких коштів в рахунок сплати:
707. Відстрочка та розстрочка виконання рішення застосовується на захист:
708. Яким органом приймається рішення про видачу суб’єкту оціночної діяльності-суб’єкту господарювання сертифіката?
709. В разі надходження якого документу від стягувана виконавець зобов’язаний повідомити йому про розрахунок заборгованості із сплати аліментів?
710. В який період підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи що здійснюють відрахування із заробітної плати пенсії стипендію та інший дохід боржника надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за встановленою формою?
711. Який вид оцінки зобов’язана здійснити митниця ДФС під час зберігання вилученого майна, що підлягає конфіскації?
712. Куди подає особа, яка пройшла навчання та стажування на приватного виконавця, пакет документів для складання іспиту?
713. В межах позапланової невиїзної перевірки приватний виконавець надає вмотивовану відповідь та копії документів в зазначений у запиті Міністерства юстиції України строк, але не менше ніж протягом:
714. Якщо опису підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника обов’язково зазначається:
715. Яким суб’єктом вирішуються спори щодо розміру заборгованості із сплати аліментів?
716. При якій заборгованості про стягнення аліментів виконавець звертає стягнення на майно боржника?
717. Ким проводиться попередня оцінка майна, вилученого митницями ДФС, до прийняття судом рішення про його конфіскацію?
718. Коли проводиться попередня оцінка вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації?
719. Яким документом оформлюється поновлення діяльності приватного виконавця?
720. За яких умов зумовлюється зупинення вчинення виконавчих дій при проходженні боржником строкової військової службим та виконання бойових завдань?
721. Яким чином проводиться попередня оцінка вилученого митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме товарно-матеріальних цінностей з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення?
722. Яким чином проводиться попередня оцінка вилученого митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме продуктивної робочої і племінної худоби?
723. Яким документом оформлюється припинення діяльності приватного виконавця?
724. Чи зупиняє вчинення виконавчих дій надання судом відстрочки виконання рішення?
725. У разі необхідності застосування до боржника заходів у вигляді обмеження права користування майном, здійснення опечатування або вилучення його у боржника та передачі на зберігання іншим особам, виконавець:
726. У якому порядку визначається сума заборгованості із сплати аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу)?
727. Ким встановлюється порядок проведення планових і позапланових перевірок діяльності приватного виконавця при виконанні судових рішень?
728. Які дії мають право вчиняти сторони виконавчого провадження або виконавець за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення або роблять його неможливим, у випадку, передбаченому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?
729. Якими органами встановлюється порядок проведення попередньої оцінки вилученого митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме валютних цінностей (крім цінних паперів) при виконанні проваджень про конфіскацію митними органами майна?
730. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку тимчасової його відсутності, що триває понад 10 календарних днів?
731. Який ще процесуальний документ може бути винесений виконавцем під час відкриття виконавчого провадження?
732. Вами, виконавцем, при примусовому виконанні виконавчого документа виявлені транспортні засоби, належні боржнику на праві власності. Місце знаходження — НЕ відоме, Ваші дії?
733. В якому разі виконавче провадження може бути передано від одного державного виконавця до іншого?
734. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку застосування до приватного виконавця заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом?
735. В який строк з дня відкриття виконавчого провадження за рішеннями майнового характеру боржник зобов’язаний надати виконавцю декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами?
736. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку несплати приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних виконавців України?
737. Де відбувається зберігання тимчасово затриманих за результатами розшуку транспортних засобів боржника?
738. В якому випадку припиняється розшук транспортного засобу або іншого майна боржника?
739. Щодо виконання яких рішень, адміністративні справи з приводу оскарження дій або бездіяльності приватного виконавця розглядаються місцевим загальним судом як адміністративним судом?
740. Порядок виконання рішення це:
741. Який нормативний акт передбачає окремий порядок стягнення аліментів з боржника в разі наміру останього виїхати до країни, з якою не укладено договір про надання правової допомоги?
742. У випадку винесення судом рішення про зупинення стягнення на підставі виконавчого документа виконавець:
743. Які дії вчиняє щодо виконавчого документу приватний виконавець у випадку самовідводу чи задоволення заяви про відвід?
744. Ким здійснюється зберігання дорогоцінних металів вилучених митницями ДФС, які підлягають конфіскації?
745. Які дії вчиняє виконавець у разі виконання рішення у відповідності до ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?
746. Під час проведення виконавчих дій за місцем проживання фізичної особи-боржника, виконавцем виявлено наступне майно: ліжко, стіл, стілець, шафа, холодильник та мобільний телефон. Які дії повинен вчинити виконавець?
747. Майно, що підлягає конфіскації за рішенням суду перебуває на зберіганні у митниці ДФС. Від митниці ДФС надійшло погодження звіту про оцінку майна. Який строк встановлено виконавцю для повідомлення митниці ДФС про дату передачі майна підприємству, яке відповідно до законодавства уповноважене здійснювати реалізацію арештованого майна?
748. За угодою із стягувчем приватний виконавець:
749. За якою з вимог дозволяється звернення стягнення на допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності?
750. За яким із перелічених виконавчих документів дозволяється звернення стягнення на допомогу по безробіттю?
751. Не менше скількох членів Кваліфікаційної комісії приватних виконавців повинні бути призначені для визнання її повноважною?
752. За погодженням з яким органом Міністерство фінансів України визначає порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів?
753. Скільки представників до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців призначають уповноважені органи?
754. В межах якого строку Кваліфікаційна комісія має розглянути заяву претендента про допуск до складання кваліфікаційного іспиту?
755. Під час опису належного боржникові транспортного засобу, у постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, крім марки, моделі, року випуску, також обов’язково зазначаються:
756. У якому разі проведення опису майна боржника є обов’язковим?
757. Протягом скількох днів особі, яка за рішенням Кваліфікаційної комісії, успішно склала кваліфікаційний іспит, видається посвідчення приватного виконавця?
758. На які кошти згідно закону не може бути звернено стягнення:
759. Приватним виконавцем на виконання від стягувана був прийнятий виконавчий документ. В процесі проведення перевірки виконавчого документа на відповідність вимогам, передбаченим статтею 4 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем було виявлено, що виконавчий документ не відповідає вимогам, встановленим вказаною статтею Закону, а саме: у виконавчому документі зазначено декілька боржників, так як рішення було ухвалено проти декількох боржників. Однак, стягувач у своїй заяві просить відкрити виконавче провадження відносно одного боржника. Яке рішення має прийняти приватний виконавець у цьому випадку ?
760. Не раніше якого строку претендент, який не склав кваліфікаційний іспит, отримує право скласти його повторно?
761. У якому випадку є обов’язковою участь суб’єкта оціночної діяльності-суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні з виконання рішення суду про конфіскацію вилученого митницями ДФС майна?
762. Міністерством юстиції України, при проведенні позапланової невиїзної перевірки за зверненням учасника виконавчого провадження, було надіслано приватному виконавцю запит у межах предмета звернення та надано строк для надання вмотивованої відповіді та копій документів. Яким має бути строк для надання приватним виконавцем вмотивованої відповіді?
763. В рамках відкритого виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у приватного виконавця, стороною до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подано скаргу на діяльність приватного виконавця. Які має здійснити дії Дисциплінарна комісія приватних виконавців?
764. Який механізм економічного забезпечення інтересів сторін виконавчого провадження передбачено законодавством?
765. Яким процесуальним документом оформлюється рішення, прийняте Дисциплінарною комісією приватних виконавців?
766. Протягом якого терміну сторони виконавчого провадження мають право оскаржити у судовому порядку результати визначення вартості чи оцінки майна?
767. Настання якої події засвідчує початок здійснення професійної діяльності приватного виконавця?
768. На розгляді Дисциплінарної комісії приватних виконавців перебуває подання, внесене за результатами перевірки діяльності приватного виконавця, здійсненої на підставі скарги учасника виконавчого провадження про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності. Одночасно вказана скарга є предметом судового розгляду з оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця. Які дії має вчинити Дисциплінарна комісія приватних виконавців?
769. Стягнення не може бути звернено на таку виплату:
770. Як визначається виконавчий округ приватного виконавця?
771. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний виконавець у разі набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого приватного виконавця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»?
772. Без чого не може бути здійснено знищення, утилізація або промислова переробка вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації?
773. Виконавцем встановлено заборону боржнику розпоряджатися та користуватися описаним майном, а саме: пральною машиною та телевізором. Проте, боржник користувався вказаним майном, що призвело до поламки пральної машини. Які дії повинен вчинити виконавець, належним чином реагуючи на відповідні дії боржника?
774. Яким актом законодавства передбачено порядок притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності?
775. Які наслідки має оголошення недовіри Голові або заступникам Голови Ради приватних виконавців України?
776. Кому підконтрольна та підзвітна Рада приватних виконавців України?
777. Яким органом затверджується статут Асоціації приватних виконавців України?
778. Ким обираються Голова та члени ревізійної комісії?
779. Хто має право заявляти клопотання у матеріалах виконавчого провадження?
780. Кому належить право вибору пред’явлення виконавчого документа для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або до приватного виконавця?
781. З’їзд приватних виконавців України не може бути скликано в разі надходження до Ради приватних виконавців України вимоги:
782. Ким має бути призначений тимчасовий приватний виконавець у разі подання приватним виконавцем заяви про припинення діяльності?
783. Ким вирішується питання про відвід державного виконавця, який не заявив самовідвід?
784. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у випадку не складення приватним виконавцем іспиту у порядку підвищення кваліфікації, визначеному ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» ?
785. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі визнання приватного виконавця безвісно відсутнім або оголошення його померлим?
786. Ким визначається конкретний час проведення виконавчих дій?
787. Які дії зобов’язаний вчинити приватний виконавець у разі, якщо стягувач відмовився залишити за собою нереалізоване майно боржника, за умови, що у боржника відсутнє інше майно, на яке можливо звернути стягнення?
788. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить виконавчі дії із обов’язковим залученням представників:
789. Яким органом затверджується форма договору про уповноваження на вчинення окремих виконавчих дій ?
790. Відомості про належне боржнику майно, на яке можливо звернути стягнення та яке перебуває в інших осіб, можуть бути отримані:
791. В якій черговості проводиться розподіл грошових сум, стягнутих з боржника для виплати заборгованості по заробітній платі, компенсації витрат виконавчого провадження, не покритих авансовим внеском і повернення авансового внеску стягувана на організацію та проведення виконавчих дій, в разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення всіх зазначених вимог повному обсязі?
792. У який строк виконавчий документ повертається стягувану приватним виконавцем без прийняття його до виконання?
793. Що відбувається зі знаряддям незаконного добування природних ресурсів, які конфісковані за рішенням суду?
794. У разі виїзду боржника до держави, з якою Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, в якому випадку відбувається стягнення аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття?
795. Кому можуть передаватися конфісковані за рішенням суду незаконно добуті природні ресурси (продукти харчування)?
796. Залучення суб’єкта оціночної діяльності-суб’єкта господарювання для проведення оцінки є обов’язковим у разі:
797. Які дії має вчинити приватний виконавець, у разі встановлення, що йому на виконання надійшов виконавчий документ, пред’явлений не за місцем його виконання?
798. Представники яких органів, установ або організацій обов’язково входять складу комісії з безоплатної передачі конфіскованого за рішенням суду майна?
799. Вкажіть /зазначте джерело коштів, відносно якого існує встановлена законом заборона стягнення:
800. Що відбувається з конфіскованою за рішенням суду холодною зброєю?
801. В результаті вчинення виконавчих дій стягувач відмовився від залишення за собою непроданого майна боржника, під час виконання рішення. При цьому приватним виконавцем встановлено відсутність у боржника іншого майна, на яке можливо звернути стягнення. Яке рішення має прийняти приватний виконавець?
802. Приватним виконавцем був оголошений в розшук автотранспортний засіб боржника за виконавчим документом про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, який поліцією протягом року, з моменту оголошення розшуку, не виявлений. Які дії, у цьому випадку, має вчинити приватний виконавець?
803. У разі оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна, виконавець:
804. За яким з нижчезазначених рішень може бути звернено стягнення на допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі тимчасової непрацездатності?
805. Після спливу якого строку, з дня оголошення розшуку боржника — фізичної особи або автотранспортних засобів боржника за виконавчими документами, окрім виконавчих документів про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у зв’язку із втратою годувальника, та про відібрання дитини, приватний виконавець має право повернути виконавчий документ стягувану?
806. Протягом якого строку приватний виконавець повинен винести постанову про повернення виконавчого документа до суду, який його видав, у разі поновлення судом строку подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ, або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду (крім виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню)?
807. Кому в установленому законом порядку можуть безоплатно передаватися затримані митницями ДФС транспортні засоби, що підлягають конфіскації?
808. Що повинен вчинити виконавець, якщо звіт про оцінку майна закінчився після передачі арештованого майна на реалізацію?
809. Стягувачем, при пред’явленні виконавчого документа до виконання було пропущено строк його пред’явлення до виконання. Які дії у цьому випадку має вчинити приватний виконавець?
810. Які дії має вчинити приватний виконавець за виконавчим документом про стягнення коштів, якщо протягом року, з дня оголошення розшуку, органами поліції не розшукано боржника-фізичну особу або транспортні засоби боржника?
811. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,
ніж:
812. Яким з перелічених процесуальних документів може бути призначено відповідального зберігана описаного майна?
813. На кошти якої з виплат державному виконавцю заборонено звертати стягнення?
814. У якому випадку зберігай може користуватися арештованим майном, переданим йому на зберігання?
815. Який нормативно-правовий акт передбачає порядок вирішення питання щодо визначення частки майна, належної боржнику у разі спільного володіння майном?
816. При здійсненні опису та арешту майна при виконанні рішення про забезпечення позову, виконавець передає арештоване майно на зберігання іншій особі у разі:
817. Який суб’єкт визначає частку боржника у майні, яким останній володіє спільно з іншими особами?
818. Зберігай може користуватись майном, переданим йому на зберігання, якщо:
819. До якого віку дитини здійснюється стягнення аліментів у разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не уклала договорів про надання правової допомоги?
820. Якщо зберігай порушив заборону виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, то:
821. Виконавцем в межах виконавчого провадження було накладено арешт на безготівкові кошти, отримані боржником як допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною. Боржник не погодившись з даним рішенням виконавця звернувся до суду із скаргою про скасування арешту. За результатами розгляду скарги, вона була задоволена. Чому?
822. Визначте категорію виплат, на яку може бути звернуто стягнення?
823. На кошти якої з виплат виконавцю заборонено звертати стягнення?
824. На яку з виплат, перелічених нижче, виконавцю заборонено звертати стягнення?
825. Виконавчий документ перебуває у приватного виконавця на виконанні вже понад рік, а здійснені приватним виконавцем заходи щодо розшуку майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення, виявилися безрезультатними. Які дії має вчинити приватний виконавець?
826. Про результати визначення вартості чи оцінки майна виконавець повідомляє:
827. Яка нормативно встановлена періодичність проведення митницею ДФС та органом державної виконавчої служби звірення сум вартості конфіскованого майна, переданого на реалізацію?
828. За якими виконавчими документами може бути звернено стягнення на соціальну допомогу інвалідам з дитинства?
829. До якого органу передаються вилучені митницями ДФС спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, що підлягають конфіскації?
830. Чи може бути відчужене майно, одержане за договором про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо)?
831. З якого віку дитина бере участь в укладенні договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо)?
832. Якщо строк дійсності звіту про оцінку майна закінчився після передачі майна на реалізацію:
833. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки майна, вони мають право оскаржити їх:
834. За яким з нижчезазначених рішень може бути звернено стягнення на соціальну допомогу інвалідам з дитинства?
835. За яким з нижчезазначених рішень може бути звернено стягнення на допомогу по безробіттю?
836. Боржник працював в органах Державної кримінально-виконавчої служби України. В період утримання заборгованості з його заробітку, відрахування здійснювались, зокрема з посадового окладу, щомісячної надбавки за вислугу років, грошової компенсації за видане обмундирування та щомісячної надбавки за спеціальне звання, як співробітнику Державної кримінально-виконавчої служби України. Із якої із зазначених виплат боржника не потрібно було робити відрахування?
837. В якому розмірі виплачується державна соціальна допомога дітям- інвалідам із числа сиріт за період перебування на повному державному утриманні?
838. У разі надходження клопотання боржника про надання йому копії постанови про опис та арешт майна (коштів), виконавець:
839. Дії виконавця, якщо сторони виконавчого провадження не досягай згоди щодо вартості майна:
840. Яке рішення має прийняти виконавець, якщо боржником за виконавчим листом виступає його близький родич?
841. Що повинен здійснити виконавець у разі, якщо до нього звернувся стягувач із заявою про незгоду з результатами оцінки нерухомого майна боржника та зобов’язанням компенсувати витрати по проведенню повторної оцінки майна?
842. Яким процесуальним документом поновлюється діяльність приватного виконавця, яка була зупинена, в силу того, що виконавцем не було укладено договір про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму?
843. Чи дозволено законом здійснення в одному офісі діяльності двох і більше приватних виконавців?
844. Яким органом затверджуються правила ведення діловодства та архіву приватного виконавця?
845. Хто з приватних виконавців має право брати участь у роботі органів самоврядування?
846. Хто має право брати участь у роботі органів самоврядування приватних виконавців?
847. Хто має право бути обраним до органів самоврядування приватних виконавців?
848. Хто має право бути обраним до органів самоврядування приватних виконавців?
849. Якою організацією є Асоціація приватних виконавців України?
850. Яким органом утворюється Асоціація приватних виконавців України?
851. Яким органом затверджується статут Асоціації приватних виконавців України?
852. За який рахунок формується бюджет Асоціації приватних виконавців України?
853. Хто стає членами Асоціації приватних виконавців України з моменту її державної реєстрації?
854. З якого моменту приватний виконавець стає членом Асоціації приватних виконавців України?
855. У якому випадку членство в Асоціації приватних виконавців України припиняється?
856. Хто є уповноваженим на скликання з’їзду приватних виконавців регіону?
857. Яким органом визначається порядок організації та проведення з’їзду приватних виконавців регіону?
858. В якому випадку з’їзд приватних виконавців регіону, що відбувається вперше, вважається повноважним?
859. У якому випадку повторний з’їзд вважається повноважним, у разі якщо перший з’їзд приватних виконавців регіону не відбувся у зв’язку з відсутністю кворуму?
860. Яким органом встановлюється розмір та порядок виплати винагороди голови, заступника голови, секретаря ради приватних виконавців регіону за їхню роботу?
861. Який орган виконує функції самоврядування приватних виконавців регіону у період між з’їздами приватних виконавців регіону?
862. Яким органом обираються голова та члени ради приватних виконавців регіону?
863. З числа яких приватних виконавців обираються голова та члени ради приватних виконавців регіону?
864. На підставі рішення якого органу кількість членів ради приватних виконавців регіону може бути збільшена?
865. Ким обирається заступник голови та секретар ради приватних виконавців регіону?
866. За рішенням якого органу можуть бути достроково відкликані з посади голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних виконавців регіону?
867. В якому випадку засідання ради приватних виконавців регіону є повноважним?
868. Хто є делегатами приватних виконавців регіону на з’їзд приватних виконавців України?
869. Чим визначаються повноваження і порядок роботи ради приватних виконавців регіону?
870. Яким органом затверджується положення про раду приватних виконавців регіону?
871. Ким забезпечується скликання та проведення засідань ради приватних виконавців регіону?
872. Хто входить до складу Ради приватних виконавців України за посадою?
873. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ради приватних виконавців регіону?
874. Яким органом обираються голова та члени ревізійної комісії Асоціації приватних виконавців України?
875. Яким органом визначається кількість членів ревізійної комісії Асоціації приватних виконавців України?
876. За рішенням якого органу голова та члени ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані з посади?
877. Хто не може одночасно входити до складу інших органів Асоціації приватних виконавців України?
878. Який орган є вищим органом самоврядування приватних виконавців України?
879. Який орган затверджує статут Асоціації приватних виконавців України та вносить зміни до нього?
880. Який орган здійснює контроль за діяльністю регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України?
881. Який орган розглядає та затверджує звіти Ради приватних виконавців України, висновки ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України?
882. Який орган затверджує Кодекс професійної етики приватних виконавців?
883. Який орган є уповноваженим на скликання з’їзду приватних виконавців України?
884. За чиєю вимогою може бути скликаний з’їзд приватних виконавців України?
885. Який орган виконує функції самоврядування приватних виконавців у період між з’їздами приватних виконавців України?
886. Чим, окрім закону, визначаються повноваження і порядок роботи Ради приватних виконавців України?
887. Хто представляє Раду приватних виконавців України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях та перед громадянами?
888. Яким органом затверджується положення про Раду приватних виконавців України?
889. Якому органу підконтрольна та підзвітна Рада приватних виконавців України?
890. Яким органом обираються заступники Голови Ради приватних виконавців України?
891. Яким чином обираються Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України?
892. Яка кількість голосів необхідна для висловлення недовіри Голові, заступникам Голови Ради приватних виконавців України?
893. Ким може бути достроково відкликаний з посади секретар Ради приватних виконавців України?
894. Яким чином приймаються рішення Радою приватних виконавців України?
895. Яким органом встановлюється розмір винагороди, яку можуть отримувати Голова, заступник голови, ради приватних виконавців України?
896. Яким органом встановлюється розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації приватних виконавців України?
897. Який орган затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців України, її органів, а також звіти про їх виконання?
898. Який орган забезпечує виконання рішень з’їзду приватних виконавців України?
899. Який орган забезпечує діяльність органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України?
900. Який орган бере участь у розробленні та погоджує проекти нормативно-правових актів, визначених Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»?
901. Який орган сприяє діяльності рад приватних виконавців регіонів та координує їхню діяльність?
902. Який орган забезпечує створення і ведення веб-сайту Асоціації приватних виконавців України?
903. Який орган приймає рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності?
904. Який орган забезпечує здійснення контролю за чинністю договорів страхування цивільно-правової відповідальності приватних виконавців?
905. Які виплати належать до першої черги при розподілі стягнутих з боржника грошових сум за виконавчим провадженням?
906. Які виплати належать до другої черги при розподілі грошових сум, стягнутих з боржника за виконавчим провадженням?
907. Які виплати належать до третьої черги при розподілі грошових сум стягнутих з боржника за виконавчим провадженням?
908. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум повертається авансовий внесок стягувана на організацію та проведення виконавчих дій?
909. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувана?
910. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум задовольняються вимоги стягувана та стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми або основна винагорода приватного виконавця пропорційно до фактично стягнутої з боржника суми?
911. Яким чином стягується основна винагорода приватного виконавця?
912. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, які вимоги задовольняються в першу чергу?
913. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, які вимоги задовольняються в другу чергу?
914. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, які вимоги задовольняються в третю чергу?
915. Які вимоги задовольняються в четверту чергу відносно і тих стягувачів, у разі, якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог всіх стягувачів?
916. В яку чергу відносно інших стягувачів задовольняються забезпечені заставою вимоги стягувана щодо стягнення з вартості заставленого майна?
917. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, в яку чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку із втратою годувальника?
918. В яку чергу по відношенню до інших стягувачів задовольняються вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету, у разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів,?
919. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку із втратою годувальника?
920. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів пов’язані з трудовими правовідносинами?
921. У разі якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням?
922. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів щодо стягнення збору на обов’язкове державне пенсійне страхування?
923. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів за вимогами щодо стягнення податків та інших платежів до бюджету?
924. Яким чином задовольняються вимоги, у разі якщо виконавчі документи щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інших вимог, пов’язаних із трудовими правовідносинами, надійшли протягом одного дня і стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог за такими виконавчими документами?
925. На якій рахунок зараховуються грошові кошти, стягнуті з боржника?
926. Якому органу підконтрольна та підзвітна ревізійна комісія Асоціації приватних виконавців України?
927. Який орган розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад приватних виконавців регіонів, їх голів, скасовує рішення рад приватних виконавців регіонів?
928. Який орган організовує і забезпечує ведення діловодства Ради приватних виконавців України?
929. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум стягуються штрафи, накладені виконавцем?
930. Які виплати належать до четвертої черги при розподілі грошових сум стягнутих з боржника за виконавчим провадженням?
931. В яку чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами, якщо під час розподілу виконавцем коштів між стягувачами, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог усіх стягувачів?
932. Що відбувається з коштами, стягнутими з боржника, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами?
933. Ким скликаються засідання Ради приватних виконавців України?
934. Яким чином виплачуються стягнуті з боржника грошові суми стягувану — юридичній особі?
935. Куди вноситься інформація про офіс приватного виконавця?
936. Який орган приймає рішення про внесення Міністерству юстиції України клопотання про зупинення діяльності приватного виконавця ?
937. Куди вноситься інформація про офіс приватного виконавця?
938. У який строк сторони виконавчого провадження зобов’язані невідкладно письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове самостійне виконання рішення боржником?
939. Що відбувається зі стягнутими з боржника грошовими сумами, що не були витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця?
940. За яких підстав проводиться перевірка приватним виконавцем інформації про наявність майна боржника в іншому виконавчому окрузі?
941. Протягом якого строку державний виконавець зобов’язаний прийняти рішення та направити постанову про накладення арешту на майно нотаріусу, органам, що здійснюють реєстрацію майна?
942. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про стягнення основної винагороди приватного виконавця боржнику?
943. В яких установах органами ДВС не можуть бути відкриті рахунки?
944. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця у разі невиконання приватним виконавцем статуту Асоціації приватних виконавців України?
945. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця у разі розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення?
946. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця у разі невиконання або неналежного виконання приватним виконавцем своїх обов’язків?
947. Одним із видів дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до приватного виконавця за вчинення дисциплінарного проступку є зупинення його діяльності. На який строк може бути зупинена діяльність приватного виконавця?
948. Протягом якого строку, після притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та у разі не вчинення приватним виконавцем протягом цього строку нового дисциплінарного проступку, він вважається таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності?
949. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця у разі невиконання приватним виконавцем рішень з’їзду приватних виконавців України?
950. Які дії має вчинити тимчасовий приватний виконавець у випадку заміщення іншого приватного виконавця?
951. До приватного виконавця стягувачем була подана заява про примусове виконання виконавчого документа. Однак, кількість виконавчих документів за рішеннями про стягнення періодичних платежів перевищує 20 відсотків загальної кількості виконавчих документів, що перебувають у приватного виконавця на виконанні. Які дії має право вчинити приватний виконавець?
952. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця у разі невиконання приватним виконавцем рішень Ради приватних виконавців України?
953. Інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їх офісів розміщується:
954. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?
955. Незавершені виконавчі провадження, в тому числі ті, що входять до складу зведеного виконавчого провадження, підлягають перереєстрації державним виконавцем у термін:
956. До якої суми належать винагорода та інші витрати, пов’язані з проведенням експертизи, наданням висновку спеціаліста або звіту суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?
957. Ким та у якому порядку визначається заборгованість із сплати аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу) боржника?
958. Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих дій, виконавець:
959. До якого суду має право звернутися виконавець, у разі якщо викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення є незрозумілою?
960. В які години виконавцем проводяться виконавчі дії у робочі дні?
961. Яким чином вирішується питання про відвід експерта, спеціаліста, суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання чи перекладача?
962. Ким саме затверджується укладена між сторонами виконавчого провадження мирова угода?
963. Кого залучає приватний виконавець для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань без потреби визначення вартості майна?
964. Яку виконавчу дію зобов’язаний зробити виконавець одночасно з відкриттям виконавчого провадження при виконанні рішення суду про конфіскацію вилученого митницями ДФС майна (крім майна, яке в подальшому згідно із законодавством підлягає знищенню, утилізації або промисловій переробці)?
965. Що митниця ДФС зобов’язана видати у разі реалізації вилученого митницею ДФС майна, що конфісковане на підставі рішення суду?
966. В яких випадках рецензування звіту про оцінку майна є обов’язковим?
967. Яка гранична вартість робіт з оцінки майна, що підлягає конфіскації?
968. Відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, особлива ставка це — цінова пропозиція учасника торгів у формі аукціону придбати майно, зроблена:
969. Виконавцем накладено арешт на цінні папери. Який орган визначає порядок накладення арешту на цінні папери?
970. У який строк проводиться реалізація предмета іпотеки з дня отримання організатором електронних торгів заявки?
971. Як повинен вчинити виконавець, у разі надходження виконавчого документа, за яким територіальний орган митниці ДФС (митний орган) зобов’язаний повернути платнику податків надмірно сплачені митні платежі?
972. Як повинен вчинити виконавець у разі надходження заяви про примусове виконання виконавчого документа, виданого на підставі рішення про стягнення заборгованості по орендній платі з юридичної особи приватного права на користь фізичної особи підприємця?
973. Який розмір авансового внеску при подачі виконавчого документу до примусового виконання за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову, де боржник — фізична особа?
974. Який розмір авансового внеску при подачі виконавчого документу до примусового виконання за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову, де боржник — юридична особа?
975. Що має зробити приватний виконавець у разі надходження на виконання заяви про примусове виконання виконавчого листа, виданого на підставі рішення про встановлення побачення з дитиною?
976. У який строк виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження?
977. Який максимальний добровільний строк виконання за рішенням немайнового характеру вказується у постанові про відкриття виконавчого провадження?
978. Які дії повинен вчинити виконавець у разі якщо в заяві стягувана про відкриття виконавчого провадження зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах?
979. У разі прийняття виконавцем до виконання виконавчого листа, виданого на підставі рішення про стягнення заборгованості по заробітній платі, стягувач:
980. Який розмір авансового внеску при подачі виконавчого документу до примусового виконання за рішенням майнового характеру ?
981. Які дії повинен вчинити виконавець у разі якщо в заяві стягувана зазначено конкретне майно боржника?
982. При відкритті виконавчого провадження виконавцем накладено арешт на майно боржника (транспортний засіб), яке боржник за погодженням із стягувачем реалізував. На чий рахунок покупець повинен внести кошти за придбане майно?
983. Які документи подаються одночасно з виконавчим документом у разі виконання рішення про конфіскацію майна у кримінальному провадженні?
984. Які документи подаються одночасно з виконавчим документом у разі виконання рішення про конфіскацію майна згідно з постановою суду?
985. Чи звільняються від сплати авансового внеску державні органи?
986. Хто здійснює державне регулювання діяльності приватного виконавця?
987. Ким забезпечується діяльність Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
988. Яка повинна бути кількість членів Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
989. Яким органом обов’язково призначається один з членів кваліфікаційної комісії ?
990. Ким видається посвідчення приватного виконавця?
991. Ким вводиться в дію рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення?
992. До повноважень якого органу відноситься визначення порядку складання кваліфікаційного іспиту на приватного виконавця?
993. До якого органу подається пропозиція про встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця?
994. Визначте суб’єкта, який затверджує персональний склад Кваліфікаційної комісії?
995. Хто може бути Головою Кваліфікаційної комісії?
996. Яка кількість членів Кваліфікаційної комісії має бути призначена, щоб вона вважалася повноважною?
997. Яким документом оформлюється рішення Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
998. Яким органом визначається порядок підвищення кваліфікації приватними виконавцями?
999. Що таке Єдиний реєстр боржників ?
1000. Коли відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників?
1001. Коли відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників?
1002. Протягом якого строку виконавець зобов’язаний прийняти рішення про накладення арешту на майно в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження»?
1003. Вкажіть на форму управлінського рішення, яким затверджується персональний склад Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
1004. Якими є правові наслідки укладення правочину щодо майна боржника, який призвів до неможливості задовольнити вимоги стягувана за рахунок такого майна?
1005. До нотаріуса з метою вчинення правочину щодо відчуження майна звернувся боржник, внесений на день звернення до Єдиного реєстру боржників. У який строк нотаріус повинен повідомити орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про це майно, у разі відсутності у нотаріуса інформації про накладення арешту виконавцем на кошти або майно боржника?
1006. Які дії вчиняє виконавець у разі прийняття на виконання виконавчого документу, виданого на підставі рішення немайнового характеру?
1007. Як повинен вчинити виконавець у разі надходження заяви боржника щодо розстрочки виконання рішення?
1008. Якими повинні бути дії виконавця у разі звернення прокурора із заявою про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження?
1009. Що зобов’язаний зробити виконавець, якщо на виконання надійшов виконавчий документ за яким стягувачем є його вітчим?
1010. Виконавець при примусовому виконанні рішення суду з метою захисту інтересів стягувана вправі одержувати конфіденційну інформацію від:
1011. Під час примусового виконання рішення суду виконавець при виявлені коштів на рахунку боржника із спеціальним режимом використання:
1012. На якій основі залучаються суб’єкти господарювання при примусовому виконанні рішення суду до проведення чи організації виконавчих дій?
1013. На підставі якого документа залучаються працівники поліції для проведення виконавчих дій при примусовому виконанні рішення суду?
1014. За яких умов виконавець має право безперешкодно входити на земельні ділянки, до приміщень, сховищ, іншого володіння боржника — юридичної особи?
1015. Яким органом встановлюється порядок доступу до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних?
1016. За яких підстав виконавець має право при примусовому виконанні виконавчого документа примусово проникнути до житла фізичної особи боржника?
1017. Чи має право виконавець при примусовому виконанні виконавчого документу накласти арешт на виявлені кошти у касі юридичної особи — боржника?
1018. За чиєю згодою виконавець використовує приміщення для тимчасового зберігання вилученого майна?
1019. В якому випадку виконавець може винести постанову про розстрочку або відстрочку виконання рішення (крім судових рішень)?
1020. Не пізніше якого строку виконавець готує проект заявки на реалізацію арештованого майна після ознайомлення сторін із результатами визначення вартості?
1021. Не пізніше скількох днів Організатор торгів вносить до Системи електронних торгів арештованим майном інформацію про майно та формує лот торгів?
1022. На якій території вимоги виконавця щодо виконання рішень, є обов’язковими?
1023. Яка відповідальність передбачена за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника?
1024. Приватний виконавець має право провести перевірку інформації про наявність боржника чи його майна, або про місце роботи в іншому виконавчому окрузі:
1025. Що зобов’язаний зробити приватний виконавець до початку здійснення діяльності?
1026. Який орган повідомляє приватний виконавець про початок діяльності?
1027. З якого моменту приватний виконавець має право розпочати здійснення діяльності?
1028. Не пізніше якого строку приватний виконавець зобов’язаний повідомити Міністерство юстиції України у разі зміни відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України?
1029. Які наслідки виникають для виконавця після внесення запису до Єдиного реєстру приватних виконавців про зупинення права на здійснення діяльності приватного виконавця?
1030. Чиєю власністю є матеріали виконавчих проваджень, які знаходяться в веденні приватного виконавця ?
1031. На який строк видається посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця?
1032. У який строк приватним виконавцем складається іспит в межах вимог підвищення кваліфікації?
1033. Протягом якого строку приватний виконавець, який не склав іспит в межах вимог підвищення кваліфікації має право скласти його повторно?
1034. Ким організовуються навчальні курси, тренінги, семінари з метою підвищення кваліфікації приватних виконавців?
1035. З якого кола осіб, фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця?
1036. Що зобов’язаний зробити приватний виконавець до початку здійснення діяльності?
1037. На які рахунки вилучаються та зараховуються вилучені готівкові кошти боржника?
1038. Не пізніше якого строку готівкові кошти боржника вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки приватного виконавця?
1039. Який документ складається виконавцем про вилучення у боржника готівкових коштів та зарахування їх на відповідні рахунки приватного виконавця?
1040. В який строк на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках в банках чи інших фінансових установах, накладається арешт виконавцем?
1041. За яких умов арешт виконавця, накладений раніше, поширюється на кошти боржника на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту?
1042. Не рідше якого строку виконавцем повинна проводитися перевірка майнового стану боржника щодо виявлення рахунків?
1043. Яким чином, у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, впливає звернення стягнення на майно боржника на звернення стягнення на грошові кошти в подальшому?
1044. Чи може бути накладений арешт на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до положень Закону України «Про теплопостачання»:
1045. Чи може бути накладений арешт на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість?
1046. Чи може бути накладений арешт на кошти боржника — фізичної особи, що містяться на рахунку, на який зараховуються пенсійні виплати?
1047. Ким остаточно визначається черговість стягнення на кошти та інше майно боржника?
1048. З урахуванням обсягу яких стягнень, накладається арешт на кошти боржника, крім суми коштів, необхідної для виконання за виконавчим документом? Вибрати повну відповідь.
1049. Який строк для продажу банком коштів боржника в іноземній валюті за дорученням виконавця?
1050. В якому випадку допускається звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті?
1051. Звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті здійснюється, якщо кошти:
1052. Які подальші дії виконавця у разі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені в банку, який не має права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку?
1053. В який строк банк, який не має права на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку для перерахування, зобов’язаний перерахувати кошти боржника в іноземній валюті до банку, що має таке право?
1054. На чий валютний рахунок приватний виконавець стягує кошти боржника в іноземній валюті?
1055. На кого покладаються витрати у зв’язку з валютообмінними фінансовими операціями при зверненні стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконанні рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті?
1056. Що повинен зробити виконавець у разі виявлення коштів боржника в гривнях при обчисленні суми боргу в іноземній валюті?
1057. Які дії має вчинити банк у разі отримання постанови суду від арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?
1058. Не менше скількох примірників платіжної вимоги має оформити виконавець для примусового списання коштів?
1059. Які дії вчиняються із виконавчим документом, на підставі якого оформлено платіжну вимогу?
1060. Не пізніше якого строку банк, в якому відкриті рахунки боржника, приймає платіжні вимоги виконавця з дати їх складання?
1061. Протягом якого строку з дати складання банк, що обслуговує виконавця, приймає платіжні вимоги виконавця ?
1062. Рішення іноземного суду визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено договором, згода на обов’язковість якого надана:
1063. Яку дію вчиняє банк у разі неподання виконавцем разом з платіжною вимогою реєстру платіжних вимог?
1064. Яку дію вчиняє банк при надходженні платіжної вимоги у разі недостатності коштів на рахунку боржника?
1065. Не пізніше якого терміну банк повідомляє боржника про надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів з його рахунку, якщо умова про повідомлення платника про надходження платіжної вимоги передбачена договором банківського рахунку?
1066. Протягом якого строку виконавець може відкликати платіжну вимогу?
1067. Який документ направляє виконавець до банку з метою відкликання платіжної вимоги?
1068. В якій сумі платіжна вимога може бути відкликана виконавцем?
1069. Яким чином повинна бути доставлена постанова про арешт коштів, щоб вона була прийнята банком для виконання?
1070. Які дії вчиняє банк для забезпечення виконання постанови про арешт коштів, якщо вона надійшла до банку після закінчення операційного дня?
1071. Які дії вчиняє банк, після арешту коштів, якщо на рахунку боржника є сума, що визначена постановою про арешт коштів?
1072. Не пізніше якого строку із дня отримання постанови банк повідомляє виконавця про відсутність коштів на рахунку боржника для виконання постанови про арешт коштів?
1073. Арешт яких коштів боржника здійснює банк протягом операційного дня під час дії постанови виконавця про арешт коштів?
1074. Які дії вчиняє банк, якщо на кошти накладено арешт і на рахунку арештована сума коштів менша, ніж та, що зазначена в документі про арешт коштів?
1075. Які дії вчиняє банк, якщо під час дії постанови про арешт коштів до банку протягом операційного дня надійшли інші документи про арешт коштів?
1076. До якого моменту забороняється використовувати кошти, що арештовані на рахунку боржника? (оберіть найбільш повну та вірну відповідь).
1077. Які дії має вчинити банк, якщо до нього надійде платіжна вимога за іншим виконавчим документом, ніж той, для забезпечення виконання якого накладено арешт, і на цьому рахунку немає інших (крім арештованих) коштів?
1078. Які наслідки щодо накладеного арешту на кошти боржника настають, у разі закриття рахунку за ініціативою клієнта, у випадках реорганізації чи ліквідації юридичних осіб або з ініціативи банку?
1079. Які дії вчиняє банк з коштами боржника, які надходять на рахунок, на який накладений арешт відповідною постановою виконавця, до накопичення суми в розмірі, необхідному для виконання постанови про арешт коштів?
1080. На що саме накладається арешт за постановою виконавця при зверненні стягнення на виявлені кошти боржника в банківській установі?
1081. Який розмір виконавчого збору стягується державним виконавцем під час примусового виконання рішення немайнового характеру з боржника фізичної особи?
1082. Що є підставою для примусового списання коштів з рахунків боржника за ініціативою виконавця?
1083. Не пізніше якого строку на цінні папери боржника, що перебувають на рахунках у депозитарних установах, накладається арешт?
1084. На який різновид цінних паперів може бути накладений арешт?
1085. Кому (якому органу) надсилається копія постанови у разі накладення арешту на іменні цінні папери у документарній формі?
1086. Куди передаються на зберігання вилучені під час опису цінні папери у документарній формі?
1087. Реєстроутримувач іменних цінних паперів у документарній формі на підставі постанови виконавця зобов’язаний:
1088. Коли цінні папери в бездокументарній формі, на які накладено арешт, обмежуються в обігу зберігачем?
1089. В який термін, у разі зняття арешту з цінних паперів у документарній формі, які були вилучені та передані на зберігання до установ Національного банку України, такі папери повертаються власнику?
1090. Яким чином підлягають реалізації цінні папери, на які звернено стягнення?
1091. Хто саме виступає продавцем під час аукціону на фондовій біржі з продажу цінних паперів боржника, на які було звернено стягнення?
1092. Що є правовою підставою для направлення продавцем заявки фондовій біржі для проведення аукціону з продажу цінних паперів, на які звернуто стягнення?
1093. Не більше якого відсотка (відсотків) від продажної ціни лота, може становити винагорода торговця цінними паперами за надані послуги з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення?
1094. Як називається документ, який подає продавець на фондову біржу для проведення аукціону щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення?
1095. Де оприлюднюється фондовою біржею інформація про проведення аукціону цінних паперів, на які було звернуто стягнення?
1096. Що повинен мати кожен клієнт, який має намір придбати цінні папери, на які звернено стягнення, на момент подання заявки на купівлю?
1097. Не менше якого строку подається заявка на участь в аукціоні з реалізації цінних паперів, на які було звернуто стягнення?
1098. Який розмір гарантійного внеску для осіб, які виявили бажання прийняти участь в аукціоні з продажу цінних паперів, на які звернуто стягнення?
1099. Як називається документ, в якому фіксуються всі відомості щодо проведення аукціону з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення?
1100. Як називається документ, який укладає переможець аукціону з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення?
1101. Чи підлягає поверненню гарантійний внесок, якщо покупець цінних паперів не вніс всієї належної суми оплати у визначені законодавством строки?
1102. Протягом якого строку фондова біржа повідомляє виконавця про те, що аукціон з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, НЕ відбувся?
1103. Скільки разів має не відбутись аукціон з реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, щоб цінні папери було знято з продажу на фондовій біржі?
1104. Протягом якого терміну повинно бути здійснено перерахування фондовою біржею на відповідний рахунок приватного виконавця повної суми сплаченої покупцем вартості цінних паперів, на які звернено стягнення?
1105. Яким чином використовується гарантійний внесок після проведення біржових торгів?
1106. Якими нормами керується виконавець під час прийняття процесуальних рішень під час виконання виконавчих документів щодо іноземців, які проживають на території України?
1107. Якими нормами керується виконавець при прийнятті процесуальних рішень під час виконання виконавчих документів щодо іноземних юридичних осіб, які мають на території України майно, яким володіють разом з іншими юридичними особами?
1108. З яким поданням виконавець звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону, у разі невиконання іноземцем, який проживає на території України, рішення суду?
1109. Нормами якого Закону, в першу чергу, керується виконавець при прийнятті процесуальних рішень під час виконання рішень щодо осіб без громадянства, які перебувають на території України?
1110. Ким (яким органом) встановлюється опис і порядок використання печатки приватного виконавця?
1111. Банк здійснює зняття арешту з коштів за постановою виконавця або за постановою слідчого. На підставі якого ще документа, банк знімає арешт?
1112. Які дії вчиняє виконавець, якщо після накладення ним арешту на кошти боржника — юридичної особи, боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки в банках?
1113. На який вид цінних паперів у Національній депозитарній системі можливо накладення арешту за постановою виконавця?
1114. На підставі якого документа установами Національного Банку України здійснюється зберігання документарних цінних паперів, на які накладено арешт та здійснено вилучення приватним виконавцем?
1115. В якому вигляді цінні папери, на які накладено арешт та вилучено виконавцем, приймаються на зберігання установами Національного Банку України?
1116. Який наслідок виникає для боржника — власника акцій в частині участі в управлінні товариством у випадку накладення арешту виконавця на такі цінні папери?
1117. Арешт на цінні папери, номінальним утримувачем яких є боржник:
1118. Який документ додається до угоди виконавця з установами Національного Банку України про зберігання цінних паперів?
1119. Які дії вчиняє виконавець у разі, якщо у заяві стягувана зазначено рахунки боржника у банках?
1120. Чи визнаються та виконуються рішення іноземних судів в Україні, боржниками за якими є іноземні громадяни, які знаходяться на території України, майно яких перебуває на території України:
1121. Виконавцем виконується виконавчий лист, виданий місцевим районним судом, про стягнення з фізичної особи — громадянина Вірменії, який проживає на території України, на користь іншої фізичної особи — громадянина України певної суми коштів, під час чого виконавцем було направлено до Державної прикордонної служби подання про заборону виїзду боржника за межі України та виявив рахунок фізичної особи — боржника в банку на території України, на кошти на якому наклав арешт. Згідно повідомлення банку арештованих на даному рахунку коштів достатньо для погашення суми заборгованості за виконавчим документом. Виконавцем було направлено до банку платіжну вимогу про списання арештованих коштів, проте вказану вимогу було повернуто банком без виконання з посиланням на те, що виконавцем не подано до банку виконавчий документ, на підставі якого платіжну вимогу було оформлено. При цьому, банком було повідомлено боржника про надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів з його рахунку. Положення якого законодавства повинні застосовуватись виконавцем при виконанні вищевказаного виконавчого документа?
1122. Виконавцем під час виконання виконавчого листа про стягнення заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн. було встановлено, що боржник працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами підприємства на пред’явника. В той же день виконавцем, на підставі заяви стягувана, була винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено арешт. Крім того, виконавцем накладено арешт на транспортний засіб, що належить боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо неправомірності дій виконавця по винесенню постанови про арешт транспортного засобу. Чи правильно вчинив виконавець, задовольнивши заяву стягувана?
1123. Виконавцем під час виконання виконавчого листа про стягнення заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн. було встановлено, що боржник працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами підприємства. В той же день виконавцем, на підставі заяви стягувана, була винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено арешт. Крім того, виконавцем під час відкриття виконавчого провадження, за вчасною ініціативою, було накладено арешт на транспортний засіб, що належить боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо неправомірності дій виконавця по винесенню постанови про арешт транспортного засобу. Чи правомірні дії виконавця по накладенню арешту на транспортний засіб боржника?
1124. Виконавцем, під час виконання виконавчого листа про стягнення заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн., було встановлено, що боржник працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами підприємства. В той же день виконавцем, на підставі заяви стягувана, була винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено арешт. Крім того, виконавцем накладено арешт на транспортний засіб, що належить боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо неправомірності дій виконавця по винесенню постанови про арешт транспортного засобу. Які процесуальні дії повинен був вчинити виконавець після відкриття виконавчого провадження з огляду на суму заборгованості?
1125. Виконавцем під час виконання виконавчого листа про стягнення заборгованості з фізичної особи в сумі 7100 грн. було встановлено, що боржник працює директором на підприємстві та управляє цінними паперами підприємства. В той же день виконавцем, на підставі заяви стягувана, була винесена постанова, згідно якої на цінні папери було накладено арешт. Крім того, виконавцем накладено арешт на транспортний засіб, що належить боржнику. Боржником до суду було подано скаргу щодо неправомірності дій виконавця по винесенню постанови про арешт транспортного засобу. В порядку якого судочинства буде розглянута скарга боржника на дії виконавця?
1126. В якому розмірі стягується виконавчий збір за примусове виконання рішення немайнового характеру з боржника — юридичної особи?
1127. Виконавчий збір за виконавчим документом про конфіскацію майна:
1128. Які дії вчиняє виконавець, коли боржник звернувся із заявою про виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників, посилаючись на факт відсутності майна визначеного виконавчим документом, яке він повинен передати стягувану в натурі?
1129. В який строк виконавець виключає відомості з Єдиного реєстру боржників у разі, якщо виконавчий документ повернуто стягувану за його заявою?
1130. Протягом якого строку може бути пред’явлено до примусового виконання в Україні рішення іноземного суду, з дня набрання ним законної сили?
1131. У разі виконання рішень Європейського суду з прав людини виконавчий збір:
1132. Яким чином відбувається стягнення виконавчого збору під час передачі виконавчого документа від органу державної виконавчої служби приватному виконавцю, якщо він не був стягнутий на момент передачі?
1133. Яким чином здійснюється стягнення виконавчого збору у разі виконання рішення приватним виконавцем?
1134. Що має вчинити приватний виконавець з виконавчим збором у разі надходження від органу державної виконавчої служби виконавчого документа за яким вже стягнута частина виконавчого збору?
1135. Які дії вчиняє виконавець, якщо у рішенні суду визначена початкова ціна предмету іпотеки для її подальшої реалізації?
1136. За якою підставою, виконавець передає на реалізацію житловий будинок, в якому зареєстровані малолітні особи?
1137. Протягом якого строку сторона виконавчого провадження може оскаржити звіт про оцінку майна?
1138. Яка особа не має права оскаржити результати прилюдних торгів щодо реалізації предмету іпотеки?
1139. Протягом якого строку іпотеко держателем можуть бути оскаржені прилюдні торги з реалізації предмета іпотеки?
1140. Скільки становить початкова ціна продажу предмета іпотеки на других прилюдних торгах?
1141. Якою є початкова ціна продажу предмета іпотеки на третіх прилюдних торгах від початкової вартості майна?
1142. За яких підстав звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло не здійснюється?
1143. Для проведення оцінки якого майна виконавець обов’язково залучає суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?
1144. Кому повинні бути передані на зберігання вилучені під час опису вироби із золота і платини, на які накладено арешт?
1145. Національним банком України було прийняте рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника. Виконавцем було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. До якого компетентного органу виконавець має направити постанову про закінчення виконавчого провадження та виконавчий документ?
1146. Національним банком України було прийняте рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника. Протягом якого строку виконавцем виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження?
1147. Судом визнано постанову про закінчення виконавчого провадження незаконною. Яку постанову має винести виконавець?
1148. У який строк, з дня надходження постанови про відновлення виконавчого провадження, стягувач, суд або орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ, зобов’язані пред’явити його до виконання?
1149. У який строк проводяться другі (треті) електронні торги предмета іпотеки?
1150. До виконавця на виконання надходить рішення суду у справі проти України, яке набуло статусу остаточного. Упродовж якого строку виконавець відкриває виконавче провадження?
1151. Що повинно бути зазначено в заяві при пред’явленні до виконання виконавчого документу про стягнення періодичних платежів?
1152. За яким місцем має бути пред’явлений виконавчий документ?
1153. Кому належить право вибору місця відкриття виконавчого провадження між кількома органами державної виконавчої служби?
1154. Приватний виконавець приймає до виконання виконавчий документ:
1155. На якій території можуть вчинятися виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі ?
1156. Виконання рішення, яке зобов’язує боржника вчинити певні дії, здійснюється:
1157. Виконавець має право вчиняти виконавчі дії щодо виявлення та звернення стягнення на кошти боржника на території:
1158. На підставі якого документа здійснюється залучення іншого приватного виконавця для проведення перевірки наявності у боржника майна в іншому виконавчому окрузі?
1159. Яким органом визначається порядок передачі виконавчого документа від одного органу Державної виконавчої служби до іншого або до виконавчої групи?
1160. В якому разі виконавче провадження може бути передано від одного органу державної виконавчої служби до іншого?
1161. Яким органом визначено порядок передачі виконавчого провадження від одного державного виконавця до виконавчої групи ?
1162. В якому суді розглядаються адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця щодо виконання рішень органів (посадових осіб)?
1163. Подання приватного виконавця про вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України розглядається:
1164. Що обов’язково повинен зазначити приватний виконавець у повідомленні до Міністерства юстиції України про початок діяльності?
1165. Виконавчим округом є:
1166. Яка інформація обов’язково має бути в повідомленні про зміну виконавчого округу?
1167. Кого повідомляє приватний виконавець про початок діяльності?
1168. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?
1169. Що з наведеного нижче є підставою для закінчення виконавчого провадження?
1170. У якому випадку виконавче провадження підлягає закінченню, якщо боржником є юридична особа?
1171. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?
1172. У якому випадку виконавче провадження підлягає закінченню, якщо боржником є фізична особа?
1173. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?
1174. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?
1175. Чи потрібно виконавцю проводити опис майна на яке обмежено право користування, вилучено та передано на зберігання іншій особі?
1176. Виконавцем було винесено постанову про накладення арешту на майно боржника. У який строк здійснюється вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації?
1177. Судом було визнано відмову стягувана від примусового виконання судового рішення. Виконавцем було повернуто виконавчий документ. Не пізніше якого строку виконавець виносить постанову про стягнення виконавчого збору з дня повернення виконавчого документа, якщо він не стягнутий?
1178. У який строк виноситься постанова про закінчення виконавчого провадження?
1179. Кому надсилається виконавчий документ у випадку закінчення виконавчого провадження у зв’язку із прийняттям Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку — боржника?
1180. Куди надсилається виконавчий документ у випадку закінчення виконавчого провадження у зв’язку із визнанням боржника банкрутом?
1181. У разі закінчення виконавчого провадження, арешт накладений на майно (кошти) боржника, знімається, крім випадку:
1182. У разі закінчення виконавчого провадження, арешт накладений на майно (кошти) боржника, знімається, крім випадку:
1183. У який строк відповідному органу надсилається постанова про закінчення виконавчого провадження, у якій зазначено про зняття арешту з майна (коштів) боржника?
1184. У якому випадку відбувається відновлення виконавчого провадження ?
1185. У який строк в разі відновлення виконавчого провадження стягувач, суд або орган (посадова особа), яким повернуто виконавчий документ, зобов’язані його пред’явити?
1186. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?
1187. Яким шляхом здійснюється реалізація майна?
1188. Яким органом визначається порядок реалізації цінних паперів ?
1189. Які процесуальні документ є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на майно, яке передано в рахунок погашення боргу?
1190. До якої сукупності майна не застосовується реалізація за фіксованою ціною?
1191. Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна оціночна вартість якого не перевищує:
1192. У разі якщо стягувач виявив бажання залишити за собою нереалізоване майно, за якою ціною воно йому передається?
1193. За якою ціною, не реалізоване на перших електронних торгах, майно виставляється на повторні електронні торги?
1194. За якою ціною повторно не реалізоване нерухоме та рухоме майно виставляється на треті електронні торги?
1195. Хто є спостерігачем електронних торгів, відповідно до Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів?
1196. Не пізніше якого терміну після закінчення строку для подання заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна, у разі відсутності таких заперечень, виконавець готує проект заявки на реалізацію арештованого майна?
1197. Протягом якого строку з дня підписання переможцем протоколу електронних торгів Організатор надсилає протокол електронних торгів державному виконавцю, якщо це не предмет іпотеки?
1198. Не пізніше якого строку начальник відповідного відділу державної виконавчої служби повинен затвердити акт про проведені електронні торги?
1199. Протягом якого строку з дня отримання повідомлення виконавця, у разі якщо стягувач письмово не заявить про своє бажання залишити за собою нереалізоване майно, арешт з майна знімається і воно повертається боржникові?
1200. Який строк становить для підготовки до проведення торгів,
реєстрації учасників, огляду майна з дня внесення до системи реалізації арештованого майна лота із стартовою ціною від п’яти тисяч до одного мільйона гривень?
1201. У якому разі припиняється продаж арештованого майна?
1202. Який строк становить для підготовки до проведення торгів,
реєстрації учасників, огляду майна з дня внесення до системи реалізації арештованого майна лота із стартовою ціною до п’яти тисяч гривень?
1203. Після внесення лота зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн. до системи електронних торгів автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який становить:
1204. Що таке електронні торги, відповідно до Порядку реалізації
арештованого майна?
1205. Протягом якого строку Організатор забезпечує демонстрацію майна?
1206. Реалізація за фіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує:
1207. Зі спливом якого строку, другий учасник, котрий запропонував
найвищу ціну, що не нижча за початкову ціну продажу, оголошується
переможцем електронних торгів?
1208. У разі якщо кошти за придбане на електронних торгах майно надійшли з порушенням строків, встановлених Порядком, або переможцем здійснено неповний розрахунок за придбане майно, протягом якого строку з дня зарахування на рахунок органу ДВС, приватного виконавця, вони підлягають поверненню?
1209. Протягом якого строку з дня підписання протоколу переможцем прилюдних торгів, Організатор надсилає останній виконавцю?
1210. Протягом якого строку з дня надходження на рахунок органу ДВС, приватного виконавця, останній повинен повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів у формі аукціону, коштів за придбане майно?
1211. У разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо визначення вартості майна боржника, визначення вартості майна боржника здійснюється?
1212. Протягом якого строку виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам?
1213. Протягом якого строку звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні є дійсним?
1214. У якому разі зберігай може користуватись майном переданим йому на зберігання:
1215. В якому разі особа може одержувати винагороду за зберігання майна?
1216. На підставі якого документу виконавець може передати майно на зберігання іншому зберігачу?
1217. Ким встановлюється порядок та умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт виконавцем в порядку примусового виконання?
1218. На яке майно стягнення за виконавчим документом звертається у першу чергу?
1219. У який строк вилучаються та зараховуються готівкові кошти виявлені у боржника, на відповідні рахунки органів державної виконавчої служби, приватного виконавця?
1220. При примусовому виконанні виконавчого документа виконавцем у боржника виявлено почесні та пам’ятні знаки, яким нагороджений боржник. Які дії має вчинити виконавець?
1221. Стягувач подав письмову заяву про повернення виконавчого документа. Виконавчий збір державним виконавцем не стягнуто. Які дії має вчинити державний виконавець?
1222. Мінімальний розмір заробітної плати станом на початок календарного року становить 1700 грн. Яким має бути мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця?
1223. Чим є страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця перед третіми особами?
1224. Якщо приватним виконавцем не укладено договір страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму, протягом одного місяця з дня видачі наказу про зупинення діяльності приватного виконавця, діяльність припиняється на підставі:
1225. Чи може виконавець в повному обсязі здійснювати свою діяльність у разі відсутності у нього укладеного договору страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму?
1226. Протягом якого часу приватний виконавець зобов’язаний укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності на новий строк?
1227. Що зобов’язаний здійснити приватний виконавець у разі, якщо сума стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими документами, що вже перебувають на виконанні у приватного виконавця, перевищує розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності?
1228. Яким чином здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця, якщо ним не укладено договір про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму?
1229. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити:
1230. У разі видання Міністерством юстиції України наказу про зупинення діяльності приватного виконавця, оскільки ним не укладено договір про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму, виконавець:
1231. Який має становити мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця для правомірності здійснення ним виконавчих дій по стягненню у разі перебування у нього на виконанні протягом року виконавчих документів на загальну суму стягнення десять мільйонів гривень?
1232. Які дії зобов’язаний вчинити приватний виконавець у разі надходження йому на виконання рішення комісії по трудових спорах?
1233. Які дії повинен вчинити виконавець, якщо в ході примусового виконання виконавчого документа виявлено, що у боржника наявні кошти на рахунках у банківських установах?
1234. У разі виявлення виконавцем належного боржникові рухомого майна, що не підлягає державній реєстрації, арешт на відповідне майно накладається:
1235. У разі виявлення належного боржнику транспортного засобу, виконавець проводить його опис шляхом:
1236. Арешт на майно боржника накладається у розмірі виключно:
1237. Під час проведення виконавцем опису автотранспортного засобу, боржником було здійснено спробу його приховування від виконавця. Які дії повинен вчинити виконавець?
1238. Які дії має вчинити виконавець під час проведення опису у разі виявлення у боржника ювелірних виробів із перлів?
1239. Виконавцем 01.11.20.. проведено опис та арешт рухомого майна боржника. 02.11.20.. виконавцем вилучено описане майно з передачею його для реалізації. Чи правомірні дії виконавця та чому?
1240. Чи являються правомірними дії виконавця щодо витребуваення у боржника даних бухгалтерського обліку?
1241. Державний (приватний) виконавець здійснив опис та арешт майна боржника. Яким чином здійснюється визначення вартості майна боржника?
1242. Виконавець отримав повідомлення (заяви) сторін виконавчого провадження, заставодержателя про досягнення згоди щодо вартості майна та про визначену ними вартість майна через 15 днів з дня винесення постанови про арешт майна боржника. Яким чином визначається вартість майна?
1243. У який строк має бути складений звіт про оцінку арештованого майна?
1244. У який строк виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам виконавчого провадження?
1245. Боржник, який не згоден з результатами визначення вартості чи оцінки майна має право:
1246. Про результати визначення вартості чи оцінки майна виконавець повідомляє сторони виконавчого провадження не пізніше:
1247. У разі оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна виконавець:
1248. За якою адресою виконавець повинен надіслати повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна, щоб боржник — юридична особа вважався з ними ознайомлений?
1249. Які дії повинен вчинити виконавець, у разі надходження на його адресу повідомлення боржника про оскарження оцінки майна до суду?
1250. Чи має право виконавець залучити суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання для проведення оцінки окремих предметів, якщо визначити їх вартість складно?
1251. В який строк результати визначення вартості чи оцінки майна можуть бути оскаржені сторонами до суду?
1252. Майно, на яке накладено арешт, крім цінних паперів, виробів (лому) із дорогоцінних металів або каміння, передається на зберігання:
1253. Про передачу арештованого майна на зберігання іншій особі виконавець:
1254. Зберігай майна може отримувати винагороду за його зберігання, якщо її розмір визначений у:
1255. Для передачі арештованого майна іншому зберігачу виконавець:
1256. Розмір та порядок виплати винагороди зберігачу майна визначається:
1257. Яке майно, на яке накладено арешт, не передається на зберігання боржникові або іншій особі?
1258. Хто встановлює розмір і порядок виплати винагороди зберігачу за зберігання торгівельного обладнання, на яке накладено арешт?
1259. Які дії повинен вчинити виконавець, якщо на виконання подано виконавчий документ про стягнення коштів з банківської установи «Пегас», однак на момент пред’явлення виконавчого документу до виконання Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банківської установи «Пегас»?
1260. У разі звернення боржника до виконавця з проханням про зупинення передачі його нерухомого майна на реалізацію у зв’язку із оскарженням ним результатів оцінки майна, виконавець:
1261. Приватний виконавець направив до Міністерства юстиції України повідомлення про початок своєї діяльності, в якому зазначив виконавчий округ, на території якого має намір здійснювати діяльність, а також інформацію про свій офіс та про своїх двох помічників. Які ще обов’язкові відомості повинні бути зазначені у повідомленні?
1262. Виконавцем здійснено опис і арешт належного боржнику транспортного засобу. Обов’язок щодо зберігання такого майна покладено на призначену виконавцем особу — зберігача, який виявив бажання користуватись цим майном. Стягувач заперечує проти цього. Чи має право зберігай користуватись цим майном за таких обставин?
1263. Державному виконавцю надійшла заява стягувана про передачу виконавчого документа від органу державної виконавчої служби — приватному виконавцю. Який(які) процесуальний(ні) документ(и) повинен скласти виконавець у такому разі?
1264. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було описано близько 200 кг полуниці, яку боржник продавав на місцевому ринку. Які первинні дії повинен вчинити виконавець з описаним майном?
1265. Виконавець самостійно визначає вартість майна боржника у разі, якщо сторони виконавчого провадження, а також заставодержатель:
1266. Що є виконавчим округом?
1267. Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких знаходиться:
1268. Де повинна бути розміщена інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їхніх офісів?
1269. За якої умови приватний виконавець має право змінити виконавчий округ?
1270. Яким шляхом відбувається зміна виконавчого округу приватного виконавця?
1271. Яка інформація обов’язково зазначається в повідомленні Міністерству юстиції України про зміну приватним виконавцем виконавчого округу?
1272. На якій території можуть вчинятись виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі?
1273. З дотриманням яких засад здійснюється виконавче провадження?
1274. До засад, з дотриманням яких здійснюється виконавче провадження, не відноситься?
1275. Оберіть правильний варіант однієї з засад виконавчого провадження:
1276. В чому полягає звернення стягнення на майно боржника?
1277. Яким процесуальним документом виконавця оформлюється звернення стягнення на майно боржника ?
1278. Скільки розмірів мінімальної заробітної плати має НЕ перевищувати сума, що підлягає стягненню за виконавчим документом, для того, щоб згідно законодавства НЕ здійснювалось звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло?
1279. В який строк виконавець повинен провести перевірку майнового стану боржника?
1280. Не рідше якого строку після проведення перевірки майнового стану боржника, виконавцем повинна проводитись подальша перевірка щодо виявлення рахунків боржника?
1281. Протягом якого строку після проведення перевірки майнового стану боржника, виконавцем повинна проводитись подальша перевірка щодо виявлення рухомого та нерухомого майна боржника та його майнових прав?
1282. На яке майно звертається стягнення разом з житловим будинком, що належить боржнику?
1283. На яке майно боржника — фізичної особи в останню чергу звертається стягнення?
1284. Протягом якого строку після проведення перевірки майнового стану боржника, виконавцем повинна проводитись подальша перевірка щодо отримання інформації про доходи боржника?
1285. Після отримання якої інформації виконавець накладає арешт на нерухоме майно боржника під час проведення виконавчих дій?
1286. Які дії вчиняє виконавець у разі якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку?
1287. За який рахунок здійснюється виготовлення технічної документації на майно, на яке звертається стягнення, у разі її відсутності, у звязку з чим його неможливо підготувати до реалізації?
1288. Які дії вчиняє виконавець за умови відсутності авансування стягувачем витрат на підготовку технічної документації на нерухоме майно фізичної особи — боржника у встановлений законодавством строк?
1289. В який строк виконавець надсилає органам, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна копії постанов, якими накладено арешт на майно боржника?
1290. Чи може бути звернено виконавцем стягнення на майно, що обліковується на окремому балансі філії боржника — юридичної особи?
1291. У вставленому яким нормативно-правовим актом порядку здійснюється реалізація заставленого майна виконавцем під час здійснення виконавчого провадження?
1292. Протягом якого строку стягувач має здійснити авансування витрат на підготовку технічної документації на нерухоме майно фізичної особи — боржника, у разі відсутності такої документації?
1293. Якими нормативно-правовим актами керується виконавець під час примусового звернення стягнення на предмет іпотеки?
1294. В якому випадку виплачуються кошти заставо держателю, якщо виконавцем було реалізовано заставлене майно боржника для задоволення вимог стягувана, який не є заставодержателем?
1295. В якому порядку виконавцем здійснюється звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню ?
1296. На підставі яких документів здійснюється примусове звернення стягнення на предмет іпотеки?
1297. Коли виконавець повідомляє заставо держателю про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями?
1298. Які дані повинні бути зазначені у рішенні суду при зверненні стягнення на предмет іпотеки, окрім розміру вимог, які підлягають сплаті іпотекодержателю?
1299. Яким шляхом може бути встановлена початкова ціна продажу предмета іпотеки, крім її визначення у рішенні суду та оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав, професійну оціночну діяльність?
1300. Які подальші дії вчиняє виконавець у разі, якщо коштів, що надійшли від реалізації заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувана — заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернено стягнення на заставлене майно?
1301. На заставу якого виду майна поширюються правила, визначені Законом України «Про іпотеку»?
1302. На які державні підприємства поширюється за змістом Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» мораторій на застосування примусової реалізації майна?
1303. Які наслідки наступають, у разі, якщо боржником до дня продажу предмета іпотеки на електронних торгах виконано всі зобов’язання?
1304. На яке майно державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, НЕ поширюється дія мораторію на примусову реалізацію майна?
1305. Яким чином виконавцем, за вимогами, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється звернення стягнення на майно боржника, відносно якого порушено справу про банкрутство?
1306. З якого дня припиняється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів відносно боржника — юридичної особи?
1307. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається:
1308. Яку дію вчиняє виконавець у разі знищення предмета, що мав бути переданий стягувану в натурі?
1309. Який документ складає виконавець під час виконання рішень про передачу стягувану предметів, зазначених у виконавчому документі?
1310. Яку дію вчиняє виконавець у разі відсутності предмета, що мав бути переданий стягувану?
1311. В якому разі виконавець повертає боржникові предмети, зазначені у виконавчому документі, що були вилучені під час виконання рішення?
1312. Які дії вчиняє виконавець у разі пред’явлення до примусового виконання ухвали про визнання права власності на майно, винесеної в порядку Цивільного процесуального кодексу України?
1313. Звернення стягнення на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, розташоване на території проведення антитерористичної операції:
1314. На яке коло осіб не поширюється дія Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» під час звернення стягнення на нерухоме майно, надане як забезпечення кредитів в іноземній валюті?
1315. Які дії вчиняє виконавець у разі, якщо під час звернення стягнення на майно боржника — банківської установи, запроваджено тимчасову адміністрацію такого банку?
1316. Який документ може подати особа, яка не є боржником за виконавчим провадженням, якщо вважає майно, на яке виконавцем накладено арешт, своїм?
1317. Який з вказаних документів є джерелом отримання виконавцем інформації про майновий стан боржника — юридичної особи з метою звернення стягнення на його майно?
1318. За наявності якої умови виконавець може безперешкодно ввійти до житлового приміщення боржника під час примусового звернення стягнення на майно боржника — фізичної особи?
1319. Яким чином здійснюється обтяження майна боржника під час звернення стягнення на нерухоме майно боржника?
1320. За наявності якого документа виконавець, під час звернення стягнення на майно боржника, у разі його вилучення, з метою перевезення такого майна використовує транспортні засоби стягувана або боржника?
1321. Які особи (особа) повинні бути залучені в обов’язковому порядку під час примусового вилучення та передачі майна боржника на зберігання?
1322. Які дії вчиняє виконавець у разі якщо під час виконання була виявлена встановлена законом заборона на звернення стягнення на майно боржника, що було арештоване виконавцем під час відкриття виконавчого провадження, якщо в боржника відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення?
1323. У разі реєстрації якої кількості учасників проводяться торги з реалізації предмету іпотеки?
1324. Чи підлягає поверненню авансовий внесок стягувана у разі закінчення виконавчого провадження у зв’язку з письмовою відмовою стягувана від одержання предметів, вилучених у боржника?
1325. На нерухомість якої загальної граничної площі може бути звернуто стягнення виконавцем, якщо така нерухомість є предметом іпотеки, що забезпечує виконання кредиту в іноземній валюті?
1326. З якого моменту виникає пріоритет права іпотеко держателя на задоволення забезпеченою іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки відносно зареєстрованих у встановленому законом порядку прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку майно?
1327. Що є істотною умовою іпотечного договору земельної ділянки?
1328. У іпотеку був переданий об’єкт незавершеного будівництва. Які правові наслідки виникають у разі завершення будівництва будівлі (споруди), житлового будинку або житлової квартири?
1329. В якому обсязі майновий поручитель несе відповідальність перед іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов’язання?
1330. В межах якої процедури здійснюється реалізація предмета іпотеки на торгах під час примусового виконання рішення суду?
1331. На підставі якого (яких) документа (документів) нотаріус видає покупцеві предмету іпотеки свідоцтво про придбання майна на прилюдних (електронних) торгах?
1332. Що є істотною особливістю застави товару в обороті, на відміну від інших видів застави, яку повинен враховувати виконавець?
1333. У яких випадках допускається звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами ?
1334. Протягом якого часу з дня проведення торгів можуть бути оскаржені результати торгів з реалізації предмета іпотеки?
1335. В який спосіб фізична особа — підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями, пов’язаними з веденням підприємницької діяльності?
1336. Який вид відповідальності передбачений законодавством у разі ненадання боржником на вимогу виконавця декларації про доходи та майно, що подається відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»?
1337. Які дії вчиняє виконавець, якщо в заяві стягувана про відкриття виконавчого провадження, зазначено вимогу накласти арешт на все майно боржника?
1338. На який рахунок покупець повинен внести кошти за придбане майно, у разі його продажу боржником за погодженням із стягувачем, у випадку коли при відкритті виконавчого провадження виконавцем накладено арешт на майно боржника?
1339. Які правові наслідки щодо арешту майна настають у разі зупинення вчинення виконавчих дій під час звернення стягнення на майно боржника?
1340. Які дії повинен вчинити виконавець до накладення арешту на конкретне майно боржника, у разі, якщо в заяві стягувана зазначено таке майно боржника?
1341. В якому разі здійснюється звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи?
1342. Які дії вчиняє виконавець у разі закінчення виконавчого провадження на підставі письмової відмови стягувана від одержання предметів, вилучених у боржника під час виконання рішення про їх передачу стягувану?
1343. У разі, якщо у боржника відсутній предмет застави товарної аграрної розписки, який він за виконавчим написом має передати стягувану, виконавець:
1344. Як має діяти виконавець відносно передачі стягувану предметів, що присуджені за виконавчим написом нотаріуса на підставі аграрної розписки, якщо стягувачем та боржником не досягнуто згоди щодо якості таких предметів?
1345. Що є умовою для звернення стягнення на майно боржника при виконанні рішень про стягнення аліментів?
1346. Що є особливістю звернення стягнення на предмет застави за аграрною розпискою?
1347. Який документ посвідчує право власності боржника на земельну частку (пай)?
1348. Право звернення стягнення на предмет застави у разі часткового виконання боржником зобов’язання, забезпеченого заставою:
1349. Що таке заклад?
1350. Яким чином виконавець звертає стягнення на тварин, що належать боржнику, у разі їх виявлення під час виконання виконавчого документа?
1351. В якому обсязі звертається стягнення на складну річ?
1352. Які дії повинен вчинити виконавець після вилучення під час опису у боржника ювелірних виробів з дорогоцінних металів?
1353. Кого може залучити виконавець для проведення виконавчих дій при зверненні стягнення на підприємство як на цілісний майновий комплекс, крім залучення суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?
1354. Чим підтверджується наявність у боржника права на частку в статутному капіталі товариства?
1355. В який строк з дня надходження запиту до створення умов для безпосереднього доступу виконавців до державних баз даних та реєстрів, що містять інформацію про майно боржників, органи виконавчої влади, що забезпечують ведення таких баз та реєстрів, подають таку інформацію на письмові запити виконавців?
1356. Що є правовстановлюючим документом, підтверджуючим право власності боржника на багаторічні насадження?
Відповідь: Багаторічні насадження не можуть розглядатись як окремий об’єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони розташовані. До такого висновку дійшов ВСУ в постанові від 25 лютого 2015 року №6-14цс15, текст якої друкує «Закон і Бізнес».
1357. Яким чином звертається стягнення на майно боржника за виконавчим документом, яке було успадковано його родичами після його смерті?
1358. До якої категорії згідно з чинним законодавством відносяться банківські метали?
1359. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення
стягнення на предмет іпотеки, а саме квартиру загальною площею 150 кв.м. Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою — резидентом України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім
зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та рахунок відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів, які подальші дії має вчинити виконавець стосовно квартири?
1360. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення
стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру, загальною площею 150 кв.м. Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою — резидентом України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім
зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та рахунок, відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів, які подальші дії має вчинити (або не вчинити) виконавець стосовно житлового будинку?
1361. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення
стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру, загальною площею 150 кв.м. Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою — резидентом України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім
зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та рахунок, відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів, які подальші дії має вчинити (або не вчинити) виконавець стосовно транспортного засобу?
1362. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження по
примусовому виконанню виконавчого напису нотаріуса про звернення
стягнення на предмет іпотеки, а саме: квартиру, загальною площею 150 кв.м. Виконавцем в ході примусового виконання було встановлено, що вказана квартира виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за споживчим кредитом, наданим йому кредитною установою — резидентом України в іноземній валюті. Також виконавцем встановлено, що крім
зазначеної квартири боржник має житловий будинок, транспортний засіб та рахунок, відкритий у банківській установі. З урахуванням викладених фактів, які подальші дії має вчинити (або не вчинити) виконавець стосовно виявленого рахунку у банківській установі?
1363. На виконанні у виконавця перебуває виконавчий лист, виданий 25.04.2015 про стягнення заборгованості з фізичної особи на користь господарського товариства у розмірі 45 000 грн. Під час проведення виконавчих дій, виконавцем було виявлено майно боржника, а саме нежитлове приміщення, що перебуває в іпотеці у банку «Б» з 05.01.2015. Банк «Б» заперечував проти звернення стягнення на нежитлове приміщення для задоволення вимог стягувача. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути стягнення на нежитлове приміщення боржника для задоволення вимог стягувача за виконавчим провадженням? Чому?
1364. На виконанні у виконавця перебуває виконавчий лист суду, виданий
25.04.2015, про стягнення заборгованості з фізичної особи на користь господарського товариства у розмірі 45 000 грн. Під час проведення виконавчих дій, виконавцем було виявлено майно боржника, а саме: транспортний засіб, який перебуває у заставі банку «А» з 01.05.2016; нежитлове приміщення, що перебуває в іпотеці у банку «Б» з 05.01.2015; станок, який боржник використовує в побуті. Банки «А» та «Б» заперечували проти звернення стягнення на транспортний засіб та нежитлове приміщення відповідно для задоволення вимог стягувача. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути стягнення на станок боржника? Чому?
1365. 1365. На виконанні у виконавця перебуває виконавчий лист, виданий
25.04.2015, про стягнення заборгованості з фізичної особи на користь господарського товариства у розмірі 45 000 грн. Під час проведення виконавчих дій, виконавцем було виявлено майно боржника, а саме: транспортний засіб, який перебуває у заставі банку «А» з 01.05.2016; нежитлове приміщення, що перебуває в іпотеці у банку «Б» з 05.01.2015; державна нагорода, якою нагороджений боржник. Банки «А» та «Б» заперечували проти звернення стягнення на транспортний засіб та нежитлове приміщення відповідно для задоволення вимог стягувача. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути стягнення на державну нагороду, якою нагороджений боржник? Чому?
1366. Виконавцем виконується в примусовому порядку виконавчий лист щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі 9000 грн. Під час проведення виконавчих дій було встановлено, що жодного майна, крім квартири, в якій мешкає боржник, не має, проте виявлено факт отримання боржником пенсії. Виконавцем було винесено постанову про звернення стягнення на 20% пенсії боржника до повного погашення заборгованості та направлено для виконання до органів ПФУ. В подальшому стягувач звернувся до виконавця з заявою, в якій зазначив, що він не надає згоди на отримання суми боргу частинами, а також наполягав на зверненні стягнення на виявлене нерухоме майно боржника — квартиру. Тому, виконавцем було звернуто стягнення на квартиру боржника. Так, відповідну квартиру було передано на реалізацію ДП «СЕТАМ». Дана квартира не була реалізована з електронних торгів. З урахуванням викладених фактів, чи були правомірні дії виконавця щодо винесення постанови про звернення стягнення на 20 % пенсії боржника без письмової згоди стягувана?
1367. Виконавцем виконується в примусовому порядку виконавчий лист щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі 9000 грн. Під час проведення виконавчих дій було встановлено, що жодного майна, крім квартири, в якій мешкає боржник, не має. Тому, виконавцем було звернуто стягнення на квартиру боржника. Так, відповідну квартиру було передано на реалізацію ДП «СЕТАМ». Дана квартира не була реалізована з перших електронних торгів, тому, вона виставлена на повторні електронні торги за ціною, що становить 70 відсотків від її вартості. Квартира боржника повторно не реалізувалась, тому, на треті електронні торги була виставлена за ціною, що становить 50 відсотків від її вартості. Однак, й на третіх електронних торгах квартира реалізована не була. У зв’язку з чим, виконавець повідомив про це стягувану і запропонував йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна. Чи вірну вартість нерухомого майна було визначено ДП «СЕТАМ» при виставленні нерухомого майна на треті електронні торги?
1368. Виконавцем під час виконання виконавчого листа щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості було звернуто стягнення на виявлене нерухоме майно боржника — квартиру, яку передано на реалізацію ДП «СЕТАМ». Дана квартира не була реалізована з перших електронних торгів, тому була виставлена на повторні електронні торги за ціною, що становить 70 відсотків від її вартості. Чи вірну вартість нерухомого майна було визначено ДП «СЕТАМ» при виставленні нерухомого майна на повторні електронні торги?
1369. Виконавцем виконується в примусовому порядку виконавчий лист щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі 9000 грн. Під час проведення виконавчих дій було встановлено, що жодного майна, крім квартири, в якій мешкає боржник, не має, проте виявлено факт отримання боржником пенсії. Виконавцем було винесено постанову про звернення стягнення на 20% пенсії боржника до повного погашення заборгованості та направлено для виконання до органів ПФУ. В подальшому стягувач звернувся до виконавця з заявою, в якій зазначив, що він не надає згоди на отримання суми боргу частинами, а також наполягав на зверненні стягнення на виявлене нерухоме майно боржника — квартиру. Тому, виконавцем було звернуто стягнення на квартиру боржника. З урахуванням викладених фактів, чи правомірні дії виконавця щодо звернення стягнення на квартиру боржника?
1370. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі 12 000 грн. виконавцем виявлено майно належне боржнику: автомобіль, який перебуває в заставі у банку — суб’єктом господарювання, призначеним виконавцем було визначено вартість автомобіля — 10 000 грн., вартість квартири
— 27 000 грн. та вартість холодильника — 750 гри. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути стягнення на квартиру боржника? Чому?
1371. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі 12 000 грн. виконавцем виявлено майно, належне боржнику: автомобіль, який перебуває в заставі у банку «А» (право застави цього банку виникло до ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів); квартира, в якій мешкає боржник; холодильник. Також, виконавцем встановлено, що боржник отримує допомогу на лікування. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути стягнення на холодильник боржника, якщо у сім’ї боржника це єдиний холодильник?
1372. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі 12 000 грн. виконавцем виявлено майно належне боржнику: автомобіль, який перебуває в заставі у банку «А» (право застави цього банку виникло до ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів); квартира, в якій мешкає боржник; холодильник. Також, виконавцем встановлено, що боржник отримує допомогу на лікування. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути стягнення на виплату боржнику допомоги на лікування?
1373. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення заборгованості з юридичної особи «А» із заробітної плати та один виконавчий документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б». Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить 1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було виявлено наявність рахунку боржника в банківській установі «В», а також майно боржника, а саме: предмети інтер’єру офісу, транспортний засіб, який перебуває в заставі у банку «Г», обладнання та сировина, призначені для використання у виробництві. Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку «В», кошти на якому були відсутні, проведено опис та арешт виявленого майна. Під час проведення оцінки арештованого майна відносно боржника господарським судом було порушено справу про банкрутство, відповідна ухвала була надана виконавцеві розпорядником майна. Крім того, виконавцем встановлено, що боржником відкритий новий рахунок у банку «Д». З урахуванням викладених фактів, які подальші дії відносно арештованого майна має вчинити виконавець?
1374. В ході примусового виконання виконавчого листа щодо стягнення з одного громадянина на користь іншого громадянина заборгованості у розмірі 12 000 грн. виконавцем виявлено майно належне боржнику: автомобіль, який перебуває в заставі у банку — суб’єктом господарювання, призначеним виконавцем було визначено вартість автомобіля — 10 000 грн., вартість квартири
— 27 000 грн. та вартість холодильника — 750 грн. З урахуванням викладених фактів, чи може виконавець звернути стягнення на автомобіль боржника у разі отримання інформації від банку «А» про те, що сума заборгованості боржника перед цим банком становить 6 000 грн., при цьому боржник заперечує проти звернення стягнення на дане майно?
1375. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення з юридичної особи «А» заборгованості із заробітної плати та один виконавчий документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б». Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить 1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було виявлено рахунок боржника в банківській установі «В», а також майно боржника, а саме: предмети інтер’єру офісу; транспортний засіб, який перебуває в заставі у банку «Г», обладнання та сировина, призначені для використання у виробництві. Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку «В», кошти на якому були відсутні. Виконавцем проведено опис та арешт виявленого майна. Під час проведення оцінки арештованого майна відносно боржника господарським судом було порушено справу про банкрутство, відповідна ухвала була надана виконавцеві розпорядником майна. Крім того, виконавцем встановлено, що боржником відкритий новий рахунок у банку «Д». Чи повинен виконавець повідомити банк «Г» про звернення стягнення на транспортний засіб боржника?
1376. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення з юридичної особи «А» заборгованості із заробітної плати та один виконавчий документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б». Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить 1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій виконавцем було виявлено рахунок боржника в банківській установі «В», а також майно боржника, а саме: предмети інтер’єру офісу; транспортний засіб, який перебуває в заставі у банку «Г», обладнання та сировина, призначені для використання у виробництві. Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку «В», кошти на якому були відсутні. Виконавцем проведено опис та арешт виявленого майна. Під час проведення оцінки арештованого майна відносно боржника господарським судом було порушено справу про банкрутство, відповідна ухвала була надана виконавцеві розпорядником майна. Крім того, виконавцем встановлено, що боржником відкритий новий рахунок у банку «Д». З урахуванням викладених фактів, у разі не порушення господарським судом відносно боржника справи про банкрутство, в якій черговості виконавець має звертати стягнення на майно боржника: предмети інтер’єру офісу, обладнання та сировину?
1377. На виконанні у виконавця перебуває зведене виконавче провадження, до складу якого входять три виконавчі документи про стягнення з юридичної особи «А» заборгованості із заробітної плати та один виконавчий документ про стягнення заборгованості на користь юридичної особи «Б». Загальна сума заборгованості за зведеним виконавчим провадженням становить 1 500 000 грн. Під час проведення виконавчих дій, виконавцем було виявлено наявність рахунку боржника в банківській установі «В», а також, майно боржника, а саме: предмети інтер’єру офісу; транспортний засіб, який перебуває в заставі у банку «Г», обладнання та сировина, призначені для використання у виробництві. Виконавцем виявлений рахунок боржника в банку «В», кошти на якому були відсутні. Виконавцем проведено опис та арешт виявленого майна. Під час проведення оцінки арештованого майна, відносно боржника господарським судом було порушено справу про банкрутство, відповідна ухвала була надана виконавцеві розпорядником майна. Крім того, виконавцем встановлено, що боржником відкритий новий рахунок у банку «Д». Які дії повинен вчинити виконавець стосовно відкриття боржником рахунку в банку «Д»?
1378. В який термін може бути заявлений стягувачем, боржником або їхніми представниками відвід виконавцю?
1379. Хто має право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження?
1380. Виконавчий документ містить наступну обов’язкову інформацію про рішення :
1381. Яку обов’язкову інформацію для звернення до примусового виконання має бути зазначено в резолютивній частині рішення?
1382. У виконавчому документі зазначається резолютивна частина рішення, що передбачає:
1383. Інформація про дату набрання рішенням законної сили зазначається у виконавчих документах:
1384. У виконавчому документі зазначається строк:
1385. Які встановлено вимоги щодо зазначення у виконавчому документі Ідентифікаційного коду юридичної особи боржника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб?
1386. Які вимоги встановлено щодо зазначення у виконавчому документі Ідентифікаційного коду стягувачів фізичних осіб — підприємців?
1387. Які встановлено вимоги щодо зазначення у виконавчому документі даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб — платників податків)?
1388. Які встановлено вимоги щодо зазначення у виконавчому документі реквізитів банківських рахунків боржника?
1389. На примусове виконання пред’явлено виконавчий документ виданий на підставі рішення міжнародного юрисдикційного органу, вимогам якого правового акту повинен відповідати такий виконавчий документ?
1390. Які встановлено вимоги, щодо зазначення у виконавчому документі кількості сторін, у разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів?
1391. Які встановлено вимоги щодо наявності у виконавчому документі підпису посадової особи і печатки органу, що його видав?
1392. Якою печаткою скріплюється виконавчий документ?
1393. Який строк встановлений для повернення виконавцем виконавчого документа стягувану без прийняття до виконання?
1394. Яке рішення приймає виконавець щодо виконавчого документа, рішення по якому не набрало законної сили?
1395. Які дії вчиняє виконавець, якщо при подачі виконавчого документу до виконання боржника визнано банкрутом?
1396. Які дії вчиняє виконавець, якщо при подачі виконавчого документу до виконання Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника?
1397. Які дії вчиняє виконавець, якщо при пред’явленні виконавчого документу до виконання юридичну особу — боржника припинено?
1398. Які дії вчиняє виконавець, якщо при подачі виконавчого документу до виконання стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення?
1399. Які дії вчиняє виконавець, якщо подано до виконання виконавчий документ, що не передбачає застосування заходів примусового виконання рішень?
1400. Які дії вчиняє виконавець, якщо при пред’явленні до виконання виконавчого документа про поновлення на роботі стягувачем не надано підтвердження сплати авансового внеску?
1401. Які дії вчиняє виконавець, якщо виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання?
1402. Які дії вчиняє виконавець, якщо виконавчий документ пред’явлено не за місцем виконання або не за підвідомчістю?
1403. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника виконується у строк:
1404. Який розмір авансового внеску сплачує стягувач за примусове виконання рішення про поновлення на роботі?
1405. Рішення про поновлення на роботі вважається виконаним боржником з дня:
1406. Яка відповідальність передбачена за повторне невиконання рішення суду про поновлення на роботі?
1407. До якого органу виконавець зобв»язаний надіслати повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення у разі повторного невиконання без поважних причин рішення про поновлення на роботі?
1408. Рішення про поновлення на роботі виконується за обов’язкової участі:
1409. Який розмір неоподатковуваних мінімумів доходів громадян становить штраф, що накладається виконавцем у разі невиконання без поважних причин боржником — юридичною особою рішення про поновлення на роботі?
1410. У разі невиконання без поважних причин боржником — посадовою особою рішення про поновлення на роботі, виконавець виносить постанову про накладення штрафу в розмірі:
1411. Який розмір неоподатковуваних мінімумів доходів громадян становить штраф, що накладається виконавцем, у разі невиконання без поважних причин боржником — фізичною особою підприємцем рішення про поновлення на роботі?
1412. Визначити поняття дебітора. Це особа:
1413. Виконавець має право звернутися за інформацією про дебіторську заборгованість боржника до:
1414. Який процесуальний документ направляє виконавець до органів доходів і зборів з метою отримання інформації про дебіторську заборгованість боржника?
1415. В ході примусового виконання рішення про стягнення з боржника на користь стягувана боргу 200 тисяч гривень, виконавець встановлює у боржника наявність дебіторської заборгованості в сумі 100 тисяч гривень (дебіторська заборгованість підтверджена органами доходів і зборів). Зазначені кошти знаходяться на рахунку дебітора в банку. Які дії повинен провести виконавець для звернення стягнення на зазначені кошти?
1416. В який строк органи доходів і зборів, з дня одержання вимоги виконавця, зобов’язані надати необхідні документи та інформацію про наявність у боржника дебіторської заборгованості?
1417. До якої установи виконавець має повноваження звернутися за інформацією про дебіторську заборгованість боржника?
1418. Органи доходів і зборів на запит виконавця про дебіторську заборгованість боржника зобов’язані надати:
1419. Виконавець має повноваження на звернення до органів доходів і зборів для виявлення дебіторської заборгованості стосовно боржника:
1420. На вимогу виконавця, про наявність у боржника дебіторської заборгованості, органи доходів і зборів зобов’язані надати необхідні документи та інформацію протягом строку:
1421. Які повноваження має виконавець щодо звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб?
1422. Після надходження відомостей про наявність майна боржника, що перебуває в інших осіб, виконавець проводить наступні виконавчі дії:
1423. Які виконавчі дії вчиняє виконавець у випадку здійснення перешкод у вилученні майна боржника, що перебуває в іншої особи?
1424. Готівка та майно, що належать боржнику від інших осіб, вилучаються у таких осіб виконавцем за обов’язкової присутності:
1425. На належні боржникові від інших осіб кошти, що перебувають на рахунках в банках та інших фінансових установах, виконавець звертає стягнення на підставі:
1426. Приватний виконавець має право залучати працівників поліції:
1427. Виконавець при виявленні майна та коштів що належать боржнику від інших осіб має повноваження:
1428. Для залучення працівників поліції при проведенні виконавчих дій приватний виконавець:
1429. У залученні працівників поліції для проведення виконавчих дій приватному виконавцю може бути відмовлено з підстав:
1430. Працівники поліції, залучені постановою приватного виконавця для проведення виконавчих дій, у виконавчому проваджені мають статус:
1431. Який виконавчий документ підлягає примусовому виконанню виконавцем?
1432. На підставі яких рішень видаються виконавчі документи?
1433. Який виконавчий документ підлягає примусовому виконанню на підставі рішення комісії по трудових спорах?
1434. Примусовому виконанню підлягають рішення інших державних органів та рішення Національного банку України за умови:
1435. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий лист Хмельницького районного суду наступного змісту » Визнати право власності Сидоренко І. І на житловий будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Будівельників, № 14. В позові Ярошенко П. П. до Сидоренко І.І. про визнання права користування майном відмовити». Боржником за даним виконавчим листом визнано: Ярошенко П. П., стягувачем: Сидоренко І.І. Стягувач у заяві просить виконати рішення суду в примусовому порядку шляхом доведення до боржника рішення суду, вселення в житловий будинок та усунення перешкод в користуванні житловим будинком, так як фактично житлове приміщення знаходиться у користуванні боржника, який перешкоджає стягувану у користуванні будинком. Які процесуальні дії має вчинити приватний виконавець?
1436. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий лист Хмельницького районного суду наступного змісту » Визнати право власності Сидоренко І. І на житловий будинок за адресою м. Хмельницький, вул. Будівельників, № 14. В позові Ярошенко П. П. до Сидоренко І.І. про визнання права користування майном відмовити». Боржником за даним виконавчим листом визнано: Ярошенко П. П., стягувачем: Сидоренко І.І. Стягувач у заяві просить виконати рішення суду в примусовому порядку шляхом доведення до боржника рішення суду, вселення в житловий будинок та усунення перешкод в користуванні житловим будинком, так як фактично житлове приміщення знаходиться у користуванні боржника, який перешкоджає стягувану у користуванні будинком. Вказати підставу повернення виконавчого документа стягувану?
1437. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий документ про стягнення коштів з державного підприємства, частка держави у статутному капіталі якого перевищує 25% та яке фінансується виключно за кошти державного бюджету. Стягувачем є приватна особа, яка в заяві про пред’явлення виконавчого документа до виконання пропонує звернути стягнення на рухоме майно боржника, що безпосередньо не використовується у виробництві. Які дії має вчинити приватний виконавець?
1438. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення коштів з державного підприємства, частка держави у статутному капіталі якого перевищує 25% та яке фінансується виключно за кошти державного бюджету. Стягувачем є приватна особа, яка в заяві про пред’явлення виконавчого документа до виконання пропонує звернути
стягнення на рухоме майно боржника, що безпосередньо не використовується у виробництві. Чи підлягає виконанню приватним виконавцем такий виконавчий документ?
1439. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий
документ про стягнення коштів з державного підприємства, частка держави у статутному капіталі якого перевищує 25% та яке фінансується виключно за кошти державного бюджету. Стягувачем є приватна особа, яка в заяві про пред’явлення виконавчого документа до виконання пропонує звернути
стягнення на рухоме майно боржника, що безпосередньо не використовується у виробництві. Які примусові виконавчі дії може вчинити приватний виконавець?
1440. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами округу приватного виконавця. Які виконавчі дії має вчинити приватний виконавець?
1441. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами округу приватного виконавця. Вказати підставу повернення виконавчого документа?
1442. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами округу приватного виконавця. Які виконавчі дії може вчинити приватний виконавець?
1443. На виконання до приватного виконавця пред’явлено виконавчий документ про стягнення боргу з боржника приватного підприємства. В заяві стягувач зазначив, що боржник знаходиться в іншій області (за межами округу приватного виконавця) та пропонує оплатити витрати на виконання за межами округу приватного виконавця. Чи має право приватний виконавець прийняти до виконання такий виконавчий документ?
1444. Яке майно (кошти) НЕ включається до складу спадщини у разі смерті приватного виконавця?
1445. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, зобов’язані переказати залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій. На підставі якого документу банк переказує ці кошти?
1446. Яке майно (кошти) НЕ включається до складу спадщини у разі смерті приватного виконавця?
1447. На які кошти НЕ може бути накладено арешт або звернено стягнення за боргами приватного виконавця?
1448. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, зобов’язані переказати залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій. На підставі платіжної вимоги якого органу (особи) банк переказує ці кошти?
1449. Який із рахунків для здійснення діяльності приватного виконавця може бути відкритий лише в державному банку?
1450. До Міністерства юстиції України надійшло звернення приватного виконавця про зупинення ним діяльності у зв’язку із тимчасовою відсутністю. Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем?
1451. Діяльність приватного виконавця була зупинена на підставі поданої заяви у зв’язку із його тимчасовою відсутністю, а саме перебуванням у відпустці строком 24 дні. В установленому порядку було вирішено питання щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?
1452. До Міністерства юстиції України надійшло звернення приватного виконавця про зупинення ним діяльності за власним бажанням. Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем?
1453. Діяльність приватного виконавця була зупинена на підставі поданої заяви за власним бажанням. В установленому порядку було вирішено питання щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?
1454. У зв’язку з не укладенням договору про страхування цивільно- правової відповідальності на належну страхову суму діяльність приватного виконавця була зупинена. Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем?
1455. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку з не укладенням договору про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму. В установленому порядку було вирішено питання щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?
1456. До приватного виконавця застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця. Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем:
1457. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із застосовуванням дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності строком на п’ять місяців. В установленому порядку було вирішено питання щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?
1458. До приватного виконавця як обвинуваченого у кримінальному провадженні застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у робочий час, у зв’язку з чим діяльність приватного виконавця була зупинена. Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем?
1459. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із застосовуванням до нього як обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. В установленому порядку було вирішено питання щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?
1460. У зв’язку із несплатою приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних виконавців України діяльність приватного виконавця була зупинена. Який орган (особа) повинен вирішити питання про заміщення приватного виконавця іншим приватним виконавцем?
1461. У зв’язку із несплатою приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних виконавців України діяльність приватного виконавця була зупинена. В установленому порядку вирішено питання щодо заміщення цього приватного виконавця іншим приватним виконавцем. Коли припиняється заміщення приватного виконавця в такому випадку?
1462. На підставі заяви приватного виконавця про зупинення діяльності за власним бажанням діяльність приватного виконавця була зупинена. Між приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто згоди про заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше рішення стягувана. Які дії в подальшому вчиняються з виконавчими документами?
1463. У зв’язку із тимчасовою відсутністю приватного виконавця, що триває понад 10 календарних днів, діяльність приватного виконавця була зупинена. Між приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто згоди про заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше рішення стягувана. Які дії в подальшому вчиняються з виконавчими документами?
1464. У зв’язку із не укладенням договору про страхування цивільно- правової відповідальності на належну страхову суму діяльність приватного виконавця була зупинена. Між приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто згоди про заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше рішення стягувана. Які дії в подальшому вчиняються з виконавчими документами?
1465. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із
застосуванням до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця. Між приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто згоди про заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше рішення стягувана. Які дії в подальшому вчиняються з виконавчими документами?
1466. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку із
несплатою приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних виконавців України. Між приватним виконавцем та стягувачем не досягнуто згоди про заміщення приватного виконавця та відсутнє подальше рішення стягувана. Які дії в подальшому вчиняються з виконавчими документами?
1467. Приватний виконавець, який заміщує приватного виконавця, вчиняє виконавчі дії від свого імені та:
1468. Приватний виконавець, який заміщує іншого приватного виконавця, вчиняє виконавчі дії від свого імені та:
1469. Про зупинення діяльності за власним бажанням на підставі відповідної заяви приватний виконавець зобов’язаний повідомити Міністерство юстиції України не пізніш як:
1470. Не пізніше якого строку з дня виявлення майна боржника на нього повинен бути накладений арешт ?
1471. В заяві стягувана про відкриття виконавчого провадження зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах. Які дії повинен вчинити виконавець?
1472. У разі якщо в заяві стягувана про відкриття виконавчого провадження зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження:
1473. Платіжні вимоги на примусове списання коштів надсилаються не пізніше:
1474. Не пізніше якого строку з дня отримання інформації про місцезнаходження майна боржника здійснюються його опис та арешт?
1475. У разі виявлення майна виконавцем під час проведення перевірки майнового стану боржника за місцем проживання (перебування) фізичної особи та місцезнаходженням юридичної особи опис та арешт цього майна здійснюється:
1476. Після надходження до виконавця документів, що підтверджують наявність підстав для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини, постанова про зняття арешту виноситься:
1477. Порушення строків прийняття рішень та вчинення виконавчих дій виконавцями:
1478. З метою звільнення майна, на яке накладено арешт виконавцем, з-під арешту, особа, яка, вважає, що останнє належить їй, звертається до:
1479. Які дії вчиняються у разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника?
1480. Не пізніше якого строку з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення, виконавець зобов’язаний зняти арешт з коштів на рахунку боржника?
1481. Який з нижчеперелічених пунктів НЕ є підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини:
1482. Який з нижчеперелічених пунктів НЕ є підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини:
1483. Який з нижчеперелічених пунктів НЕ є підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини:
1484. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є отримання виконавцем документального підтвердження:
1485. Виконавцем отримано документальне підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення. При виконанні рішень яких категорій вказане є підставою для зняття арешту з іншого майна (коштів) боржника?
1486. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є отримання виконавцем:
1487. В який строк виконавець зобов’язаний зняти арешт з майна у разі надходження до нього судового рішення про зняття арешту з майна боржника, яке набрало законної сили:
1488. Порушення порядку накладення арешту, встановленого Законом України «Про виконавче провадження» є підставою для зняття арешту з майна боржника:
1489. Підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є:
1490. Підставами для зняття виконавцем арешту з частини майна (коштів) боржника є отримання виконавцем:
1491. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є отримання виконавцем:
1492. Погашення заборгованості із сплати періодичних платежів є підставою для зняття арешту:
1493. У разі нереалізації майна на третіх електронних торгах виконавець повідомляє про це стягувану і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна. Відсутність протягом якого строку з дня отримання такого повідомлення письмової заяви стягувана про його бажання залишити за собою нереалізоване майно є підставою для зняття арешту з майна боржника:
1494. Особа пропрацювала помічником приватного виконавця один рік, після чого виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця. Які дії повинна вчинити така особа?
1495. Що є підставою видачі посвідчення помічника приватного виконавця?
1496. Коли приватний виконавець зобов’язаний організувати свій офіс?
1497. Стягувач звернувся до виконавця з заявою про примусове виконання рішення щодо стягнення з боржника — юридичної особи грошових коштів. Які дії повинен вчинити виконавець у випадку, якщо постановою господарського суду боржника визнано банкрутом?
1498. Приватний виконавець пошкодив автомобіль дружини державного виконавця. Чи нестиме приватний виконавець кримінальну відповідальність відповідно до статті 347 Кримінального кодексу України: «Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця»? Хто є суб’єктом злочину, передбаченого статтею 368-4 Кримінального кодексу України «Підкуп особи, яка надає публічні послуги»?
1499. Яке з нижчеперелічених положень Кримінального процесуального кодексу України НЕ відноситься до особливостей кримінального провадження по відношенню до приватного виконавця?
1500. Автоматизованою системою відбору арбітражних керуючих для призначення розпорядником майна боржника визначено приватного виконавця, який раніше здійснював примусове виконання судового рішення, у якому боржник був стороною виконавчого провадження. Чи може бути призначено такого приватного виконавця розпорядником майна боржника?
1501. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, хто має право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з невиконанням законних вимог державного виконавця від імені органів державної виконавчої служби?
1502. Хто може бути Головою Дисциплінарної комісії приватних виконавців?
1503. Боржник звернувся до господарського суду з заявою про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню. Чи має право суд своєю ухвалою зупинити стягнення за цим наказом до розгляду заяви та за яких умов?
1504. За чиєю заявою за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, господарський суд, який видав виконавчий документ, НЕ має права прийняти рішення про зміну способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови?
1505. Після набрання судовим рішенням у господарській справі законної сили, в процесі виконання судового рішення, сторони досягай згоди щодо укладення мирової угоди. Коли сторони мають право укласти таку мирову угоду та подати її на затвердження господарському суду, який виніс відповідне рішення?
1506. Після прийняття апеляційним господарським судом рішення стягувач звернувся до виконавця з заявою про примусове виконання рішення та виконавцем відкрито виконавче провадження. Боржник оскаржив рішення апеляційного господарського суду до касаційної інстанції. В якому випадку виконавець повинен зупинити вчинення виконавчих дій в цьому виконавчому провадженні?
1507. Протягом якого строку господарський суд має розглянути заяву сторони виконавчого провадження про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання?
1508. Яка територіальна підсудність встановлена Гоподарським процесуальним кодексом України щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця щодо виконання судового рішення?
1509. Протягом якого строку боржник має право оскаржити дії приватного виконавця до господарського суду, якщо на думку боржника, приватний виконавець, накладаючи арешт на майно боржника, порушив норми Закону України «Про виконавче провадження»?
1510. Постанова господарського суду про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури набирає законної сили в наступний строк:
1511. Яке порушення норм процесуального права є безумовною підставою для скасування рішення господарського суду в апеляційному або касаційному порядку?
1512. Протягом якого строку суд касаційної інстанції має розглянути касаційну скаргу на постанову апеляційного господарського суду, ухвалену за результатами апеляційного розгляду рішення місцевого господарського суду?
1513. Підставою для відмови в прийнятті позовної заяви у господарському судочинстві є:
1514. Третейським судом було розглянуто спір між сторонами — юридичними особами, прийнято рішення про задоволення позовних вимог та стягнення з боржника грошових коштів. Який документ подається стягувачем виконавцю для примусового виконання рішення третейського суду?
1515. Коли позивач має право подати до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову в господарському процесі?
1516. До якого органу оскаржуються рішення, дії або бездіяльність приватного виконавця щодо виконання рішень органів (посадових осіб), крім судових рішень?
1517. Вирішуючи спір адміністративний суд задовольнив позов особи до п’яти відповідачів. Як повинен діяти суддя в цьому випадку, видаючи виконавчий лист?
1518. За чиєю ініціативою адміністративний суд, який видав виконавчий документ, має право прийняти рішення про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення, у зв’язку з наявністю обставин, що ускладнюють виконання судового рішення, крім випадків передбачених Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?
1519. Хто з нижченаведених осіб має право звернутись до адміністративного суду з позовом щодо накладення арешту на активи, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них?
1520. За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення адміністративного суду, хто з нижченаведених осіб може звернутись до адміністративного суду із заявою про відстрочення або розстрочення виконання рішення суду?
1521. Кому адміністративний суд надсилає виконавчий лист про стягнення судового збору?
1522. Після набрання рішенням в адміністративній справі законної сили суд видав виконавчий лист, який стягувачем пред’явлено до виконання. При розгляді якої заяви сторони виконавчого провадження адміністративний суд має право зупинити стягнення за виконавчим листом?
1523. Яка з нижчезазначених постанов адміністративного суду НЕ підлягає негайному виконанню?
1524. Після набрання рішенням в цивільній справі законної сили суд видав виконавчий лист, який стягувачем пред’явлено до виконання. За якої підстави суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за виконавчим листом, а також витребувати виконавчий лист?
1525. Після набрання законної сили рішенням суду в цивільній справі сторони уклали мирову угоду. Який порядок подання сторонами такої мирової угоди суду для визнання?
1526. За чиєю ініціативою суд, який видав виконавчий лист за результатами розгляду цивільної справи, НЕ має права прийняти рішення про відстрочку або розстрочку виконання рішення, крім випадків передбачених Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?
1527. Під час виконання судового рішення в цивільній справі виникла необхідність здійснити проникнення до іншого володіння фізичної особи — боржника у виконавчому провадженні. До якого суду виконавець має право звернутись з відповідним клопотанням?
1528. Протягом якого строку місцевий загальний суд має розглянути заяву про заміну вибулої сторони у виконавчому провадженні, відкритому на виконання рішення в цивільній справі?
1529. Стягувач у виконавчому провадженні відкритому за результатами розгляду загальним місцевим судом цивільної справи вияв намір поскаржитись на бездіяльність приватного виконавця, який неодноразово порушував строки вчинення виконавчих дій. До якого суду стягувач має подати відповідну заяву?
1530. В який строк приватний виконавець зобов’язаний повідомити суд і заявника про виконання ухвали суду за результатами розгляди скарги на рішення, дії чи бездіяльності приватного виконавця в ході виконання рішення в цивільній справі?
1531. Предмет іпотеки передано в іпотеку двом іпотеко держателям з різними пріоритетами. У період реєстрації учасників прилюдних торгів, іпотекодержатель (стягувач) з нижчим пріоритетом сплатив іпотекодержателю повну суму основного збов’язання боржника з вищим пріоритетом. Наслідком такої оплати є:
1532. В якому порядку визначається пріоритет права іпотеко держателя?
1533. Іпотекодавцем — фізичною особою передано в іпотеку споруду та земельну ділянку, на якій її розташовано. Споруду повністю втрачено (зруйновано) та відновлено іпотеко держите лем. Наслідком відновлення споруди є:
1534. Іпотеко держателем з третьою особою укладено нотаріальний договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором. Договір про відступлення вимоги за основним зобов’язанням не укладався. Чи вимагає закон обов’язково укладати договір про відступлення права вимоги за основним зобов’язанням?
1535. Між іпотеко держателем та іпотекодавцем укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя згідно якого іпотекодарежатель має право, у випадку невиконання іпотекодавцем основного зобов’язання, звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом продажу предмету іпотеки від свого імені. Чи має право іпотекодержатель на підставі цього договору здійснити стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки та за яких обставин?
1536. Який орган чи особа з нижченаведених згідно Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» має право на проведення оцінки майна?
1537. Відносно заставодавця — юридичної особи відкрито виконавче провадження зі стягнення заборгованості з заробітної плати. На все майно боржника виконавцем в процедурі виконавчого провадження накладено арешт. Чи може бути заставодавцем замінено предмет застави та за яких умов?
1538. Куди вносяться заставодавцем кошти, якщо кредитор відмовляється прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги?
1539. Майновим поручителем згідно закону України «Про іпотеку» є особа,
яка:
1540. Іпотекодержателем на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержавтеля звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття права власності. Договірна вартість предмету іпотеки менша, ніж сума вимог за основним зобов’язанням. Які правові наслідки виникають в даному випадку щодо незадоволених по основному зобов’язанню вимог?
1541. Електронні торги з продажу майна боржника у формі аукціону проведено, але з обставин що зумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій, останнє було зупинено. Розрахунок за придбане майно здійснюється переможцем електронних торгів:
1542. Приватний виконавець в рамках виконавчого провадження звернувся до банку про надання інформації щодо боржника, яка містить банківську таємницю. В наданні якої інформації банк, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльністю», відмовить?
1543. Приватним виконавцем передано на реалізацію об’єкт нерухомості, який є предметом іпотеки. Продаж предмета іпотеки буде здійснено в межах виконавчого провадження щляхом проведення електронних торгів. Відповідно до Закону України «Про іпотеку», де має бути розміщено оголошення про проведення електронних торгів зазначеним майно?
1544. Незалежно від настання строку виконання забезпеченого заставою зобов’язання заставодержатель набуває право звернення стягнення на заставлене майно у разі:
1545. Заставодавець має намір припинити заставу шляхом повного виконання основного (грошового) зобов’язання. Кредитор відмовляється прийняти виконання забезпеченою заставою грошової вимоги. В такому випадку, відповідно до Закону України «Про заставу», заставодавець має право внести кошти на:
1546. Яку реєстраційну дію, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не має права вчиняти державний виконавець, як державний реєстратор?
1547. Що з нижченаведеного НЕ відноситься до вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину?
1548. Яке майно, відповідно до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» може бути предметом обтяження?
1549. Договором застави рухомого майна передбачено необхідність отримання згоди обтяжувана (заставодержателя) на відчуження предмета обтяження. В якому з нижчеперелічених випадків згода обтяжувана на відчуження боржником рухомого вимагається в будь-якому випадку?
1550. У якому випадку, у разі відступлення заставо держателем прав за договором застави іншій особі, ця особа набуває всі відступлені права на предмет застави, включаючи встановлений пріоритет обтяження?
1551. Сторонами виконавчого провадження в процесі виконання рішення адміністративного суду укладено мирову угоду. Який порядок подання такої мирової угоди до адміністративному суду на затвердження?
1552. Яка з нижчезазначених постанов загального місцевого суду в цивільних справах НЕ допускає негайного виконанню?
1554. Після набрання законної сили рішенням суду в цивільній справі, але до моменту відкриття виконавчого провадження сторони уклали мирову угоду. Який порядок визнання судом мирової угоди?
1555. Вирішуючи цивільний спір місцевий загальний суд задовольнив позов особи проти п’яти відповідачів. Як повинен діяти суд в цьому випадку, видаючи виконавчий лист?
[/spoiler]

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *